Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Lijsttrekkersdebat

Wijdemeren, 31 oktober 2001. Vanavond werd in het Spiegelhuys in Nederhorst den Berg een lijsttrekkersdebat gehouden. Helaas was de AROS niet bij dit debat zoals we dat de afgelopen jaren gewend waren, waardor het thuis niet te volgen was. Niet alle partijen waren present. De avond begon zonder de drie DB partijen. Halverwege de avond trad Co de Kloet van DBG binnen, die direct achter de tafel naast Wim Neef van het CDA plaats nam. Yvonne Siemons (DBL) had zich ziek gemeld en ook Ria Hennis van DBN was verhinderd.


V.l.n.r. Felix Flameling (D66), Els van Hall (VVD), Ties Hagen (PvdA),
Nelleke Schenkkan (GL), Wim Neef (CDA), Co de Kloet (DBG)
Foto: Plassennet

Vergeleken met de lijsttrekkersdebatten uit het verleden van 's-Graveland was het een keurige avond die echter de sprankeling mistte. Er waren ongeveer honderd aanwezigen, waarvan velen trouwe aanhangers van één van de partijen. Het effect van de avond op de man in de straat zal waarschijnlijk gering zijn.


Tessel Blok
Foto: Plassennet

De avond werd geleid door Tessel Blok, die af en toe wat moeite had om lange betogen af te kappen en de spreekorde te handhaven. De avond werd geopend door haar met het poneren van een aantal stellingen waarop de lijsttrekkers moesten reageren. Vervolgens kregen de kandidaten de gelegenheid om te vertellen wat hun partij belangrijk vindt. Daarbij kwam een opvallende eensgezindheid naar voren, met hier en daar wat accentverschillen.

Over sociale woningbouw werd lang gepraat. Felix Flameling (D66) pleitte voor een beleid waarbij de gemeente meer invloed krijgt op de beschikbare grond om op die manier de kosten beheersbaar te houden. Ties Hagen (PvdA) en Nelleke Schenkkan (GL) wilden dat er veel meer sociale woningbouw gepleegd zal worden. Wim Neef (CDA) wees erop dat dat alleen kan in combinatie met dure woningen die voor de grond en de infrastructuur betalen.

De OZB werd ook uitputtend behandeld. Daarbij was Nelleke Schenkkan (GL) de enige die volmondig ja zei op de vraag of de belastingen omhoog mogen om het voorzieningenniveau op peil te houden.

Over het aantal wethouders in Wijdemeren verschilden de meningen zeer sterk. Els van Hall (VVD) sprak zich uit voor vier full-time wethouders en een burgemeester die geen politieke portefeuilles heeft. Wim Neef (CDA) sloot zich hierbij aan. Co de Kloet wil slechts twee full-time wethouders en een goede burgemeester die ook politieke portefeuilles krijgt. Felix Flameling (D66) en Nelleke Schenkkan (GL) lieten die keuze afhangen van de komende politieke constellatie na de verkiezingen.

Op herhaaldelijk verzoek van de zaal werd het Plas-dras zetten van de Horstermeerpolder behandeld. Nelleke Schenkkan liep op een zeker moment geheel vast in het onderwerp en werd daarop vanuit de zaal bijgestaan door Iede de Vries en Hilbrand Korver. Met name toen GL verweten werd niets in haar programma over dit onderwerp geschreven te hebben. Iede de Vries citeerde uit het verkiezingsprogramma en bewees dat er wel een tekst in staat. Hilbert Korver stelde dat ook hij tegen de plannen is, maar dat hogere overheden dit bepalen en de gemeente er dus niets aan kan doen. Na afloop was de zaal nog steeds niet gelukkig met deze antwoorden.

Toen Co de Kloet de complete eer van het gebouwenplan naar Dorpsbelangen trok werd het enige toeschouwers en Wim Neef (CDA) wat te machtig. Terecht werd erop gewezen dat het idee ooit door toenmalig PvdA wethouder Ferry Staal in de paars-plus coalitie in 1994 werd gelanceerd, waarna okk Dick 't Hoen eraan gewerkt heeft. Wim Neef vroeg zich na de opmerking van Co af: "Wat zit ik dan te doen?"

De oude klassenstrijd herleefde even toen Ties Hagen (PvdA) memoreerde dat hij afkomstig is uit de FNV. Omdat Wim Neef (CDA) indertijd de ondernemers heeft opgeroepen om op hem te stemmen, stelde Ties nu voor dat alle werknemers op hem zouden moeten stemmen.

Hans Zoet vroeg aan het eind van de avond of iedere partij nog in één minuut kon vertellen waarop op die partij gestemd moet worden. Hij wist het namelijk nog niet. Wij vrezen dat hij het zes minuten later, na de beantwoording, nog steeds niet wist...


Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...