WIJDEMEERSE WEBKRANT
Opvallend: Fortis en SV
Wijdemeren, vr 18 april 2008

Twee opvallende zaken vonden vanavond plaats in de gemeenteraad. Burgemeester Don Bijl die een portefeuille terug gaf en wethouder Wim Lorjé die wel sprak, maar niets zei.

Update 19-04-2008: Foto's toegevoegd.

Voorbereidingsbesluit Fortis

Bij de vorige raad werd het voorbereidingsbesluit voor het Fortis plan in Oud-Loosdrecht onverwacht van de agenda gehaald omdat er onzekerheid bestond over Ottenhome. Het college wilde de situatie eerst ophelderen. Vanavond stond het voorbereidingsbesluit ingevoegd als extra punt op de agenda. Burgemeester Don Bijl verklaarde dat intussen onderzoek was gedaan. Er waren geen onderwerpen aangetroffen waarin de gemeente direct partij was, reden om nu het voorbereidingsbesluit alsnog te nemen.


Fractievoorzitter Jaap van Waveren (DBL):
"ik heb een cd met totaal andere bouwplannen van Fortis."

Jaap van Waveren (DBL) klaagde erover dat hij een aantal vragen bij herhaling had gesteld, maar daarop geen antwoorden had gekregen. Bovendien zei hij dat hij nieuwe bouwplannen van Fortis op een cd had. Bouwplannen die sterk afweken van de bij de raad bekende plannen. Reden voor hem om nu niet te willen besluiten over het voorbereidingsbesluit. Voor René Voigt (DBW) was dat reden om te vragen aan het college of er nu wel of geen gewijzigde bouwplannen bestaan. Daarvan liet hij afhangen of hij in zou stemmen met het voorbereidingsbesluit of niet. Burgemeester Don Bijl verklaarde dat er geen gewijzigd bouwplan was. Voigt aarzelde tussen de mededeling van Van Waveren en die van Bijl. Hij verklaarde daarop om het college het voordeel van de twijfel te geven en voor het voorstel te stemmen. Maar, voegde hij eraan toe: "Mocht blijken dat er toch gewijzigde bouwplannen bestaan, dan heeft de portefeuillehouder (burgemeester Don Bijl) een groot politiek probleem."

Burgemeester Bijl schorste daarop direct de vergadering. Na de schorsing deelde hij mee dat hij de portefeuille van het Fortis project met onmiddellijke ingang had neergelegd en overgedragen aan wethouder Wim Neef om niet in politiek problematisch vaarwater te komen als voorzitter van de raad. Het voorbereidingsbesluit werd met meerderheid van stemmen aangenomen.

SV 's-Graveland

René Voigt (DBW) opende het debat met de vragen die hij schriftelijk had gesteld en een motie om het probleem met de kleedruimte van de SV 's-Graveland op te lossen door het beschikbare bedrag te verhogen van 330.000 tot 450.000 euro. De wethouder antwoordde ultrakort op de vragen, zonder inhoudelijk te worden. Hij pleitte ervoor om het werk van de bemiddelaars niet te verstoren met een debat op dit moment. "Een broedende kip moet je niet storen."


Joop Glijn en Koen Janmaat (bestuur SV) luisteren toe hoe er over hun club gedebatteerd wordt.

Ben Steenvoorden (PvdA) noemde het een dossier van "alles op het laatste moment". Hij somde tal van gelegenheden op waarbij een actie op het laatste moment ondernomen was. Hij raadde de wethouder aan om eens een kijkje onder de broedende kip te nemen om te zien of er wel een ei onder ligt. Ook wilde hij weten wat er zich op 17 maart afspeelde tussen wethouder Wim Lorjé en het bestuur van de SV.


Fractievoorzitter Betske van Henten (CDA): "Geef het nog een maand de tijd."

Betske van Henten (CDA) volgde de wethouder en wilde de bemiddelaars hun werk laten doen. Zij week daarmee af van de lijn die Theo Reijn afgelopen week nog uitstippelde toen hij in de krant verklaarde dat er vanavond een beslissing moest komen, desnoods met een motie. Ook Michiel van Balen (VVD) hield zich aan het raadsbesluit en wilde de bemiddelaars hun gang laten gaan. Edwin Bult (GL) gaf een les democratie. De meerderheid heeft een raadsbesluit genomen en dat moet ook door DBW en de SV geaccepteerd worden. Miep van Hattem (DBL) vond de situatie met de kleedruimte (eigendom van de gemeente, verhuurd aan de SV) gevaarlijk. Om die reden steunde zij de motie van DBW.


Wethouder Wim Lorjé: "Laat de kip broeden. Ik zeg er niets over."

Wethouder Wim Lorjé hield vast aan het feit dat hij nu niets over de kwestie kwijt wilde. Wel gaf hij aan dat hij geen garantie meer kan geven dat er op 1 september een nieuwe kleedruimte staat, ondanks het feit dat ook dat eerder besloten is.

Dat leidde bij Ben Steenvoorden tot de verzuchting: "Wat zijn toezeggingen waard?" Hij herhaalde zijn vraag over het voorval op 17 maart. Het antwoord zou hij niet krijgen.


Druk op Ben Steenvoorden om zich te voegen in de coalitiediscipline. Links fractievoorzitter Kees Bosdijk, midden wethouder Lia Moote.

Tijdens een schorsing werden de coalitieklokken gelijk gezet. CDA, VVD, GL en PvdA gingen achter het college staan en verklaarden de wethouder nog een maand te geven om er via de bemiddelaars uit te komen. Wat er eventueel na het verstrijken van die termijn gebeurt werd niet uitgesproken. Theo Reijn (CDA nam geen deel aan het debat. Ben Steenvoorden (PvdA) had het duidelijk moeilijk met het coalitiestandpunt, maar legde zich er bij neer. René Voigt trok zijn motie in, maar houdt hem bij de hand, omdat hij verwacht hem over een maand weer nodig te hebben.

Met de maand uitstel en de moeizame verhoudingen tussen de SV en het college lijkt het vrijwel zeker dat nieuwbouw voor het nieuwe seizoen niet meer gehaald zal worden, tenzij er een wonder gebeurt.

Dossier SV 's-Graveland

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
11 gr.
windkr. 4