WIJDEMEERSE WEBKRANT
SV op de Raadsagenda
's-Graveland, di 15 april 2008

Fractievoorzitter René Voigt van DBW heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de kleedruimte van de SV en sluit niet uit met een motie te komen.


Fractievoorzitter René Voigt (DBW)

Voorts heeft Voigt gevraagd om de antwoorden van het college te horen tijdens de raad van overmorgen. Omdat tijdens het vragenhalfuur geen moties kunnen worden ingediend en hij niet uitsluit dat daaraan wel behoefte is, heeft hij de voorzitter van de raad, burgemeester Don Bijl, en de raadsgriffier, Joop van Ditmarsch, gevraagd om er een extra agendapunt van te maken. Hetgeen is toegestaan.

Dossier SV 's-Graveland

ingezonden bericht

Dorpsbelangen Wijdemeren

Aan de voorzitter van de gemeenteraad en de raadsgriffier,

Vragen aan het college van B&W:

  • Wat is er precies gedaan door het college en/of de wethouder(s) sinds de vergadering van de commissie MZ op 19 maart 2008, welke formele en informele contacten zijn er geweest met het bestuur van de SV 's-Graveland en wat was het resultaat daarvan?
  • Wie zijn er aangewezen als bemiddelaars (moet namelijk nog worden medegedeeld aan de raad) en wat is hun opdracht?
  • Wat is op dit moment precies de stand van zaken?
  • Wat is de verdere planning?
  • Kan het college garanderen dat bij de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen de kleedaccommodatie gereed is?

René Voigt
Fractievoorzitter Dorpsbelangen Wijdemeren

bron
ing. bericht
foto
Douwe v. Essen
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
11 gr.
windkr. 2