WIJDEMEERSE WEBKRANT
Korte Samenvatting Raad
Wijdemeren, vr 14 maart 2008

Tijdens de raad van gisteren kwamen veel Loosdrechtse zaken aan de orde. Westend, verdiepingen,Ter Sype en het Dorpscentrum. Maar ook nieuwbouw in Nederhorst.

Westend

Drie insprekers deden een beroep op de raad om niet in te stemmen met een voorbereidingsbesluit voor Westend. Het mocht niet baten. De raad nam het voorstel aan.

Overmeer Zuid

Twee insprekers vroegen aandacht voor de overlast die zij vrezen als de voorliggende plannen voor nieuwbouw op Overmeer Zuid (de sportterreinen) in Nederhorst den Berg ongewijzigd uitgevoerd worden. Zij kregen gehoor van het college. Er wordt met hen overlegd.

Ter Sype

Wethouder Wim Neef benadrukte dat Hilversum en Wijdemeren gezamenlijk strijden voor nieuwbouw op Ter Sype. Er is geen enkel verschil van mining tussen hem en de Hilversumse wethouder en partijgenoot Roering. "Ter Sype is dichterbij dan ooit" :aldus de wethouder.

Knotwilgen Hinderdam

Hilbrand Korver (GL) sprak het college aan op het kappen van circa dertig knotwilgen aan de Hinderdam in Nederhorst den Berg. Wethouder Wim Neef trok het boetekleed aan en gaf toe dat er fouten zijn gemaakt. Er zijn teveel bomen gekapt en de communicatie met de omwonenden was onder de maat.

Bibliobus

Kees Bosdijk (PvdA) had vernomen dat het personeel van de Bibliobus collectief ontslagen wordt. Hij vroeg opheldering aan het college. Wethouder Lia Moote was net zo verrast als hij en zal het gaan uitzoeken.

Sloop Oudergaard

René Voigt (DBW) vroeg of het klopt dat er geen sloopvergunning voor Oudergaard afgegeven is. Wethouder Wim Neef aarzelde even, maar kwam toen met het antwoord. Nee, daar ligt het probleem niet. Er is onenigheid tussen Inovum en de woningbouwvereniging. Die komen er samen niet uit, waardoor de sloop opgehouden wordt en het terrein er rommelig bij blijft liggen.

Kleedaccommodatie SV 's-Graveland

René Voigt (DBW) vroeg wat de stand van zaken is met betrekking tot de kleedruimte van de SV 's-Graveland. Wethouder Wim Lorjé gaf als antwoord het exacte aantal contacten dat er is geweest tussen de SV en de gemeente. De bal ligt bij de SV, aldus Lorjé. Hij is gebonden aan het budget dat de raad hem gaf (3 ton). Met de SV komt de gemeente er niet goed uit, omdat de SV hogere eisen stelt.

Hek Antoniusschool

De raad ging accoord met het vernieuwen en verhogen van het hek rond het schoolplein van de Antoniusschool in Kortenhoef. Minder was de raad te spreken over het afsluiten van het schoolveld als speelgelegenheid voor kinderen uit de buurt. Wethouder Lia Moote verklaarde dat de gemeente geen zeggenschap heeft over de schoolpleinen van scholen. Zij is bereid een onderzoek te starten naar openstelling van alle schoolpleinen van alle scholen in Wijdemeren, mocht de raad besluiten om de schoolpleinen tot openbaar gebied te verklaren.

Fortis-Ottenhome

Er lag een voorstel om een voorbereidingsbesluit te nemen over het Fortisproject. Burgemeester Don Bijl verklaarde dat de besprekingen tussen Fortis en Ottenhome zijn vastgelopen. Het college vindt dat Ottenhome (of iets Ottenhome-achtigs) moet blijven. Voor het college is de huidige situatie reden om het voorbereidingsbesluit van de agenda te halen. "Ik wil er niet veel over zeggen." :sloot Don Bijl af.

Dorpscentrum

Er werd een besluit genomen over een voorbereidingsbesluit inzake het Dorpscentrum Oud-Loosdrecht. Jaap van Waveren (DBL) liet zware beschuldigingen horen aan het adres van de adviesgroep en de dubieuze rol van leden van die groep in de teloorgang van de cafetaria. Hij vroeg om de adviesgroep te ontbinden. De overige raadsleden waren nogal geschokt door de mededelingen van Van Waveren. Burgemeester Don Bijl kon zijn kwaadheid op Van Waveren nauwelijks bedwingen. Hij verweet DBL Loosdrecht in een negatief daglicht te stellen en een rem te vormen op de positieve ontwikkelingen en uitstraling van het dorp. Het voorbereidingsbesluit werd aangenomen met de stem van Ruud Buijs (VVD) tegen.

Update 16-4-2008, 23.25: De heer Buijs heeft de raadsgriffier Joop van Ditmarsch laten weten, dat hij niet tegen de plannen voor het dorpscentrum is, maar wel tegen de gevolgen die dat heeft ten opzichte van één van de partijen, die bij de realisering van de plannen betrokken is.

Buijs en Van Waveren kregen een korte hoogoplopende ruzie met elkaar, waarbij Buijs Van Waveren verweet zich niet houden aan normen en waarden en zich te mengen in zijn privéleven. Van Waveren had zich niet uitgesproken over normen en waarden noch over het privéleven van Buijs, waardoor de ruzie voor buitenstaanders niet te volgen was. Het ging even keihard tegen keihard.

De adviesgroep wordt niet ontbonden. Het college zal zich buigen over de beschuldigingen van Van Waveren, voorzover de gemeente iets met private transacties te maken heeft.

Overmeer Zuid

De stedenbouwkundige visie over nieuwbouw op de sportterreinen werd aangenomen. Het debat hierover stond in het teken van de ruzie die was ontstaan tussen de PvdA enerzijds en het CDA en de VVD anderzijds over het percentage sociale woningbouw. Kees Bosdijk (PvdA) schikte zich na twee schorsingen in een compromis en trad op dit punt weer binnen in de coalitiegelederen door toch accoord te gaan met 35% sociale woningbouw in plaats van de geëiste 50%.

Verdiepingen

Het college schreef een uitgebreid bezwaarschrift, geadresseerd aan de provincie, over het verdiepingenplan. Aan de raad werd gevraagd om zich achter het bezwaarschrift op te stellen. Met uitzondering van DBW en Ruud Buijs (VVD), die voor het verdiepingenplan zijn, gaf de raad haar zegen aan het bezwaarschrift.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
9 gr.
windkr. 4