WIJDEMEERSE WEBKRANT
Wisseling bij HKL
Loosdrecht, vr 18 april 2008

De Historische Kring Loosdrecht heeft een nieuwe voorzitter. Adriaan Doets gaf het stokje over aan Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn.

persbericht

NIEUW EN OUD BIJ DE HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT

De jaarvergadering 2008 van de Historische Kring Loosdrecht (HKL), op donderdag 17 april, was in een geheel nieuwe vorm.


Adriaan Doets geeft de voorzittershamer over aan Ernst Kasteleijn.

De leden kregen een uitgebreide rondleiding in de expositieruimte op de etage van het gebouw Het Drieluik. De expositie heeft twee hoofdonderdelen: een smidse en een schoenmakerswerkplaats uit het eerste deel van de vorige eeuw. De Smid Aart Wendt en de schoenmaker Jan Roelen vertelden aan de hand van de opgestelde machines en materialen uitgebreid het verhaal over hun onderneming, de werkwijze en het overleven in een economisch moeilijke tijd.

Rond negen uur werd de vergadering geopend door scheidend voorzitter Adriaan Doets. Ervaren en op de typische Doetsiaanse manier werden de reguliere agendapunten afgehandeld, waarbij de uiterst deskundige kascontrole door de kascommissie onder leiding van expert G. de Korte een hoogtepunt vormde. Als laatste punt vòòr de rondvraag stond de voorzitterswissel op de agenda.

Met enige emotie gaf Adriaan na 20 jaren de voorzittershamer over aan Ernst Haselhoff Lich Kasteleijn. Kort schetste Ernst de markante persoonlijkheid van Adriaan, de "burgemeester" van Nieuw Loosdrecht die zoveel betekende voor de inwoners van Loosdrecht en altijd op de bres sprong voor het veiligstellen van het cultureel erfgoed voor ons nageslacht. Met een mooie bos bloemen en als vers erelid van de HKL bedankte de nieuwe voorzitter de vertrekkende voor zijn immer aflatende inzet.

Ernst Kasteleijn is 51 jaar, al 10 jaar bestuurslid van de HKL, is oud raadslid van de gemeente Wijdemeren en is eigenaar van het Volvomuseum aan de Zodde in Loosdrecht.

Ook werd John Mol in het zonnetje gezet Vorig jaar gaf hij aan met de secretariaatswerkzaamheden te stoppen. Omdat er nog geen nieuwe secretaris is heeft hij zich toch ingezet om de spil van de HKL draaiende te houden. Enigszins overrompeld nam hij de bloemen en de zoen van de archivaris in ontvangst.

HISTORISCHE KRING LOOSDRECHT
Gebouw 3-Luik, Acacialaan 2

bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
11 gr.
windkr. 4