WIJDEMEERSE WEBKRANT
Peil Loosdrechtse Plassen
Loosdrecht, do 17 april 2008

Waternet wil het peil van de Loosdrechtse Plassen variabel maken om droogte en regenval flexibel op te kunnen vangen. Wijdemeren gaat mogelijk bezwaar maken.

persbericht

Nieuw peil voor Loosdrechtse plassen

Waternet is sinds 2005 bezig met de voorbereidingen voor het watergebiedsplan voor het Stergebied, de Zodden, de Loosdrechtse Plassen, de Vuntus, de Stille Plas en de polders Loenderveen, Mijnden, Breukelen Proosdij, Bethune en Muyeveld. Het ontwerp van dit plan is onlangs door het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) vrijgegeven.

Integraal watergebiedsplan

Het watergebiedsplan Zuidelijke Vechtplassen is een integraal plan dat zaken als waterpeilen, waterkwaliteit, kwel, overlast, vaarmogelijkheden en drinkwaterproductie beschrijft en regelt. In het plan staat beschreven welke maatregelen nodig zijn om het gewenste peil in te stellen, het ecologisch functioneren te verbeteren, natuur- en recreatiewaarden te versterken en om verdroging tegen te gaan.

Verandering waterpeil

De belangrijkste verandering voor de gemeente Wijdemeren is de verandering van het waterpeil op de Loosdrechtse Plassen. AGV stelt in dit watergebiedsplan voor om het oude zomer- en winterpeil los te laten en een flexibel peil in te stellen dat zal schommelen tussen NAP -0,95 en NAP -1,20 m. Het voordeel hiervan is dat er dan slimmer ingespeeld kan worden op verwachte regenval of droogte. In de praktijk moet dit leiden tot tot schoner plassenwater. Het nadeel is dat houten palen wellicht tijdelijk droogvallen en dat de waterdiepte onder bruggen kleiner wordt.

Wat doet Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren zal een zienswijze indienen. Op dinsdag 22 april wordt deze in het college van B&W behandeld en daarna gepubliceerd.

Inzage en bezwaar

Het Watergebiedsplan Zuidelijke vechtplassen ligt van 31 maart tot en met 9 mei ter inzage, onder andere op de afdeling REO van het gemeentehuis. Het plan is daar dagelijks van 09:00 tot 12:00 uur in te zien. Het plan kan worden gedownload op www.agv.nl/zuidelijkevechtplassen . Iedereen die het niet eens is met de voorgestelde plannen, kan een zienswijze indienen bij het Dagelijks Bestuur van AGV, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam .
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
11 gr.
windkr. 2