WIJDEMEERSE WEBKRANT
Groen licht bouw Oudergaard
Kortenhoef, wo 28 november 2007

Tegen de bouw van Veenstaete, het vernieuwde Oudergaard, liep nog een bezwaarprocedure bij de voorzieningenrechter. De bezwaren zijn afgewezen.

In de WWW van vandaag staat een stuk van Herman Stuijver over de laatste bezwaarprocedure, in het voordeel van de gemeente en Oudergaard uitviel. In juli werden bezwaren van de actiegroep HKL door de rechter gegrond verklaard. De gemeente kreeg echter een herkansing om de motivering van de bouw te herschrijven. Half september beoordeelde de rechter de herschreven motivering en besloot alsnog de bezwaren van HKL af te wijzen.

Bodemprocedure

In oktober startten andere omwonenden een nieuwe bezwaarprocedure. De voorzieningenrechter deed uitspraak in deze zaak dat de bezwaren afgewezen werden. De uitspraak heeft weliswaar een voorlopig karakter, want er volgt nog een bodemprocedure. De ervaring met een bodemprocedure leert dat de uitslag daarvan altijd komt op het moment dat het gebouw er al lang en breed staat. (Of, zoals met het bos in Limburg nabij de NATO luchtmachtbasis. Als het bos allang gekapt is.)

De eerdere bezwaren gingen over de hoogte van de nieuwbouw en de parkeervoorzieningen. Dit keer ging het met name over gebruik van het gebouw in strijd met het bestemmingsplan. In het gebouw komen ook maatschappelijke ruimten en ruimten die commerciëel benut zullen worden. Het huidige bestemmingsplan staat dat niet toe, aldus de omwonenden.

Zwaarder belang

De rechter baseerde zijn uitspraak op het zwaardere belang dat hij hecht aan de nieuwbouw dan aan de belangen van de omwonenden. Over het bestemmingsplan zegt de rechter dat er een nieuw bestemmingsplan "Kern Kortenhoef" komt dat aangepast is aan het gebruik van het nieuwe gebouw.

Bestemmingsplan?

Dat laatste is enigszins merkwaardig lijkt het, vinden ook degene die bezwaar maakten. De gemeente had met een artikel 19 procedure het gebuik in het huidige bestemminsplan kunnen aanpassen, maar heeft dat niet gedaan. Bijgevolg geldt het bestaande bestemmingsplan, ook voor de rechter. Het is dan merkwaardig dat de rechter afwijkt van de geldende regelgeving, maar vast rekening houdt met de regels uit een bestemmingsplan dat nog gemaakt moet worden. Een bestemmingsplan is er immers voor de rechtszekerheid van alle gebruikers in een plangebied door de regels van dat moment toe te pasen.

Blij met de uitspraak

Crisismanager Wim Schimmel van Oudergaard is blij met de uitspraak. Hij gaat zich maximaal inzetten om van Veenstaete iets moois te maken. Ook wethouder Wim Neef is verheugd over de uitspraak. Hij heeft zich wel geërgerd aan het verzet van HKL. Hij zegt dat het de gemeenschap handenvol geld heeft gekost, terwijl Kortenhoef hard aan nieuwe voorzieningen voor ouderen toe is.

Dossier Oudergaard

bron
WWW
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
9 gr.
windkr. 4