WIJDEMEERSE WEBKRANT
Vergunning Oudergaard blijft
Kortenhoef, wo 1 augustus 2007

De gemeente heeft de bouwvergunning voor Oudergaard / Veenstaete van een nieuwe motivering voorzien en verwacht dat de vergunning nu overeind zal blijven.

Op 29 juni werd bekend dat de rechter de bouwvergunning voor Oudergaard had vernietigd, die door Wijdemeren op 29 november 2006 was verleend. Omwonenden stapten naar de rechter en wonnen de zaak. Wijdemeren had de vergunning onvoldoende gemotiveerd en kreeg daarvoor alsnog de kans van de rechter. De gemeente heeft de motivering voor de vergunning nu uitvoeriger beschreven en houdt daarmee de verleende vergunning in stand.

persbericht

Bouwvergunning Veenstaete / Oudergaard blijft overeind

Het college van B & W heeft gisteren besloten om de bouwvergunning voor de vernieuwing en uitbreiding van woonzorgcentrum Veenstaete (voorheen Oudergaard) in stand te laten.

Op 29 november 2006 verleende de gemeente Wijdemeren een bouwvergunning aan Auxilium Zorg en Welzijn voor de nieuwbouw en uitbreiding van hun woonzorgcentrum Veenstaete aan Oudergaarde 1 in Kortenhoef.

Tegen die bouwvergunning werd bezwaar gemaakt door omwonenden. Dit bezwaar werd door de gemeente op 25 april 2007 ongegrond verklaard. De omwonenden gingen tegen deze beslissing in beroep bij de rechter. Op 29 juni werd dit beroep door de rechter gegrond verklaard, omdat de gemeente te weinig inhoudelijke argumenten had gebruikt om het bezwaar ongegrond te verklaren. De gemeente had 'onvoldoende overwegingen gewijd aan de omvang en de passendheid van het nieuwe bouwwerk in de landelijke omgeving en de bezwaren ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen en de verkeersafwikkeling onvoldoende weerlegd', aldus het vonnis van de rechtbank. In een aantal lokale media werd deze uitspraak onterecht geïnterpreteerd als een vernietiging van de bouwvergunning.

De gemeente maakt nu gebruik van de mogelijkheid om het eerdere gebrek aan motivering te herstellen in een nieuwe beslissing op het bezwaar van de omwonenden. Daarbij is nu zorgvuldig aandacht besteed aan de omvang van het project, de stedenbouwkundige invulling, de inpassing in de gebouwde omgeving, de inpassing in het omringende landschap en aan het parkeren.

bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
23 gr.
windkr. 2