WIJDEMEERSE WEBKRANT
"Bouwstop" Oudergaard
Wijdemeren, vr 6 juli 2007

Wethouder Wim Neef spreekt van een schorsing van de bouw van Oudergaard. De rechter stelde de omwonenden in het gelijk en stopte de bouw.


Brigitte Miltenburg tijdens de inspraak in de raad op 27 februari 2003.

Harro Kool en Brigitte Miltenburg, leden van het comité Houdt Kortenhoef Landelijk, stapten naar de bestuursrechter om te protesteren tegen de nieuwbouw van Veenstaete (v.h. Oudergaard). Op ale punten kregen zij gelijk. De hoogte, het volume en de parkeervoorzieningen werden door de rechter afgekeurd.

De bestuursrechter in Ansterdam vernietigde dan ook de bouwvergunning die Wijdemeren aan Auxilium af gaf. Wijdemeren krijgt de tijd om opnieuw te motiveren waarom het bouwplan de afmetingen en omvang heeft die in de vorige bouwvergunning stond. Wethouder Wim Neef verklaarde gisteren dat de gemeente dat gaat doen. Hij hoopt daarmee de schorsing van de bouwvergunning te kunnen laten opheffen. "Dat lukt wel, al zal het niet heel eenvoudig zijn" :aldus Neef. René Voigt (DBW) stelde in de raad van gisteren vragen over de rechterlijke uitspraak.

Herman Stuijver sprak met de beide aanwonenden die de rechtszaak aanhanging maakten. Hij schreef onderstaand artikel voor de lokale bladen over de kwestie en was zo vriendelijk het ook aan de WWK ter beschikking te stellen.


Rechter stopt bouw Veenstaete
Omwonenden winnen rechtszaak tegen bouwvergunning gemeente

door: Herman Stuijver

De voorbereidende bouwwerkzaamheden om tijdelijke units te plaatsen voor het nieuwbouwproject Veenstaete van Auxilium Zorg en Welzijn zijn met onmiddellijke ingang stopgezet. Op last van de bestuursrechter van de Amsterdamse Rechtbank is de bouwvergunning van de gemeente Wijdemeren voor het nieuwe multifunctionele zorgcentrum vernietigd. Het verzoek van Brigitte Miltenburg en Harro Kool van de actiegroep 'Houd Kortenhoef Landelijk' om de vergunning af te wijzen, is door de rechter op alle punten gegrond verklaard.

Op 29 november 2006 verleende de gemeente aan Auxilium een bouwvergunning voor het bouwen van een zorgcentrum aan het eind van de Kerklaan, op de hoek met de Kwakel. In het nieuwe Veenstaete zouden de bewoners van Oudergaard (60 plaatsen) en Brugchelen (40 plaatsen) samen komen. Naast de 144 wooneenheden had de stichting verschillende voorzieningen willen onderbrengen zoals een bibliotheek, een gezondheidscentrum en andere zorgactiviteiten.

Dat gaat dus voorlopig niet door. Van mevrouw Y. de Vries, bestuursrechter, krijgen de omwonenden op al hun bezwaren gelijk. In het bestemmingsplan staat dat de goten maximaal 9 meter hoog mogen zijn, in het bouwplan staan nieuwe goothoogten van 15 m. gepland. Een dergelijke grove overschrijding vindt de rechter niet acceptabel. Dat de gemeente in haar verweer schrijft dat met een toegestane dakhelling tussen 30 en 55graden die 15 meter wel gehaald kan worden, noemt ze 'niet aannemelijk' en betekent ook niet dat het daarom wordt toegestaan.

Ook het tweede bezwaar wordt klip en klaar erkend. Weliswaar staat Veenstaete binnen de rode contouren, maar zo dicht op de grens dat de rechter hier grote moeite mee heeft. 'Gezien de uitstraling van het bouwwerk van vier verdiepingen, kan worden gesproken van een inbreuk op het landelijk karakter van de omgeving', schrijft de rechter in haar vonnis. Daarmee dus ook in strijd met het bestemmingsplan dat een aantasting van de landschappelijke waarden niet toestaat. Alweer een constatering met grote gevolgen.

Maar ze gaat nog verder. Dat er 1000 m² meer wordt gebouwd in vergelijking met het geldende bestemmingsplan gaat haar te ver. Althans ze vindt dat er geen onderbouwing is voor deze inbreuk op het landelijk karakter van dit stukje Kortenhoef. Zelfs Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland krijgen nog een veegje uit de pan, want ook zij legden niet uit waarom dit bouwplan vanuit planologisch oogpunt aanvaardbaar is.

Tot slot stelt de rechter dat de gemeente in haar verweer niet heeft kunnen aangeven hoe het aantal parkeerplaatsen is berekend en hoe het verkeer moet worden geregeld op het nieuwe kruispunt.

Ander plan

Al met al een uitspraak die aan duidelijkheid niets overlaat. Harro Kool en Brigitte Miltenburg zijn er een beetje beduusd van. " Natuurlijk gingen we ervan uit dat we gelijk hadden, maar dat een rechter zo ondubbelzinnig een besluit onterecht verklaart, had ik niet verwacht", zegt Kool. Verbaasd is hij echter niet: " Vanaf de allereerste keer dat het nieuwbouwplan bij ons bekend was, en dan spreek ik over februari 2003, hebben we al gezegd dat het te kolossaal en te hoog was. Dat punt hebben we vanaf het begin al aangedragen". Brigitte Miltenburg vult aan: "Maar er is nooit naar ons geluisterd, ze hebben niks met onze eigen ideeën gedaan. We hebben talloze brieven gestuurd, zienswijzen ingediend, maar niemand heeft de moeite genomen om serieus met ons te overleggen". Op 16 april j.l. zag de commissie bezwaarschriften geen reden om het besluit van B&W te herroepen.

Kool en Miltenburg verkeren absoluut niet in overwinningsroes. Ze huiveren al bij de constatering dat ze de rechtszaak 'gewonnen' hebben. " Nee, zo voelt dat echt niet", zegt Brigitte Miltenburg "want wij zijn voor 100% voor een zorgcentrum. Dat willen we absoluut niet tegenhouden. Wij vinden alleen dat het moet passen in de landelijke omgeving. Geen vier verdiepingen met een hoogte van 15 m. aan de Kerklaan. Dus wel voorzieningen voor ouderen, natuurlijk, maar niet op deze manier". Harro Kool is ervan overtuigd dat het goed mogelijk is om grondgebonden 150 wooneenheden voor senioren te bouwen. " Een goede architect en goede projectontwikkelaar moeten dat uiteraard kunnen. Dit plan is en blijft veel te kolossaal voor de hele uitstraling van Kortenhoef. Kom maar eens fietsen vanaf de Herenweg en denk je dan in dat er een goothoogte van 15 m. komt aan de rand van de weilanden. Dat is geen gezicht". Kool en Miltenburg hebben op eigen naam een rechtszaak aangespannen, maar ze worden volledig gesteund door de leden van 'Houd Kortenhoef Landelijk'.

Wat de gevolgen van de beslissing van de rechtbank zijn, is op dit moment onduidelijk. De gemeente heeft zes weken om in beroep te gaan bij de Raad van State.

( Navraag bij de gemeente leert dat burgemeester Bijl op 5 juli nog niet op de hoogte was van de uitspraak. Wethouder Neef wel, hij zei nogal laconiek dat er enkele aanpassingen nodig zullen zijn. Het betreft een 'voorlopige voorziening', de bouwstop is niet definitief.)

Dossier Veenstaete/Oudergaard

bron
WWK
foto
D. van Essen
auteur
H. Stuijver
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
buiig
18 gr.
windkr. 5