WIJDEMEERSE WEBKRANT
Oudergaard: Bouw mag
Kortenhoef, vr 14 september 2007

De rechter verwierp eergisteren in tweede instantie de bezwaren die door omwonenden gemaakt werden tegen de nieuwbouw van Oudergaard.

Eerder maakten de omwonenden bezwaar tegen de nieuwbouw en kregen in juli gelijk van de rechter. Wel gaf de rechter de gemeente de gelegenheid om beter te motiveren waarom de bouwvergunning verleend was. Begin augustus diende de gemeente een nieuwe motivering in. Vrij snel daarop lieten de omwonenden weten weer naar de rechter te zullen stappen. In tweede instantie nam de rechter genoegen met de verbeterde motivering van de gemeente voor de bouwvergunning, waarmee de nieuwbouw een flinke stap dichterbij is gekomen.

Dossier Oudergaard/Veenstaete 2003-2007

persbericht

Rechter verwerpt bezwaar tegen nieuwbouw Oudergaard

Op 12 september heeft de voorzieningenrechter het bezwaar verworpen dat een omwonende van zorgcentrum Oudergaard had gemaakt tegen de bouw van een nieuw centrum.

De rechter motiveerde zijn uitspraak door te stellen dat de noodzaak van de omvang van het nieuwe gebouw voldoende is onderbouwd. Het bezwaar tegen de hoogte van het bouwplan wees hij af omdat het gebouw alleen bij de ingang de maximale hoogte van 15 meter heeft en verder een wisselende hoogte van maximaal 12 meter, wat niet sterk afwijkt van de omringende bestaande bebouwing. Daarbij komt, dat het project een positieve beoordeling van de welstandscommissie heeft gekregen. De gemeente Wijdemeren heeft bij het afgeven van de bouwvergunning in tweede instantie voldoende onderbouwd dat het bouwplan past in de omgeving en geen onaanvaardbare inbreuk maakt op de kleinschaligheid. De rechter vindt de onderbouwing van de toegepaste parkeernorm en de verkeersveiligheid "niet onaannemelijk".

Ook zegt de rechter dat de gemeente de bouwvergunning terecht heeft verleend vanwege de grote maatschappelijke betekenis van het nieuwe centrum. Veenstaete, zoals het nieuwe centrum gaat heten, zal een grote rol spelen in de toekomstige behoefte aan specifieke gedifferentieerde woonruimte voor ouderen als gevolg van de toenemende vergrijzingsgolf. Momenteel wacht een groot aantal ouderen op herplaatsing in de nieuwe woonruimte, omdat de huidige bebouwing niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Bovendien wordt het een flexibel bouwwerk. Als er in de toekomst vraag is naar andere woonvormen dan kan het als zodanig worden aangepast.

Over de belangen van de bezwaarmaker zei de rechter dat "het uitzicht weliswaar vermindert, maar dat de gevel aan de kant van zijn woning niet erg afwijkend is, mede gelet op de afstand tussen die woning en het bouwplan en het feit dat de functie van het gebouw slechts gedeeltelijk verandert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
20 gr.
windkr. 2