WIJDEMEERSE WEBKRANT
Permanente Bewoning?
Wijdemeren, do 7 mei 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

DorpsBelangen stelt vragen over permanente bewoning van recreatiewoningen en hotelappartementen. Dat is al jaren een bron van discussie, vooral in Loosdrecht.

ingezonden bericht

Vragen voor het vragenhalfuur commissie R&E 13 mei 2015

Ingevolge het verzoek van DorpsBelangen -breed gedragen door leden van de raads- commissie Ruimte & Economie- zal na het zomerreces een start worden gemaakt met een beleidsnotitie recreatieterreinen in Wijdemeren.

Onderdelen die in ieder geval aan de orde zullen worden gesteld zijn:

  • waar wordt recreatie in Wijdemeren voorgestaan;
  • waar niet en is onder (provinciale) voorwaarden omzetting naar permanent wonen mogelijk;
  • omvang recreatieobjecten op recreatieterreinen en daarbuiten;
  • al of niet handhaven recreatiefonds en/of al of niet aanpassen voorwaarden om uit fonds te kunnen putten.

Helaas constateert DorpsBelangen, met als voorbeeld het collegebesluit van 21 april (“oplegging last onder dwangsom aan enige bewoners van de Oud Loosdrechtsedijk het tegengaan van permanente bewoning van een hotelappartement”), dat het college op uiterst selectieve wijze te werk gaat om mensen uit hun woning te zetten zonder dat de raad zich over de in het vooruitzicht gestelde beleidsnotitie heeft kunnen buigen.

Op 28 oktober 2014 heeft het college in het kader van de voortgang van het ontwerp-bestemmingsplan Plassengebied nogmaals een besluit genomen om de recreatieve bestemming op dit adres te handhaven en te streven naar beëindiging van de permanente bewoning en in voorkomende gevallen een persoonsgebonden overgangsrecht op te nemen.

De fractie DorpsBelangen heeft de volgende vragen.

  • Is het niet zo dat de gemeenteraad het besluitvormend orgaan is m.b.t. tot bestemmings-plannen op voorstellen van het college.
  • Is het niet zo dat de uitvoering van collegebesluiten m.b.t. bestemmingsplannen eerst aan de raad moet worden voorgelegd?
  • Is het niet zo dat het college door maatregelen te nemen m.b.t. bestemmingsplannen zonder besluit van de gemeenteraad haar bevoegdheden overschrijdt?
  • Kan het college uitleggen waarom uiterst selectief handhavingstrajecten worden  ingezet tegen enkele bewoners van hotelappartementen terwijl deze kwestie zich veelvuldig en op meerdere plaatsen voordoet?
  • Kan het college bevestigen dat het door haar ingehuurde bureau Haskoning milieu-technisch geen bezwaren zag tegen de bewoning van de hotelappartementen inzake bovengenoemde kwestie?
  • Is het college bereid alle dienaangaande handhavingszaken te stoppen tot dat raad de voorgestelde beleidsnotitie heeft behandeld en het bestemmingsplan heeft vastgesteld?
Voor het bestemmingsplan Plassengebied gaat het college uit van de nota van uitgangs-punten welke door de raad van 2006/2010 is vastgesteld. Is het college het met ons eens dat er sinds die tijd veel is veranderd en dat de raad zich over een aanpassing dient te beraden?

Lees ook:

PvdA Loosdrecht: Driesprong?
PvdA over vakantiewoningen
Algemene Beschouwingen 11-11-2003
Najade: Exit? 25-3-2004
Handhaving bewoning recreatiewoningen 8-9-2004
Strenger tegen Bouwsels 10-9-2004
DBW Vragenvuur 20-9-2004
Reactie: College handhaaft wet 22-9-2004
Geen Bouwvergunning Uitkijk 23-9-2004
Wijdemeren en recreatiewoningen 15-11-2004
Recreatiebewoning aangepakt 6-1-2004
Bouw- en Woningtoezicht: opschonen 15-1-2005
VVD over Recreatiewoningen 13-2-2005
Legaliseer  Recreatiewoningen 15-2-2005
Provincie neemt beleid Wdm over 14-4-2005
Nota Economie 24-9-2005
Gedoogstatus Recreatiewoningen 9-10-2005
Recreatiewoning bij calamiteit mag 2-1-2006
Best.plan Wijde Blik Omstreden 27-11-2006
06102007 Driesprong: Permanent bewoond?
11102007 Driesprong en Najade
29102007 Opheldering De Driesprong
01062007 Varia uit de Raad
06062007 Heineke: Geen rol gemeente
29102007 Opheldering De Driesprong
15072008 Regels zijn regels?
23042010 Een eerste blik
06012011 Hotelappartementen
08012011 Buijs over hotelappartementen
14012011 Omzetten Woonbestemming
19042011 Vrede gesloten over Najade
06112011 Toekomstvisie 's-Graveland
29062013 Powerplay!
29062013 Het is Uit tussen DB en VVD
30062013 Martin Vuyk Comm.voorz. Af
04072013 DB: Afspraak is afspraak
05072013 Vuyk geeft Antwoord

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief