WIJDEMEERSE WEBKRANT
DB over de Samenwerking
Wijdemeren, vr 10 mei 2013

Marcel Maassen (DB) schreef zijn impressie van de vergadering van afgelopen maandag waar de toekomst van Wijdemeren werd besproken. Het belangrijkste debat van de maand!


Marcel Maassen (DB)

De WWK schreef ook al over het onderwerp Winsemius, samenwerking, herindeling etc. Gezien het enorme belang van het onderwerp geven wij Marcel Maassen graag de ruimte om hieronder de DB mening te geven.

Dossier Bestuur Gooi en Vecht

ingezonden brief

Trekken aan een dood paard

'Dan zijn we nu precies twee uur verder en zijn we klaar met dit agendapunt.' Zo sprak voorzitter Martin Vuyk maandagavond nadat we in de commissie Bestuur en Middelen waren uitgepraat over het rapport Winsemius en het raadsvoorstel over de voorgenomen samenwerking van gemeente Wijdemeren met Weesp en Stichtse Vecht.

Maar het was geen verspilde tijd. Twee uur is niets als het om zoiets wezenlijks gaat. Het voortbestaan van onze gemeente was aan de orde, niets minder dan dat.

De komende jaren krijgen gemeenten zware nieuwe taken op hun bordje. Onze gemeentelijke organisatie beschikt niet over alle noodzakelijke deskundigheid en voorzieningen en zal daarom moeten samenwerken met andere gemeenten. Maar met welke dan?

Het College kwam enkele maanden geleden tot ieders verrassing met de mededeling dat er prettige gesprekken waren gevoerd met Weesp en Stichtse Vecht. De Raad gaf de ruimte om de mogelijkheden tot samenwerking verder te onderzoeken en nu ligt er een raadsvoorstel om die samenwerking daadwerkelijk aan te gaan. Op 23 mei beslist de Raad over dat voorstel. Enkele dagen later verstrijkt de deadline die Minister Plasterk alle gemeenten heeft gesteld. Uiterlijk op 31 mei wil hij horen wie met wie gaat samenwerken.

Het raadsvoorstel roept veel 'ja maar' op. Vooral het CDA heeft grote moeite met de plotselinge ommezwaai. Jarenlang hebben we immers geïnvesteerd in de samenwerking binnen Gooi en Vechtstreek, dat kieper je dan toch niet zomaar overboord? Maar de realiteit is helaas, dat de niet aflatende inspanningen van Wijdemeren om vooruitgang te boeken weinig of geen resultaat hebben gehad. Het blijft trekken aan een dood paard. Dit schrijft oud-minister Pieter Winsemius in zijn onlangs gepubliceerde rapport: 'De verhoudingen worden niet gekenmerkt door vertrouwen en pogingen om daarin verandering te brengen worden met argwaan gevolgd.'

Treurig en illustratief is de mislukte oprichting van een Regionaal Servicecentrum. Daar is tweeëneenhalf jaar aan gewerkt, twee organisatieadviesbureaus hebben voor €108.550 aan facturen mogen innen en de provincie verspilde er €31.240 subsidie aan. De kosten voor Wijdemeren: €14.338.

Het College ziet inmiddels geen enkel toekomstperspectief meer voor de samenwerking in Gooi en Vechtstreek. En daarom: liever een einde met pijn dan pijn zonder einde. En dus werd de uitnodiging van Weesp en Stichtse Vecht om met elkaar het gesprek aan te gaan in dank aanvaard.

Voor Theo Reijn (CDA) gaat het allemaal veel te snel. 'Kijk ook eens naar de combinatie met Bussum en Hilversumse Meent en...' Burgemeester Smit ontnam hem elke illusie. 'De luxe om andere varianten te onderzoeken, hebben we gewoon niet meer.' De deadline van Minister Plasterk is keihard. 'En niet kiezen is ook kiezen', hield hij vol. Dan is het einde van Wijdemeren in zicht en worden we straks bij Hilversum gevoegd.

Het blijft jammer dat minister Plasterk de discussie zo heeft bemoeilijkt. Hij had gemeenten de rust en ruimte moeten gunnen om zich te concentreren op de samenwerkingsverbanden die nodig zijn om de nieuwe taken straks naar behoren te vervullen. Maar hij heeft die samenwerking nadrukkelijk verbonden met het toekomstige samengaan van gemeenten. Dat maakt de keuze die Wijdemeren nu maakt zo belangrijk. De partner die wij nu vrijelijk mogen kiezen is straks wellicht ook onze partner in een gedwongen huwelijk.

Wat de samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp ons gaat kosten en opleveren, valt moeilijk te becijferen. Op verzoek van DorpsBelangen gaat het College zich inspannen om dit voor de behandeling van het voorstel in de Raad zo concreet mogelijk te maken. Maar er is in elk geval iets aanwezig wat in Gooi en Vechtstreek ten enenmale ontbrak: de oprechte wil tot samenwerken. Dat is pure winst.

Marcel Maassen,
raadslid DorpsBelangen

 

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
Douwe van Essen
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief