WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
MZ verliep chaotisch
Wijdemeren, vr 10 mei 2013

Afgelopen dinsdagavond werd in de commissie MZ gesproken over het kunstgrasveld voor de SV 's-Graveland. Dat leidde tot enige commotie.

De WWK was er niet bij dinsdag. Vanuit vele hoeken hoorden wij achteraf dat de avond nogal chaotisch en verbazingwekkend verliep, waarbij de verbazing vooral de opstelling van de voorzitter van de SV 's-Graveland gold. De raadsleden die wij spraken en die ons zelfs spontaan aanschoten over de gang van zaken, waren verbijsterd over de opstelling van de SV die volgens hen een riant voorstel van de gemeente kreeg, maar weigerde daar op in te gaan. Bijna werd daarmee de snelle aanleg van het kunstgrasveld opgeblazen. Nadat er een schorsing was geweest met overleg achter de schermen besloten de commissieleden toch maar het voorstel op de hamerstukkenlijst te plaatsen om de snelle aanleg mogelijk te maken. Dat werd niet geaccepteerd door voorzitter Koen Janmaat van de SV 's-Graveland. Het is ons onduidelijk wat er nu gebeurt.

Geen geluidsverslag

Er was ons aangeraden om het geluidsverslag van de vergadering af te luisteren op de website van de gemeente. Meestal wordt het geluidsverslag direct gepubliceerd en dan pas later gerubriceerd. Deze vergadering is echter niet te vinden op de site. Vandaar dat wij helaas geen eigen oorgetuigeverslag kunnen geven en het moeten doen met de ooggetuigeverslagen die wij al kregen en onderstaande observatie van Ria Hennis (DB).

ingezonden brief

Wat een avond!!!

Na een paar maanden was er weer een hele avond gereserveerd voor de cie. Maatschappelijke en Sociale zaken. Er stond ook nogal wat op de agenda:

Het kunstgrasveld voor de 's-Gravelandse voetbalclub kwam als eerste aan de orde. De inspreker de heer Koen Janmaat hield een vlammend betoog waarom zij het niet eens konden zijn met het raadsvoorstel. Uiteindelijk bleek het om een klein bedrag te gaan wat men dacht tekort te komen op de onderhoudskosten. Na een zeer rommelig verlopen discussie waarin niet duidelijk werd aan welke termijn we nu precies bezig waren werd het Raadsvoorstel naar de hamerstukkenlijst verwezen. Een groot succes zou men denken......niets bleek minder waar. In plaats van direct te beginnen met de aanleg van het kunstgrasveld, verklaarde de voorzitter van de voetbalclub dat zij hier niet mee akkoord konden gaan.!!!!!!

In tijden van de broekriem aanhalen voor alle verenigingen, diensten, voorzieningen en personeelsreducties in onze gemeente zou je toch een andere opstelling verwachten bij een investering van een dergelijk formaat!

Daarna kwamen nog een aantal jaarrekeningen en begrotingen van o.a. het bureau leerlingzaken en de Tomingroep aan de orde. Geconstateerd werd dat vooral het bureau leerlingzaken wel heel goed werk doet met te weinig mensen en te weinig budget.
Daar zal in het komende najaar nog wel meer over gesproken gaan worden.

Enige hilariteit ontstond toen ik een vraag stelde die net daarvoor al keurig door wethouder Boermans was beantwoord na dezelfde vraag van het CDA. Lette ik even niet op!!!!!

Tot slot:

Vanuit Den Haag worden een aantal boete- en straf bepalingen dwingend opgelegd aan gemeenten voor al diegenen die een uitkering uit de gemeentekas ontvangen en zich niet houden aan de voorwaarden waaronder die uitkering wordt verstrekt. Op zich niks mis mee als het gaat om echte fraudeurs. Vorig jaar is er één geval van fraude geconstateerd in onze gemeente. Maar als we nu kijken naar de voorwaarden en regelingen waar deze mensen aan moeten voldoen, dan is het kleinste foutje in de administratie al genoeg voor een boete en of straf. Daar zal nog uitgebreid over gesproken worden mede aan de hand van de adviezen van de cliëntenraad. Een beetje gemeente wil toch een sociaal gezicht laten zien aan zijn inwoners.

De avond is lichtelijk chaotisch verlopen, gelukkig waren we het wel allemaal eens over ons sociale gezicht, het plaatsen van het onderwerp kunstgrasveld op de hamerstukkenlijst en het belang van snelle signalering van voortijdige schoolverlaters!

Om half elf gingen we weer naar huis.

Ria Hennis,
Raadslid DorpsBelangen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK/DB
foto
---
auteur
RJ/DB-RH
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief