WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Samen Sterk in Toerisme
Loosdrecht, zo 12 september 2010

Recreatiebedrijven uit Loosdrecht zijn een samenwerking aangegaan om een folder voor de toerist samen te stellen. Het CDA wil het VVV gebouw benutten.

De VVV is met ruzie vertrokken uit Loosdrecht. Op gewestelijk niveau is een nieuwe organisatie opgetuigd, iTRoVaTor die de rol van Regionaal Bureau voor Toerisme moet gaan vervullen, maar dat gaat kennelijk niet zo snel. Intussen staat het VVV gebouwtje aan de Oud Loosdrechtsedijk leeg. Voor toeristen is het dus al een tijdje niet zo simpel om aan informatie te komen.

Ontdek de Dijk

Voor Hetty Kastelein was dat aanleiding om een folder te ontwerpen met de titel "Ontdek de Dijk". Haar initiatief wordt inmiddels gedragen door een groep Loosdrechtse ondernemers die opereert onder de naam "Samen Sterk in Recreatie en Toerisme". De folder (pdf) staat ook op de website www.ganaargooienvechtstreek.nl. De ondernemers vinden het jammer dat het VVV gebouwtje niet gebruikt wordt. Het CDA heeft daarover gisteren onderstaande vragen aan het college gesteld.

ingezonden brief

CDA Wijdemeren

Vragen VVV kantoor in Loosdrecht

11 september 2010

Sinds het vertrek van de VVV Midden Nederland staat het karakteristieke VVV kantoor in Loosdrecht leeg. Ondanks de nieuwe toeristische informatiepunten, is tijdens het seizoen gebleken dat veel toeristen het centrale informatiepunt missen. De overgang van de VVV Midden Nederland naar het Regionale Bureau voor Toerisme (RBT) juichen wij toe. Zeker als het RBT over de VVV licentie gaat beschikken en definitief onderdak kan krijgen in het nieuwe Dorpscentrum Loosdrecht.

Niettemin vindt de CDA fractie het onwenselijk dat het VVV kantoor in de tussentijd niet gebruikt wordt voor toeristische activiteiten.
Betreffende bovenstaande heeft de CDA fractie de volgende vragen:

  1. Wie is eigenaar van het pand?
  2. Bent u het met de CDA fractie eens dat leegstand van het kantoor niet bevorderlijk is voor het behoud van het karakteristieke pand?
  3. Bent u het met de CDA fractie eens dat leegstand van het kantoor niet bevorderlijk is voor het imago van Loosdrecht en een optimale informatie aan bezoekers op een centraal punt in Loosdrecht?
  4. Bent u het met de CDA fractie eens dat het daarom gewenst is dat het kantoor zo snel mogelijk een zinvolle invulling krijgt die passend is bij het toeristisch beleid van de gemeente?
  5. Gelet op bovenstaande vragen: kunt u aangeven welke activiteiten de gemeente kan ondernemen om een eind te maken aan de leegstand?
  6. Bent u het met de CDA fractie eens dat (tijdelijk) gebruik door de samenwerkende ondernemers voor toeristische activiteiten een goede invulling van het kantoor zou zijn?
  7. Bent u bereid zich actief in te zetten om zo spoedig mogelijk een eind te maken aan de leegstand?

Wij verzoeken u de vragen schriftelijk te beantwoorden. Afhankelijk van uw beantwoording zullen wij het presidium verzoeken het onderwerp voor de eerstvolgende vergadering van de Commissie Ruimte en Economie te agenderen.

Met vriendelijke groet,

Namens de CDA fractie
Theo Reijn
Jan Verbruggen

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
17 gr.
windkr. 2