WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Wel Last, Geen Ruggespraak
Kortenhoef, zo 12 september 2010

Cor Koster schreef over 'last en ruggespraak'. Daar reageert Robby Israel op. Zonder last is correct, vindt hij. Die ruggespraak verzinnen wij er allemaal maar bij.

Update 12-9-2010, 17.05: De redactie heeft gegoogled en komt tot een andere conclusie dan Robby Israel.
Update 12-9-2010, 20.45: Robby Israel houdt staande dat ruggespraak niet in de grondwet staat.
Update 12-9-2010, 21.00: Ruggespraak is uit de grondwet verdwenen in 1983 en in 1992 uit de gemeentewet voor raadsleden. Dat vond de redactie. Robby Israel heeft dus gelijk.

ingezonden brief

Geachte redactie,

Het wordt algemeen verkeerd aangehaald door politici, journalisten en columnisten die beter zouden moeten weten en dus is het Cor Koster niet kwalijk te nemen als hij het klakkeloos overneemt van de voorman van het CDA, Maxime Verhagen, die kennelijk de grondwet niet kent en de uitdrukking onlangs bezigde in een persconferentie.

Gekozen volksvertegenwoordigers stemmen niet “zonder last of ruggespraak.” Ruggespraak is wenselijk en zelfs essentieel.  Zij mogen overleggen, ruggespraak houden, met achterban, maatschappelijke organisaties of met wie dan ook. Dan, echter, moeten zij “stemmen zonder last.” (Grondwet hoofdstuk 3 §2 artikel 67 lid 3) Het woord “ruggespraak” komt, zover ik dat als niet-jurist meen te weten, geheel niet voor in de Grondwet.

Met vriendelijke groet,

Robby Israel
Kortenhoef

Naschrift red. WWK:

De opmerking van Robby Israel vraagt natuurlijk om Google. Dus tikten wij in "wet ruggespraak". Als eerste kwam een artikel van Wikipedia naar voren. De verklaring daarin komt ons zeer geloofwaardig over. Er staat:

Stemmen zonder last betekent dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. De vertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen.

Stemmen zonder ruggespraak betekent dat men het recht heeft een besluit te nemen zonder daarover eerst met iemand uit de achterban overleg te plegen. (Je mag wel overleggen, maar het moet niet.)

Als wij dat lezen, dan lijkt het er toch op dat Cor Koster, Maxime Verhagen en al die journalisten en columnisten gelijk hebben.

De aanleiding om "zonder last of ruggespraak" in de wet op te nemen was heel erg praktisch van aard. In de 17e eeuw werd in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden gestemd met last en ruggespraak. M.a.w. een volksvertegenwoordiger moest terug naar Friesland om daar te overleggen en dan weer terugkeren naar Den Haag. Daar deed hij dagen over. Door het stemmen zonder last of ruggespraak te introduceren werd de Republiek veel slagvaardiger, want de volksvertegenwoordigers moesten hun eigen oordeel volgen bij het uitbrengen van hun stem.

Er zit dus helaas geen hoog ethisch idee achter dat een volksvertegenwoordiger volstrekt onafhankelijk moet zijn. Dankzij Twitter en de Blackberry kunnen we de last en ruggespraak eigenlijk dus wel weer invoeren....

Geachte redactie,

Zou u mij, ten bate van de verbetering van mijn algemene kennis, willen informeren in welk artikel van de Grondwet (of in dit verband in welke andere wet) het woord “ruggespraak” staat? Voor zover ik weet heeft Wikipedia vooralsnog geen kracht van wet.

Met vriendelijke groet,
Robby Israel

Geachte heer Israel,

U heeft gelijk. Wikipedia heeft nog niet de wet in Nederland vervangen. Wij hebben nog even verder gezocht en vonden Het Handboek van het Nederlandse gemeenterecht van Prof. Elzinga. Daarin stond onderstaande paragraaf:

Uit deze tekst leiden wij af dat tot 1992 het woord ruggespraak in de gemeentewet stond. Bovendien stond het tot 1983 ook in de Grondwet.

Dat verklaart waarom al die journalisten, politici, columnisten en anderen het nog altijd hebben over ruggespraak. Dat was ingesleten. Zij hebben allemaal, evenals de heren Koster en Verhagen, even niet opgelet toen het woordje ruggespraak uit de wet verdween.

De conclusie moet volgens ons zijn dat het verklaarbaar is dat het woord ruggespraak nog steeds gebruikt wordt, maar dat dat gebruik na de wetszijzigingen niet langer correct is, zoals de heer Israel terecht stelt.

Red. WWK

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
17 gr.
windkr. 2