WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Trouw aan de Kerk
's-Graveland, do 29 juli 2010

Mario Wouters neemt het op voor de RK kerk en bisschop Jozef Punt. Wat er ook gezegd en geschreven wordt hij blijft de kerk trouw.

Bij de reactie van Hannie Humme op de kwestie Obdam gaven wij reeds aan dat de WWK geen forum is voor geloofsdiscussies. Wij sluiten deze discussie hier dan ook. Red. WWK.

ingezonden brief

Hoop doet leven

Geachte redactie / beste lezers,

In reactie omtrent alle commotie rond onze Bisschop Jozef Punt en de kwestie Odbam wil ik graag de punten even van een ander perspectief belichten t.w.:

Ook binnen de kerk zijn er diverse stromingen zoals conservatieve en progressieve stromingen. Dit geeft nog wel eens vreemde beelden en gedachten die aan het papier worden toevertrouwd, die in ogen van grote groepen mensen niet altijd in goede aarde vallen en veel emotie oproepen wat natuurlijk goed te begrijpen is. Zeker als we moeten terugkijken in het verleden.

Verkeerde mensen zijn in elke groeperingen aanwezig. Dat is een feit. En helaas valt dit moeilijk uit te kristalliseren. Maar om nu de rug toe te keren aan het geloof wegens deze foute invloeden? Emotioneel gezien is dit begrijpelijk maar als we er beter naar kijken en ons gezond verstand gebruiken dan weten we toch wel beter.?!

Als wij de kerk de rug toekeren, is dit een overwinning voor de slechte gedachten van mensen. Zeker nu verdient de kerk onze steun en vertrouwen en het mag toch niet zo zijn dat door verkeerde elementen een complete kerk in een verkeerd daglicht zetten.

Want de Kerk is nog altijd voor veel mensen een belangrijke steun in het leven.

Alle goeds,

Mario Wouters
Laat zich niet verdrijven uit de kerk.
's-Graveland

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
21 gr.
windkr. 4