WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Conflict over De Knip
's-Graveland, do 29 juli 2010

De bewoners van de wegen achter het Noorder- en Zuidereinde, de z.g. EKC wegen, hebben een conflict met WADW over De Knip bij de Smidsbrug.

Dossier Verkeer 's-Graveland

persbericht

VBEKC laat zich niet in een knip vangen
Werk aan de Weg komt terug op eerdere toezeggingen.
Samenwerking met VBEKC blijkt vooralsnog niet mogelijk.

In een bemoedigend eerste gesprek tussen Werk aan de Weg (WadW) en Vereniging Bewoners Emmaweg, Koninginneweg & Cannenburgerweg (VBEKC) op 7 Juli j.l. heeft WadW toegezegd niet perse vast te willen houden aan de "knip op de Smidsbrug". Nadien is WadW op dit standpunt terug gekomen. De door WadW omarmde optie van “pijnverdeling” van de verkeersdruk door het hele dorp wordt door VBEKC nadrukkelijk van de hand gewezen.

Op 7 Juli j.l. is overleg geweest tussen WadW en VBEKC. Een aantal doelstellingen beider verenigingen bleken goed met elkaar te combineren. Ook is expliciet gesproken over de “knip op de Smidsbrug” en andere maatregelen die de verkeersintensiteit op omringende wegen zouden doen toenemen. Tijdens het gesprek hebben de aanwezige WadW vertegenwoordigers aangegeven dat in een toekomstige samenwerking met VBEKC afstand genomen zou worden van de knip. Het spreekt voor zich dat VBEKC hier bijzonder verheugd over was.

Na dit gesprek heeft WadW intern overleg gepleegd en is op haar uitspraken teruggekomen. WadW wil alsnog de optie van verdeling van de verkeersdruk over de omringende wegen, waaronder de knip, openhouden. Dit heeft ernstige gevolgen voor de EKC-wegen, maar ook voor de Kerklaan én de Kortehoefsedijk.

VBEKC heeft o.m. ook reacties mogen ontvangen van Noorder- & Zuidereinde bewoners die ook ageren tegen plannen die de verkeersdruk op de EKC wegen doen toenemen. Deze bewoners huldigen de opvatting dat nu tenminste de achterkant van hun woningen verkeersluw is; dit is de kant die uitziet op de EKC-wegen en waar zij met name gedurende de zomermaanden op hun terassen van hun vrije tijd genieten. Velen hebben aan deze kant ook hun slaapkamers. Deze zienswijze van Noorder & Zuidereinde bewoners en de talloze negatieve reacties in de media op de knip, isoleren WadW van de realiteit en de opvattingen in het dorp.
Door stug vast te houden aan het plan van de knip op de Smidsbrug stuurt WadW bewust aan op weer een conflict, en niet alleen met alle EKC bewoners maar ook met bewoners elders in het dorp.

Namens het VBEKC bestuur,

Erik Greve (voorzitter)

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
21 gr.
windkr. 4