WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Knip is Strijdpunt
Ankeveen, ma 12 juli 2010

Vorige week overlegden WADW en de Vereniging Bewoners EKC (VBEKC) met elkaar over De Knip bij de Smidsbrug.

Strijdig

De belangen van VBEKC en WADW zijn strijdig met elkaar. Aanleg van De Knip bij de Smidsbrug, zonder aanvullende maatregelen, zal de hoeveelheid verkeer over de Emmaweg, Koninginneweg, Cannenburgerweg (en Kortenhoefsedijk) doen toenemen. De VBEKC en WADW zijn er samen nog niet uit, ondanks de bezwerende woorden van Emile Bakker. Twee weken geleden schreef Bakker nog een ingezonden brief in de WWK als bestuurslid van WADW, nu is hij raadslid van DorpsBelangen en wordt hij geacht als bestuurder de belangen van alle Wijdemeerders tegen elkaar af te wegen.

Dossier Verkeer 's-Graveland

persbericht

Overleg tussen WADW en VBEKC nog gaande

Vereniging Bewoners EKC vraagt dat Werk aan de Weg
de Knip op de Smidsbrug afwijst

Leden van de Vereniging Bewoners Emmaweg, Koninginneweg en Cannenburgerweg (VBEKC) zijn in overleg geweest met Werk aan de Weg (WADW). De bedoeling was om na een eerste kennismaking tot eventueel overleg te komen wat betreft de afwikkeling van het verkeer op het Noorder- en Zuidereinde. De belangrijkste VBEKC-voorwaarde tot overleg met WADW is dat zij afziet van de Knip op de Smidsbrug of ieder ander plan dat de verkeersintensiteit op de EKC-wegen zou doen toenemen. Om het overleg constructief voort te kunnen zetten, vraagt VBEKC nu dat WadW duidelijk afstand neemt van de Knip op de Smidsbrug. 

Naar aanleiding van alarmerende berichten dat 40% van het totale Noorder-/Zuidereinde verkeer (dus inclusief vrachtverkeer) middels de knip op de Smidsbrug over de EKC wegen afgehandeld zou gaan worden is de VBEKC opgericht.

De VBEKC-doelstellingen zijn:

  1. Handhaving van de huidige categorisering van de EKC wegen als erfontsluitingswegen om het landelijk dorpskarakter te behouden
  2. Geen toename van verkeersintensiteit op de EKC wegen vanwege veiligheidsredenen (de EKC wegen kennen geen fysieke scheiding van auto’s, fietsers en voetgangers)
  3. Duurzame inrichting van de EKC wegen als 30 km zone met daarbij horende handhaving, rekening houdend met de gevestigde bedrijven en ondernemers

De VBEKC-doelstellingen zijn niet te verenigen met het plan van de knip, noch met enig ander plan wat de verkeersintensiteit op de EKC-wegen doet toenemen. Vooral de voetgangers en fietsers moeten verzekerd zijn van een veilige route op de EKC-wegen. Bovendien is het Noordereinde onlangs heringericht en lopen langs het hele Noorder- en Zuidereinde aparte veilige stoepen en fietspaden.

Vanaf begin juni is er, nadat een flyer is rondgegaan, door VBEKC huis-aan-huis gepraat met de bewoners. Dit resulteerde in een bijna honderd procent positieve respons. Op dit moment telt de VBEKC 262 leden! En er komen nog steeds nieuwe leden bij.

Tijdens het gesprek dat woensdag 7 juli 2010 heeft plaatsgevonden, is gebleken dat beide partijen wel toenadering zoeken en elkaar aftasten, maar dat er nog geen gezamenlijk standpunt is gevonden. Wat betreft VBEKC zou WadW duidelijker moeten worden in haar afwijzing van de Knip op de Smidsbrug of ieder ander plan dat de verkeersintensiteit op de EKC-wegen doet toenemen.
VBEKC hoopt oprecht dat er verder overleg tussen de twee verenigingen volgt en dat dat beklijft in een oplossing waarbij alle partijen tevreden zijn.

Namens VBEKC / Erik Greve (voorzitter)
E-mail: Veiligverkeerekc@gmail.com

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
buien
24 gr.
windkr. 2