Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Raad 28-8-2003: DBL

Wijdemeren, 29 augustus 2003. Gisteren werd de eerste raad na het zomerreces gehouden. Met enige opvallende wijzigingen. Een nieuwe fractie en een lege stoel bij de VVD.


Gerrit van den Broek (VVD)
Eruit gestapt.

Bij de opening van de raad deelde burgemeester Don Bijl mee dat er nogal wat mensen afwezig waren. Wethouder Wim Neef omdat zijn vader 80 werd, Esther Luijer (CDA) en Gerrit van den Broek van de VVD. De laatste is uit de raad gestapt en liet een lege stoel achter. Tijdens de volgende raad zal afscheid van hem genomen worden vertelde Don Bijl.

Aansluitend kreeg Ger Zagt (Dorpsbelangen Loosdrecht) het woord. Hij legde een verklaring af om toe te lichten waarom er een nieuwe fractie DBL was opgericht. De onvrede met de plaats en de rol van DBL in de voormalige DB fractie was de aanleiding. Hij gaf meteen een voorzet over de getalsmatige verhoudingen in de raad en de plaats van DBL daarbinnen. Nu de voormalige DB fractie gedecimeerd is tot twee zetels vindt hij dat het voorzitterschap van de commissie REO niet langer bij Henk de Kloet van DB hoort. Tegelijkertijd roemde hij echter de kwaliteiten van de Kloet ten aanzien van het technisch voorzitterschap van de commissie.


De nieuwe DBL fractie.
V.l.n.r.: Miep van Hattem-Allon, fractievoorzitter Ger Zagt en André Spils.


René Voigt.
Nu fractievoorzitter van
de tweemansfractie DBW.

In een reactie zei René Voigt, de fractievoorzitter van de DB fractie, dat hij de breuk betreurt, maar respecteert. Hij beschreef een soort overvalscenario over de breuk. "De email stond al klaar. Er hoefde alleen nog op de verzendknop gedrukt te worden. De enveloppen waren al gevuld. Ze hoefden alleen nog op de bus gedaan te worden." Verder verklaarde hij dat de argumenten die in het persbericht gegeven worden voor de breuk nooit door DBL aan de orde waren gesteld, waardoor de breuk als een donderslag bij heldere hemel kwam. "Ik ben heel benieuwd naar de nieuwe politiek van DBL." sloot hij niet zonder enig sarcasme af. De DB fractie zal verder door het leven gaan als Dorpsbelangen Wijdemeren (DBW).

Betske van Henten (CDA en coalitiepartner van DB) gaf namens het CDA en de PvdA aan dat men na de breuk een goed overleg had gehad met de beide DB fracties. "De samenwerking zal niet veranderen en de continuïteit van het college is gewaarborgd." :sprak zij gerustgesteld.


Felix Flameling (D66)
Niet verbaasd..

Felix Flameling (D66) was kritisch. "Wij zijn niet verbaasd over de breuk, maar hij berouwt ons niet. Wij hebben niet zoveel op met lokale politieke partijen. Dat zijn meer actiegroepen."
Hij vroeg zich af hoe het kan dat er onvoldoende basis voor samenwerking binnen de DB's is en dat men toch blijft samenwerken in één coalitie. Ook vroeg hij waarom de breuk op dit moment kwam. "Is er iets aan de hand? Gaat het conflict over het gemeentehuis, de financiën, het gebouwenplan, de uitspraak van de Raad van State?" Hij vroeg zich af waarom geen van de beide DB's ooit een uitspraak deed over de steun aan de eigen wethouders. Hij sloot af met de opmerking dat hij de stijl van DBL altijd prima had gevonden en hoopte dat die niet zou wijzigen. "DBW is met twee zetels nu wel erg zwaar vertegenwoordigd in de diverse organen van de raad. Dat moet veranderen."

Els van Hall (VVD) vroeg aan burgemeester Bijl hoe dat zat met al die namen. "Kun je zomaar je naam veranderen van DB in DBW?" Bijl had de vraag verwacht en bevestigde dat dat kan. Zij wenste de nieuwe fractie DBL veel succes toe.

Nelleke Schenkkan (GL) zag de breuk al lang aankomen. De 's-Gravelanders hadden eelt op hun ziel, want dat was een vechtraad. Bij de nieuwe raadsleden van DBL leverde die cultuur scherven op. Zij wil de grote ervaring, kennis en kunde in de DBW fractie graag voor de raad behouden.

Na deze eerste ronde in de raad was het tijd voor de inspraak van het publiek.


Reacties

Het Wijdemeerse weer:
Grijs, regen, 15 graden

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...