Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Douwe van Essen

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Raad 28-8: inspraak

Wijdemeren, 29 augustus 2003. Bij de raad van gisteren waren er twee insprekers. David de Winter op skates en Herman de Liefde die de raad aansprak op behoorlijk bestuur.


David de Winter spreekt in.

Burgemeester Bijl nodigde de eerste inspreker, de heer De Winter,  uit om het woord te nemen. Zacht zoevend op het gladde marmer van de raadszaal rolde daarop David de Winter naar de microfoon. "In Nederhorst den Berg hebben we al een halfpipe, maar we willen graag een skatebaan. Iets nieuws. Daarom hebben we vierhonderd handtekeningen opgehaald die ik aan de raad wil aanbieden. We hebben veel leuke ideen en we willen graag met u daarover praten." Burgemeester Don Bijl verklaarde dat het gemeentebestuur graag op dat verzoek in gaat. Hij kwam naar voren om de map met handtekeningen in ontvangst te nemen.


Don Bijl houdt de 400 handtekeningen
op, terwijl de zaal applaudisseert.
Rechts achter Don Bijl en David de Winter
verantwoordelijk wethouder Bert Nagel.
(Een ideale skatebaan trouwens, die raadszaal...)

Na David de Winter kwam een andere Berger aan het woord. Herman de Liefde vroeg de aandacht van de raad voor het feit dat de gemeente voortdurend te laat antwoord en te laat of niet reageert op brieven en bezwaren van zijn kant. Hij kwam met een stortvloed aan data van het verzenden van brieven, aanmaningen, sommaties en bezwaren. Het onderwerp van zijn klacht is de steiger die Maarten Haverkamp in de Spiegelplas heeft aangelegd achter het huis van de moeder van de heer De Liefde.


Herman de Liefde roept de raad op
om toe te zien op behoorlijk bestuur.

Burgemeester Bijl reageerde enigszins kortaf toen De Liefde na zijn betoog ook nog riep dat de commissie Bezwaar- en Beroepschriften ook te laat is. Bijl wees erop dat de zaak in behandeling is.

En opvallend punt kwam uit het betoog van De Liefde. In het antwoord op zijn de laatste brief aan de raad werd afgesloten met de mededeling dat het college de zaak behandelt en dat de raad er zich dus niet meer mee bezighoudt (of woorden van gelijke strekking). Dat was voor De Liefde aanleiding om de vraag te stellen of de raad het college dus niet meer controleert. Zowel Lia Moote (PvdA) als Felix Flameling (D66) vroegen aandacht voor dit feit, omdat de raad als hoogste bestuursorgaan in de gemeente uiteraard altijd het college moet blijven controleren.

Het werd tijd voor het vragenhalfuurtje.


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...