Vorig bericht

Home

Volgend bericht

Auteur: Rik Jungmann

Foto's: Wijdemeerse Webkrant

Bron: Wijdemeerse Webkrant


Coalitie blijft bijeen

Wijdemeren, 26 augustus 2003. Dorpsbelangen Loosdrecht heeft zich afgescheiden van Dorpsbelangen Wijdemeren. Na een gesprek met de coalitiepartners CDA en PvdA is afgesproken dat de breuk geen gevolgen heeft voor de coalitie. Dat staat te lezen in onderstaand persbericht.

Zoals te verwachten was, heeft de breuk binnen Dorpsbelangen geen directe gevolgen voor de zittende coalitie van CDA, PvdA en Dorpsbelangen. De raad heeft negentien zetels, daarvan heeft het CDA er na de breuk zes, Dorpsbelangen Loosdrecht (DBL) drie, de PvdA twee en Dorpsbelangen Wijdemeren (DBW) heeft er ook twee. Omdat CDA en PvdA er samen al acht hebben is één fractie met twee zetels voldoende om de coalitie aan een meerderheid te helpen.


Betske van Henten
Fractievoorz. CDA
zes zetels

Ger Zagt
Fractievoorz. DBL
drie zetels

Omdat er geen sprake is van een breuk tussen een wethouder en zijn eigen partij is er geen enkele aanleiding, noch voor DBL, noch voor DBW om uit de coalitie te stappen en daarmee de eigen wethouderszetel op te geven. (Overigens kan in het duale stelsel een wethouder met voldoende steun binnen de raad gemakkelijker blijven zitten, zelfs als zijn eigen partij het vertrouwen in hem opzegt, omdat hij buiten de raad staat.)


Lia Moote
Fractievoorz. PvdA
twee zetels

René Voigt
Fractievoorz. DBW
twee zetels

In de nu ontstane situatie kan DBL met één zetel meer dan DBW eerder bij een stemming in een sleutelpositie komen. Bovendien hebben CDA en PvdA slechts de steun van één van de beide DB's nodig om een voorstel door de raad goedgekeurd te krijgen. Dat kan in de toekomst nog wel eens tot merkwaardige stemresultaten en frictie leiden, als DBL tegen een voorstel stemt en DBW voor of omgekeerd in wisselende combinaties. In beide gevallen is het voorstel toch aangenomen vanwege het zetelaantal van CDA en PvdA.

Politiek gezien zullen de tijden waarschijnlijk wat interessanter worden dan ze tot nu toe waren met wisselende meerderheden binnen de coalitie.

Persbericht

Tijdens het coalitieoverleg van maandagavond 25 augustus is gebleken dat de breuk die binnen de fractie van Dorpsbelangen is ontstaan geen gevolgen heeft voor het voortbestaan van de coalitie in Wijdemeren.
De beide partijen hebben hun steun gesproken voor het collegeprogramma, het vastgestelde werkplan en de tot nu toe genomen raadsbesluiten.
Dorpsbelangen Wijdemeren en Dorpsbelangen Loosdrecht hebben gezegd dat ook de samenwerking binnen raad en college niet zal veranderen.
Voor alle coalitiepartners staat de bestuurlijke continuïteit van Wijdemeren voorop en wij zien met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Betske van Henten (fractievoorzitter CDA)
Lia Moote (fractievoorzitter PVDA)
Gert Zagt (fractievoorzitter Dorpsbelangen Loosdrecht)
René Voigt (fractievoorzitter Dorpsbelangen Wijdemeren)


Reacties

 

Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...