WIJDEMEERSE WEBKRANT
Correctie Van der Wurf
Loosdrecht, zo 16 maart 2008

Ruud van der Wurf wijst op een onjuistheid in de berichtgeving in de WWK over het Dorpscentrum en geeft zijn visie op de situatie.

Dossier Dorpscentrum

ingezonden brief

In dit artikel "Bouw Dorpscentrum start" wordt vermeld --- dat ik zou weigeren mijn gronden af te staan. Dit is onjuist en geeft een verkeerd beeld van de situatie.

In juni 2006 zijn tussen mij en de gemeente afspraken overeengekomen
waarmee de plan invulling van het dorpcentrum mogelijk werd . --- zie  het persbericht van de gemeente van juni 2006.

Met deze overeengekomen afspraken hebben zelfs de leden van de raad en de adviesgroep zich indertijd geconformeerd. Het is  het college wie deze overeenkomst niet op de juiste wijze nakomt.

Verwarring naar buiten ontstaat doordat ik mij niet kan vinden in het nieuwe ontwerp bestemmingsplan echter dit is een heel andere zaak en deze twee zaken hebben niets met elkaar van doen.

Ruud van der Wurf
Oud Loosdrecht

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
regen
9 gr.
windkr. 3