WIJDEMEERSE WEBKRANT
GS: Schot voor de Boeg
Wijdemeren, do 13 september 2007

In een brief aan de gemeenteraad gaf de provincie Wijdemeren in juni een schot voor de boeg over de begroting voor 2008.

In een brief, die gedeputeerde staten NH in juni stuurde aan de gemeenteraad, wordt erop aangedrongen om de begroting in evenwicht te brengen en verhoging van de OZB in 2008 te voorkomen.

Toch geen evenwicht

GS vatten samen wat er vooraf ging. In december 2005 verklaarde de raad dat met ingang van 2007 de begroting sluitend zou zijn en ook het meerjarenperspectief er evenwichtig uit zou zien. In de brief constateren GS echter dat de begroting 2007 toch niet in evenwicht is, evenmin als de meerjarenraming 2008-2010. In november 2006 vond er weer een overleg plaats tussen de gedeputeerde en de raad.

Ruimte voor besparingen

In dat overleg gaf de raad aan dat er nog mogelijkheden waren voor besparingen en verhoging van de inkomsten. Voor GS is dat aanleiding om er per brief op aan te dringen om toch nog eens goed naar de realiteit van die mogelijkheden te kijken voor besloten wordt om de "door u aangekondigde onvermijdelijke verhoging van de onroerende zaakbelastingen" in te voeren. GS wil op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen om te komen tot een sluitende begroting 2008.

Brief kwam na de raad

In de brief wordt gesproken over het feit dat de raad zich in de raadsvergadering van 31 mei 2007 moet uitspreken over het realiteitsgehalte van de mogelijkheden om OZB stijgingen in 2008 te voorkomen. De brief werd echter op 5 juni in Haarlem op de bus gedaan en kwam op 6 juni op de Rading 1 aan. Na de genoemde raadsvergadering.

Hand in eigen boezem

In die raad van 31 mei vond het college een zeer kritische raad tegenover zich, precies over die punten waar ook gs in hun brief de aandacht op vestigen. In april schreef de rekenkamer in een rapport echter dat het college een gedurfd bezuinigingspakket had neergelegd, maar daarvoor geen draagvlak in de raad kreeg. Voorts dat de gemeenteraad aanvankelijk te weinig besef had van de urgentie van de bezuinigingsoperatie en geen stappen ondernam om sturend op te treden.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
18 gr.
windkr. 2