WIJDEMEERSE WEBKRANT
Loenen zit NH Dwars
Loosdrecht, vr 17 augustus 2007

Voor de uitvoering van het verdiepingenplan wil Noord-Holland zand door Loenen transporteren. Loenen werkt daar niet aan mee.

De provincie Noord-Holland wil de Loosdrechtse Plassen fors uitdiepen en er zand uit zuigen. Omdat Wijdemeren niet mee wil werken is die gemeente aan de kant gezet en wijzigt de provincie zelf het bestemmingsplan om tot uitvoering van het verdiepingenplan over te kunnen gaan. Het zand dat vrijkomt zal in de visie van Noord-Holland met een pijpleiding naar het Amsterdam-Rijnkanaal getransporteerd worden, waar een grote zandopslagplaats komt. Vanaf die plaats wordt het zand dan verder per schip afgevoerd. De pijpleiding en het zanddepot komen op Loenens (en dus Utrechts) grondgebied.

Los de eigen problemen op

In de G&E van vandaag staan twee stukken waaruit blijkt dat Loenen niet mee wenst te werken aan de plannen van Noord-Holland. Een stuk op de voorpagina en een groter stuk in het regiokatern. Loenen is woedend over het gebrek aan communicatie en overleg met die gemeente door de provincie Noord-Holland. Daarom eist Loenen van Noord-Holland dat de voorbereidingen voor uitvoering van het verdiepingenplan onmiddellijk worden stopgezet. Als het aan Loenen ligt, dan lost Noord-Holland zijn eigen problemen op op het eigen grondgebied. Daarom stelt Loenen voor om het zand naar het Hilversums Kanaal te transporteren en daar een zanddepot aan te leggen.

Publicatie in Wijdemeren

De provincie heeft de plannen gepubliceerd in de Wijdemeerse bladen. In Loenen is niets bekendgemaakt over de voornemens. Loenen vindt het ongepast dat de publicatie juist tijdens de zomervakantie is gebeurd, waardoor veel burgers niet konden reageren. Op dit moment ligt er een startnotitie van Noord-Holland ter inzage. Daarop kunnen bezwaren worden ingediend.

In een persbericht noemt Loenen het gebrek aan overleg "volstrekt onbegrijpelijk", voor overheden onder elkaar ongekend harde taal. Het gemeentebestuur van Loenen vindt dat Noord-Holland de lasten van het verdiepingenplan afwentelt op de buurman.

Vanuit Haarlem kon nog niemand reageren op het persbericht van Loenen.

Standpunt Loenen was al bekend

Het is niet nieuw dat Loenen medewerking weigert aan de uitvoering van het verdiepingenplan. Op 28 mei 2005 deelde burgemeester Don Bijl van Wijdemeren al mee dat Loenen niet van plan was om persledingen over haar grondgebied toe te staan. Op 29 maart van dit jaar, nadat de provincie besloten had om Wijdemeren buiten spel te zetten, kondigde burgemeester Bijl nogmaals aan dat Loenen geen pijpleiding en zanddepot op haar grondgebied zou toestaan. Voor Noord-Holland ontstaat hiermee een lastig probleem.

Bestuurlijke kluwen

Of de provincie wijzigt de plannen en handelt het transport en de opslag van het zand (gedurende een jaar of tien) inderdaad geheel af op het eigen grondgebied, of zij moet Loenen overhalen om toch mee te doen. Lukt dat niet dan kan Noord-Holland nog naar de provincie Utrecht stappen om daar te verzoeken om Loenen buiten spel te zetten door middel van een aanwijzing. Gezien de bestuurlijke verhoudingen lijkt die laatste mogelijkheid erg onwaarschijnlijk.

Dossier Verdiepingenplan

Het dossier staat hier op een aparte pagina.

bron
G&E
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
rss feed
reageer
zoek
nieuwsbrief
buien en zon
19 gr.
windkr. 4