WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
De Niet gestelde Vragen
Nederhorst den Berg, vr 19 februari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De VVD fractie schrok van de berichten over het Schapenweitje in Nederhorst den Berg en wilde daarom gisteravond in de raad actuele vragen stellen. Dat mocht niet.


Martijn Smit: Schapenweitje niet actueel...

Sneak Preview

Burgemeester en raadsvoorzitter Martijn Smit was van oordeel dat onderstaande vragen niet actueel waren en daarom doorgeschoven konden worden naar de commissievergadering R&E op 9 maart aanstaande. De WWK kan u al een sneak-preview geven van de VVD-vragen, die volgens ons wel degelijk een actueel karakter hebben, gezien de onrust die in de buurt is ontstaan na de mededelingen van wethouder Betske van Henten dat er geen enkel concreet plan bestond, maar de grondmeters wel met een plattegrond van te bouwen woningen in de hand hun metingen op het Schapenweitje deden.


De wethouders Theo Reijn (CDA), Betske van Henten (CDA) en Joep Frijdal (VVD)

Niets!

Op 7 januari verklaarden de beide CDA wethouders Theo Reijn en Betske van Henten in koor: "Er is nog niets, geen bestemmingsplanwijziging, geen bouwplannen, geen bouwvergunning, alleen schetsen van de projectontwikkelaar." Dat komt inmiddels in een heel ander licht te staan, met de kennis van nu en het omploegen van en meten op het Schapenweitje tot gevolg.


De VVD fractie. V.l.n.r. Martin Vuyk, Sieta Vermeulen en Tim Emmelot.

Wat is een actuele vraag?

Meer in het algemeen lijkt het ons een goede gewoonte om in het vragenhalfuur juist wél te antwoorden op actuele vragen die slaan op onverwachte ontwikkelingen die onrust in een buurt of straat veroorzaken. Alleen dan kan die onrust weggenomen worden. Het presidium zou zich eens moeten buigen over beleid t.a.v. actuele vragen. Dat lijkt nu wat hap snap wel of niet toegestaan te worden.

Dossier Ankeveensepad

ingezonden bericht

Vragen Schapenweitje

Gezien recente publicaties in de lokale media vindt de VVD-fractie een snelle behandeling/beantwoording van de volgende vragen van belang:

 1. Was de wethouder vooraf op de hoogte van het geologisch sonderingsonderzoek wat recent heeft plaatsgevonden op het Schapenweitje te Nederhorst den Berg ?
 2. Is voor een dergelijk onderzoek vooraf toestemming nodig van de gemeente (het is immers natuurgebied) en zo ja, is dit aangevraagd en gegeven ?
 3. Normaliter geschiedt een dergelijk onderzoek veel later in het traject. Het vergunningsproces in dezen is nog niet eens gestart. Is het traject wellicht al veel verder dan u ons heeft laten weten op 6 januari ?
 4. In de meetwagen lag een bouwplan met exacte afmetingen en locaties van heipalen. Is dit hetzelfde als wat de wethouder recent “niet meer dan een schets” noemde ?
 5. Uit de opgevraagde documentatie (WOB-verzoek) blijkt dat er over het gehele jaar 2015 reeds zo’n 200 e-mails zijn uitgewisseld tussen de gemeente en de Provincie over de mogelijke bouw van woningen aan het Ankeveensepad.
  Vindt de wethouder dat dit strookt met de afspraak om de raad “in een zo vroeg mogelijk stadium in te lichten en mee te nemen in het proces ?”
 6. Het Schapenweitje is zeer recent verkocht met ontbindende voorwaarden, welke zijn deze en tot wanneer zijn deze van kracht ?
 7. Is het de gemeente bekend dat de kazemat (sectie B nummer 1244) een onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen Fort Kijk Uit en Fort Hinderdam en een Rijksmonument is ingevolge artikel 6 van de Monumentenweg 1988. 
  (Dit object is derhalve niet alleen cultuur-historisch maar ook architectuur-historisch en krijgshistorisch van belang)
  .

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
WWK/VVD
foto
Douwe van Essen
auteur
RJ/VVD
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief