WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Schapenweitje Omgeploegd
Nederhorst den Berg, zo 14 februari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Anne Rutger Fortuin maakt bezwaar tegen de metingen die Geomet uitvoerde op het Schapenweitje aan het Ankeveensepad. Geomet gebruikte een plankaart van de woningen.

Er is nog niets

In het vorige bericht citeerden wij uit de commissievergadering van 6 januari: Op 6 januari, tijdens de commissie REO verklaarden de wethouders Theo Reijn en Betske van Henten over bouwplannen aan het Ankeveense Pad in Nederhorst den Berg in koor: "Er is nog niets, geen bestemmingsplanwijziging, geen bouwplannen, geen bouwvergunning, alleen schetsen van de projectontwikkelaar." Hoe kan je dan laten meten volgens een plankaart?

Dossier Ankeveensepad

ingezonden brief

Vrijdag 12 februari werd er ineens geo-elektrisch bodemonderzoek gedaan op het inmiddels beroemde schapenweitje aan het Ankeveensepad. Als omwonende en geoloog maak je een praatje met de bemanning van de meetwagen en mag je vervolgens aan boord klimmen om toe te kijken.

Dit type bodemonderzoek heeft tot doel de lengte van de benodigde heipalen goed te benaderen en is dus bouw voorbereidend. Dat laatste is feitelijk niet toegestaan op een stuk grond dat de bestemming natuurgebied heeft! In de meetcabine hing een duidelijke plattegrond met daarop de precieze contouren van de aan 12 te leggen woningen met aanduiding waar te sonderen. Kortom, er is een opdrachtgever die al precies weet hoe het moet worden en nog brutaal is ook. Wat me ook opviel is dat er een blokje huizen gepland staat op de plek van de oude bunker. Kan dat? Dit bouwsel, wat je er ook van vindt, hoort inmiddels bij het gebied dat binnen de Stelling van Amsterdam valt en zou toch niet zomaar meer mogen verdwijnen?

Deze gang van zaken rijmt totaal niet met wat wij als Vrienden van het Ankeveensepad hoorden uit de mond van wethouder Betske van Henten op 6 januari jl tijdens de commissievergadering Ruimte & Economie. In die vergadering mochten de Vrienden hun verontrusting kenbaar maken over voorgenomen bouwplannen aan dit Ankeveensepad. Toen verklaarde van Henten (hier letterlijk geciteerd) dat de bestaande plannen “niet meer omvatten als een klein computerschetsje met 6 blokjes”. Ook verklaarde zij daar de betrokkenheid van burgers goed te begrijpen en nader te willen overleggen om “met een plan te komen dat door zoveel mogelijk mensen gedragen wordt”. Daar stemde wethouder Reijn mee in. Mooie woorden dus en enigszins gerust gesteld verlieten wij de vergadering. Open kaart spelen, mooi, zo hoort het! Maar ondertussen…..!! Want hoe verklaar je anders dat het betreffende stuk grond stilletjes al op basis van een voorlopig koopcontract door het waterschap is verkocht aan de woningcorporatie Gooi & Omstreken en er al onderzoek gaande is?

Er is nog iets wat met de mooie woorden in strijd is. Op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur hebben de Vrienden de correspondentie opgevraagd die is uitgewisseld tussen Wijdemeren en de Provincie Noord-Holland over de bouwplannen aan beide zijden van het Ankeveense pad. Dit blijken meer dan 200 pagina’s informatie te zijn. Vooronderzoeken etc., etc. Vreemd eigenlijk dat leden van de commissie R&E over dit soort zaken weinig tot niets wisten. Laat vooral uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet! We hebben deze leden maar onze informatie per mail toegestuurd.

Vier jaar geleden moest de gemeente bakzeil halen bij de Raad van State vanwege het zomaar uit de lucht gevallen raadsbesluit om door middel van een bestemmingswijziging bouwen op dit stukje natuurgebied mogelijk te maken. Even voor de duidelijkheid tussendoor, wij Vrienden zijn niet tegen seniorenwoningen (ondergetekende is ook senior), maar wij houden ons vast aan het bestemmingsplan; wij willen ons mooiste wandelpad groen houden. Dit is geheel in overeenstemming met de toelichting op het bestemmingsplan Dorpskern, dat over het onderhavige gebied zegt (dus inclusief het Ankeveensepad): “Deze polder maakt deel uit van het karakteristieke landschap van de Vechtplassen. De recreatieve, natuur- en woonkwaliteiten van dit deelgebied zijn hoog en zullen in dit bestemmingsplan worden beschermd. De woonfunctie zal in dit verband niet geïntensiveerd woorden”. Duidelijke taal, maar voor bouwlocaties zoekende wethouders betekent dit in de praktijk dus geen duidelijke grens.

Het schapenweitje heeft dus nog altijd de bestemming “natuur en recreatie”. De Historische Kring Nederhorst den Berg heeft onlangs schriftelijk zijn bezwaren tegen de voorgenomen bouw bij de gemeente kenbaar gemaakt (net als 4 jaar geleden). Het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling heeft op 28 januari keurig gereageerd en informeert onder andere: “Door een woningcorporatie is het initiatief genomen om ter plaatse toch een woningbouwplan te ontwikkelen. Er is evenwel nog geen plan (in de vorm van een voorontwerpbestemmingsplan) ingediend. Indien de woningcorporatie daartoe over gaat zal dit plan de gebruikelijke ruimtelijke procedure doorlopen…etc.” Dit correcte antwoord geeft aan dat de woningbouwcorporatie zich rechten aanmeet (alvast sonderen) die het nog niet mag uitoefenen. Is dit een voorbode van Gooise bouwstijl, of zijn er andere krachten binnen de gemeente die zeggen “gaat u maar vast door, we kijken even niet”.

Tenslotte nog een historisch aspect: In 1971 verdween een flink stuk Ankeveensepad onder water door de zandwinning. Het pad was volgens zeggen (zie het Nederhorst boek van Krol uit 1949) een van de mooiste paden van Nederland. Het deel dat nu bij Ankeveen hoort, het Bergse pad staat onder beheer van Natuurmonumenten. Daar zal dus nooit gebouwd worden. Wij Bergers hielden nog maar een klein stukje over en dit schitterende stuk wordt nu dus wèl bedreigd door woningbouw. Bergse bestuurders hebben dit stukje grond al meer dan 30 jaar uit de handen van bouwlustigen weten te houden. Nu het bestuur is opgegaan in Wijdemeren moeten ook bestuurders en raadsleden met minder kennis van de Bergse geschiedenis en -eigenheid besluiten nemen die het Bergse belang kunnen schaden. In elk geval valt te hopen dat onze politici zich goed laten informeren in wat plaatselijk leeft voor ze onherstelbare besluiten nemen.

N.B.Donderdag 18 februari en zaterdag 20 februari staan de Vrienden  weer op het plein bij Albert Heijn om uw steun te vragen voor het behoud van een groen Ankeveensepad. Er zijn al veel meer dan 1000 handtekeningen binnen.

Anne Rutger Fortuin
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
ing. brief
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief