WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Meten zonder Toestemming?
Nederhorst den Berg, zo 14 februari 2016 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De grond op het Schapenweitje aan het Ankeveense Pad in Nederhorst werd eergisteren bemonsterd en gemeten volgens de plattegronden van de te bouwen woningen.

Op 6 januari, tijdens de commissie REO verklaarden de wethouders Theo Reijn en Betske van Henten over bouwplannen aan het Ankeveense Pad in Nederhorst den Berg in koor: "Er is nog niets, geen bestemmingsplanwijziging, geen bouwplannen, geen bouwvergunning, alleen schetsen van de projectontwikkelaar."

Nu blijkt dat de projectontwikkelaar, die op eigen houtje op 15 december een informatieavond organiseerde over de nieuwbouwwoningen aan het Ankeveensepad, blijkbaar een volgende stap zette. De grond wordt bemeten conform de tekeningen waarop staat waar de woningen moeten komen. (Voor verticale opslag van heipalen?) Dat lijkt toch wel heel erg in strijd met wat de wethouders op 6 januari verklaarden.

Dossier Ankeveense Pad

ingezonden brief

Ankeveense pad, Schapenweide. 12 februari 2016

Van een bezorgde inwoner van Nederhorst den Berg.

Vanochtend , 12 februari 2016, werden wij opgeschrikt door het doordringende geluid van een vrachtwagen van Geomet die de schapenweide achter het PEN-huis op het Ankeveense pad opdraaide, met zijn rupsbanden draaiend door het gras ploeterde en op meerdere plekken stopte om bodemonderzoek te doen ten behoeve van metingen voor funderingen van te plaatsen woningen.

Enige weken geleden is er een commissievergadering geweest in gemeente Wijdemeren waarbij verschillende partijen gehoord zijn en uitdrukkelijk is verteld door de wethouder dat we ons, zowel als omwonenden als medestanders, (nog) geen zorgen hoefde te maken over de ontwikkeling van het zgn. schapenweitje omdat de onderzoeken en voorstellen zich allemaal nog in een verkennende fase bevonden. Er was nog niets zeker en de presentaties tijdens een inloopmiddag in het Spiegelhuys in december, waarbij projectontwikkelaars maquettes en kant en klare tekeningen toonden waren nog slechts een interpretatie.  Dit gevoel werd misschien nog wel duidelijk onderschreven door het feit dat een deel van de raadsleden tijdens de inspreekavond eigenlijk niet eens wist waarover de discussie ging (wel of niet bouwen van seniorenwoningen langs het Ankeveense pad en daartegenover op het terrein van de kerk, een particulier woningproject) !

Wie schetst onze verbazing, dat er dus een truck metingen doet op 12 februari, in de vrachtwagen zelf situatieschetsen heeft waar de woningen komen te staan en hoe die woningen eruit zien (lijkt verdacht veel op eerder genoemde schetsen van de ontwikkelaars (huis met garage – hoezo seniorenwoningen ?))

Vragen die we onszelf dus wel stellen zijn:

Is er inderdaad nog geen zekerheid over de ontwikkeling van het Ankeveense pad ? Zijn de bezwaren, genoemd tijdens de inspreekavond door de raadsleden terzijde geschoven, alsmede de ogenschijnlijke slordigheden die zijn gemaakt ten aanzien van notariële akten, historische gegevens zowel ecologisch als archeologisch, kettingbedingen ed. vanuit het verleden ? Is het inderdaad zo dat ontwikkelingen omtrent de schapenweide allemaal heel recent zijn of is ,zoals uit het opvragen van WOB-gegevens er al niet veel eerder contact geweest tussen gemeentebestuur en initiatiefnemers om het Ankeveense pad te gaan bebouwen?

Allerlei vragen die ons bezighouden, temeer daar wij graag alle moeite willen doen om Nederhorst den Berg te behoeden voor een stap waar men later spijt van gaat krijgen. Het Ankeveense Pad , is onderdeel van een door de ANWB-aangeduide landelijk wandelroute, de Bommelsteinroute (dit bleek ook bij vele raadsleden niet bekend te zijn) , die jaarlijks door duizenden wandelaars wordt bezocht en ooit door Jac.P.Thijsse, natuurtekenaar beroemd van de oude schoolplaten, als misschien wel het mooiste wandelpad van Nederland werd bestempeld.

Vele ‘Bergers zowel jong als oud’ willen het Ankeveense Pad graag in de huidige situatie behouden, getuige de vele handtekeningen die opgehaald zijn. De politiek is aan zet !

Erik Neuteboom
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief/WWK
foto
ing. brief
auteur
ing. brief/WWK
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief