WIJDEMEERSE WEBKRANT
Raad 29 oktober
Wijdemeren, ma 1 november 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De raad van afgelopen donderdagavond begon vrij rustig, maar gaande de avond bleken onschuldig ogende agendapunten te leiden tot veel schorsingen en nipte stemmingen.

Kafkaesk banenplan

Het begon bij agendapunt 9, het voorstel om 625.000 euro van het rijk, voor een banenplan in de zorg, door te sluizen naar de Regio Gooi en Vechtstreek. Dat geld is bedoeld als toelage voor Huishoudelijke Hulp in de regio. Dat geld komt niet, zoals je zou verwachten, bij mensen terecht die behoefte hebben aan huishoudelijke hulp, maar het wordt besteed aan het aan het werk helpen van huishoudelijke hulpen (die recent ontslagen zijn). Om de regeling nog merkwaardiger te maken kan iedereen, hulpbehoevend of niet, voor tien euro per uur een beroep doen op huishoudelijke hulp.

Liesbeth Siderius schreef vorige week een ingezonden brief over deze kromme regeling, die Gert Zagt (DLP) de ogen had geopend voor de bizarre kanten aan de regeling.

Franz Kafka had het niet beter kunnen verzinnen. De keus voor de raad was om tegen te stemmen, maar dan kwam er geen cent deze kant op voor Huishoudelijke Hulp, of voor te stemmen ondanks de rare regeling. UItstel van stemmen was er ook niet bij omdat de rest van de regio al had ingestemd, waardoor Wijdemeren, zoals zo vaak tegenwoordig, eigenlijk niet meer tegen kon stemmen. (Het democratisch gat.)

  • Gert Zagt (DLP): "Absurde regeling."
  • Stan Poels (PvdA/GL): "Een grote pot geld, laten we maar pakken wat we kunnen."
  • Tim Emmelot (VVD): "De regeling verstoort de markt."
  • Ria Hennis (DB): "Als we niet kunnen krijgen wat we willen, dan moeten we maar willen wat we kunnen krijgen."
  • Joost Boermans (D66): "Houdt de stemming aan en probeer de regeling aan te passen."

Wethouder Betske van Henten (CDA) gaf aan dat gekozen is voor een brede regeling zonder restricties opdat ondernemers zich kunnen aanlsuiten. Zij hoorde de grote bezwaren van de raad (overigens geen inbreng van haar eigen partij) en zegde toe om, nadat de raad voor het voorstel gestemd had bij de regio aan te kaarten om de regeling aan te passen en wel van criteria te voorzien om niet iedereen toegng te geven tot de regeling, nodig of niet. Omdat twee CDA raadsleden afwezig waren werd het voorstel nipt aangenomen. Met 9 voor en 8 tegen.

BV Veiligheidsregio

En weer was daar het democratisch gat. Een agendapunt dat geagendeerd was als hamerstuk, bleek toch besproken te worden. En hoe? Dit keer over het voornemen van de veligheidsregio om een BV op te richten die een oefencentrum op Crailo commerciëel gaat exploiteren. In de raad zijn er het hele jaar twijfels geweest over dat voornemen. Met name Joost Boermans (D66) en Martin Vuyk (VVD) voelden zich namens hun fracties niet lekker bij de gedachte dat een BV geld uit gaat geven zonder dat de raden van de aangesloten gemeenten daar nog goede grip op hebben en de transparantie van het toezicht op die BV gegarandeerd is. Boermans kwam daarom met een amendement op het raadsvoorstel.

Dat bleek voor burgemeester Martijn Smit procedureel een brug te ver. Daar was het gat weer! "De aangesloten gemeenten hebben besloten het zo te doen. U kunt dus niet het voorstel wijzigen met een amendement, want dan moet dat nieuwe voorstel weer terug naar al die andere gemeenten, met als gevolg dat er nooit iets besloten kan worden. Als u het voorstel niet steunt, dan kunt u alleen nog tegen stemmen." De burgemeester voegde daar aan toe dat de businesscase er nu veel beter uit ziet, omdat de Veiligheidsregio Utrecht eerst alleen een huurcontract zou tekenen voor tien jaar, maar nu wil participeren in de opzet en exploitatie van het oefencentrum.

Er werd lang en veel gesproken en regelmatig geschorst. Martin Vuyk wees erop dat Naarden, Blaricum en Hilversum wel amendementen hadden ingediend. Joost Boermans zei dat dat in het hele land gebeurt. Het mocht allemaal niet baten. Wat wel kon was een motie indienen waarin de burgemeester als bestuurder van de Veiligheidsregio wordt opgeroepen om eerst de complete businesscase goed op orde te hebben, zonder nu overhaast een BV op te richten. De motie met die strekking werd unaniem aangenomen. Het raadsvoorstel werd met steun van CDA, PvdA/GL, VVD en Nanne Roosenschoon (D66) aangenomen.

Lees ook:

29012015 Brandweer-oefencentrum
11022015 Verzet Brandweercentrum
12022015 Irritatie Veiligheidsregio
13022015 Arjo in Wonderland
16022015 De Paradox van Putter
23022015 Nienhuis over de Brandweer
10042015 Brandweer op Herhaling
17042015 Gemeenschappelijke Regeling

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief