WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Kwartier over een Kwartier
Wijdemeren, maandag 12 januari 2015 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Afgelopen woensdag werd de commissie R en O uiterst rommelig geopend. Er werd een kwartier gesproken over beperking van de spreektijd tot een kwartier.

Bij de opening zette commissievoorzitter Jan Willen Nienhuis (CDA) direct de toon van de avond. Hij zei: "Het voorstel van onze kant is om de behandeling van de voorstellen vanavond maximaal een kwartier te geven."

Die mededeling had een opzienbarend effect. Het mocht dan wel 7 januari zijn en er mocht dan wel inmiddels een vuurwerkverbod van kracht zijn. Zijn mededeling spatte als een zware duizendklapper in de raadszaal uiteen, want dit was nog nooit eerder vertoond. De dialoog tussen de voorzitter en raadsleden van de oppositie verliep daarna zo komisch en chaotisch dat hij waard is om voor het nageslacht te bewaren. Majesteitsmeervoud en langs elkaar heen praten, terwijl de agendapunten je om de oren vliegen. En de voorzitter die onverstoorbaar "Ok! We gaan door! roept, terwijl er niet doorgegaan wordt. Het geheel gelardeerd met geheimzinnig gefluister, daverend gelach op de achtergrond en grijze drekwerpers.


Vz JWN

AZ

JB

Daar gaan we:

Voorzitter Jan Willem Nienhuis (CDA) (Vz JWN) "Het voorstel van onze kant is om de behandeling van de voorstellen vanavond maximaal een kwartier te geven."
Alette Zandbergen (ZZP) (AZ): "Wie krijgt een kwartier? U of wij?"
Joost Boermans (D66) (JB): "U zegt 'Ons', dat bent u?"
Vz JWN: "Ja! Ik ook." (Er bleek sprake van majesteitsmeervoud van de voorzitter.)

Gert Zagt (ZZP) (GZ): "We proberen toch altijd om zo snel mogelijk te zijn?"
JB: "Ja ik vind het prachtig hoor, maar dat proberen we toch altijd? Bovendien we hebben een reglement van orde. Daar staat dat niet in."
Vz JWN op een kalme maar zeer indringende toon: "Meneer Boermans..., ik doe een voorstel, ik kijk om mij heen en ik zie dat men het er mee eens is..." Op de achtergrond klonk een daverend gelach.
JB: "Jaha.., de coalitiepartijen!".

Vz JWN: "Dat is toch de meerderheid?" Weer daverend gelach.
JB: "Niet in de commissie!" (Waarin hij gelijk heeft, want daar tellen geen zetels, maar partijen. 3 coalitie en 3 oppositie.)

AZ: "De toon, de woorden... Op deze manier dingen er door drammen vind ik niet sympathiek naar de oppositie, 40% van de volksvertegenwoordigers."
Vz JWN: "Ok! We gaan door!"
Nanne Roosenschoon (D66): "Misschien kunnen we een kwartier wijden aan dit kwartierpunt?"
Vz JWN: "Ok! We gaan door met agendapunt 5, het vragenhalfuur!!"

Dat vragenhalfuur begon met de vraag van Vz JWN aan JB of een vraag van de D66 fractie later behandeld mocht worden.
JB wilde dat niet en verklaarde: "U perkt de oppositie weer in. U doet het voor de tweede keer! "
Vz JWN: "OK! En nu naar agendapunt 3!"

Agendapunt 3? Zoals de oplettende lezer weet, was zojuist agendapunt 5 afgehandeld, een soort random volgorde derhalve voor de verandering. Wellicht een voorschot op het nieuwe vergaderen?

Martin Vuyk (VVD) fluisterde iets over "er zou toch een vraag gesteld worden?" en "de griffier". Secondenlang was te horen dat er gefluisterd werd, maar niet waar het over ging.
Het gefluister had geen resultaat.

Daarom riep Vz JWN opgewekt: "Ok! We gaan naar agendapunt 6, de bomenkap!"

Waarmee over werd gegaan tot de normale orde van de vergadering.

Bij dit agendapunt stelde Joost Boermans namens D66 zeer kritische vragen over de kaalslag op het terrein achter de Blijk in Nederhorst en de kaalslag op het Noordereinde die onlangs door Natuurmonumenten werd gepleegd. De wethouders Theo Reijn (Noordereinde) en Joep Frijdal (Blijk) gaven toe dat de voorlichting beter kan en dat er een fout was gemaakt bij het kappen van een herdenkingsboom achter De Blijk. Maar verder niets aan de hand. Alles volgens de regels en gepubliceerd in raadsstukken en Wijdemeren Informeren. Boermans was het daar niet mee eens, maar kwam niet verder. Het werd duidelijk dat alle inwoners van Wijdemeren alert moeten zijn op het verschijnen van kruizen en rode stippen op bomen in hun straat, want dat is de voorbode voor kappen.

Feestvreugde bederven


Stan Poels (PvdA/GL)

Martin Vuyk (VVD)

Een tweede opmerkelijk moment deed zich voor bij de behandeling van agendapunt 9 Bestemmingsplan perceel Stichtse Kade 47a te Ankeveen. Bij dat bestemmingsplan in het industriegebied De Slenk ging alles mis wat er mis kon gaan. Over dat bestemmingsplan is al zeer veel gesproken, ook nog vorig jaar en daarvoor. Alle partijen weren blij dat het dossier eindelijk na veel tegenslag, met een goed resultaat voor de ondernemer die wil uitbreiden, gesloten kon worden.

Niet echter Stan Poels (PvdA/GL) die opende met: "Ik ga de feestvreugde bederven, omdat wij veel moeite hebben met de activiteiten in dit kwetsbare gebied. Er is in 2011 een quickscan gedaan, maar hoe lang is een quick scan geldig?" en nog enkele vragen en opmerkingen.

Wet van Murphy

Wethouder Theo Reijn legde geduldig uit wat er in de loop van de tijd mis was gegaan en wat er in de raad en bij de provincie chronologisch besloten en besproken was. De Wet van Murphy in zijn volle glorie, aldus de wethouder. "Het is geen hoogwaardig natuurgebied. Wij zijn blij dat we de kwestie kunnen afsluiten.

De commissievoorzitter vroeg aan de commissie of het besluit als hamerstuk door de raad mocht. Dat mocht van iedereen, behalve van Stan Poels (PvdA/GL). "Wat gaat u in de raad nog toevoegen aan het debat?": vroeg voorzitter Jan Willem Nienhuis. Waarop geen duidelijk antwoord kwam.

Grijze Drekwerper

Martin Vuyk (VVD) had hem zo zitten met zijn coalitiegenoot van GroenLinks, dat hij uit zijn slof schoot: "Ik erger mij aan de PvdA/GL. Als er een grasspriet groeit, of een grijze drekwerper rond hobbelt, dan wordt het zo binair behandeld door deze fractie! Ik krijg daar allergie van! Dit gaat echt te ver! We hebben er vorig jaar uit en te na over gesproken. Dat kan de heer Poels ook bij zijn partijgenoten navragen!"

Voorzitter Jan Willem Nienhuis deed nog een poging. "Als we er nu een voorwaardelijk hamerstuk van maken?" Morrend legde Stan Poels zich bij dat voorstel neer.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief