WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Schaamrood op de Kaken
Wijdemeren, wo 5 februari 2014 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Vier insprekers slaagden er vanavond in om na drie jaar onzekerheid en bedreigingen door de gemeente eindelijk aandacht te krijgen van de gemeenteraad voor hun problemen.

Update 6-2-2014, 11.56: Foto's van Herman Stuijver toegevoegd. (Dank)

Wijdemeren: Top in Google!

Ruim 600 brieven stuurde de gemeente vlak voor kerstmis 2011 uit naar bewoners om ze mede te delen dat zij grond van de gemeente "ingepikt" hadden. De gemeente eiste ontruiming van die grond of vergoeding van 159 euro per m2 als de bewoners de grond zou kopen. Huren kon in sommige gevallen ook. Die brieven waren z.g. stuitingsbrieven om te voorkomen dat er verjaring op zou treden en de eigendom van de grond daarmee automatisch over zou gaan naar de bewoners/gebruikers. Het inmiddels beruchte revindicatieproject. (Tik in Google "revindicatieproject" in en er rolt een pagina lange lijst van verwijzingen naar Wijdemeren uit. Ook een manier om Wijdemeren op de kaart te zetten.)

Onrecht

Vanavond sprak de commissie Ruimte en Economie over het project. De VVD, die een meldpunt voor klachten heeft opgezet, verzocht in december om het onderwerp op de agenda van de commissie te zetten. Het CDA stelde onlangs opnieuw schriftelijke vragen over het project, de G&E had er gisteren een artikel over en de WWK heeft er vanaf oktober een artikelenreeks over. Langzaam begon het onderwerp te leven. De afgelopen drie jaar stonden de gedupeerde bewoners alleen. Sommigen kochten of huurden hun eigen grond om er vanaf te zijn, anderen konden dat onrecht niet verdragen en schakelden juristen in om de strijd aan te gaan, al ging het om enkele m2.

Schandpaal

Pas de afgelopen weken werd duidelijk dat er een diepgaand structureel probleem in het bestuur van Wijdemeren aan de orde was. Burgers werden vermorzeld door brieven, aanmaningen, herinneringen en juristen die in opdracht van de gemeente hun werk deden. De sterken onder hen bleven over en deden vanavond hun woordje in de inspraak. Zij nagelden het hele project, dat totaal mislukt is, de communicatie rond het project en het inlevingsvermogen van het college en het ambtelijk apparaat aan de schandpaal.

Beerput


Margo Schoote uit Ankeveen opent de inspraak.

De commissievergadering begon ontspannen, zoals iedere commissievergadering. De sfeer sloeg echter totaal om terwijl Margo Schoote, Erik Vollers en de twee neven Van Rijn op grootse wijze hun woordje deden in de inspraak voor een volle publieke tribune. De traagheid in de afhandeling, het laten verlopen van termijnen, niet reageren op vragen en klachten, tijdelijk personeel dat geen idee had over welke straat ze het hadden en al weer weg was voor er een antwoord kwam, fouten in kaarten, onterechte claims, rechtsongelijkheid uit het verleden waar sommige huizen gratis grond van de gemeente kregen en de buren niet. Een volkomen gebrek aan communicatie. En natuurlijk niet te vergeten de kosten die de burgers de afgelopen jaren maakten aan juridische bijstand en contraexpertise. Er ging een beerput van drie jaar ellende en slapeloze nachten van eenvoudige goedwillende burgers open.

Schaamte

Toen de insprekers uitgesproken waren verklaarde het ene na het andere raadslid dat het zich schaamde om onderdeel van het gemeentebestuur van Wijdemeren te zijn. Enkele quotes:

  • Martin Vuyk (VVD): "Ik kan me voorstellen dat burgers zeggen ik word er gek van. Wij hebben tientallen reacties binnen gekregen van burgers die door het gemeentebestuur geïntimideerd zijn."
  • Theo Reijn (CDA): "Het zijn verbijsterende verhalen die ik hier hoor. Ze vervullen mij met plaatsvervangende schaamte als bestuurder van Wijdemeren."
  • Ralph Valkonet (PvdA): "Er is nog veel onduidelijk. Hoe gaat u dit oplossen en de vaart erin houden?"
  • Felix Flameling (GL): "Mijn verbijstering is nog veel groter. Ik voel schaamte. Ik schaam mij kapot!"
  • Nanne Roosenschoon (D66): "Ik ben verbijsterd. Dit is Kafka. De verhalen stapelen zich op."

Dorpsbelangen zweeg

Het was zeer opvallend dat de DB vertegenwoordiger in de commissie en partijgenoot van wethouder Jaap van Waveren, Emile Bakker, in de eerste termijn geen woord uitbracht. Zijn (toekomstige) partijgenote Liesbeth Siderius (Siderius/DB) bleef in eerste en tweede termijn hameren op het feit dat er een landelijk revindicatiebeleid zou bestaan dat door de rijksoverheid zou zijn voorgeschreven en dus door Wijdemeren gewillig wordt uitgevoerd.

Stekeligheden


De verdedigingslinie van het Wijdemeerse bastion in actie.
Advocate Carolijn Kuipers (Kennedy Van der Laan), Marit Fröger (projectleider revindicatie en senior mederwerker van Wijdemeren), gemeentesectretaris Jan Visser en wethouder Jaap van Waveren (Dorpsbelangen).

Wethouder Jaap van Waveren (DB) begon met links en rechts wat stekeligheden uit te delen naar Martin Vuyk (VVD) en Theo Reijn (CDA). Hij legde daarna uit dat al vanaf 1992 bekend was dat er verkorting van de verjaringstermijn in januari 2012 aan kwam, maar dat alle vorige colleges daar niets aan hadden gedaan. Daarom moest hij wel die 600 stuitingsbrieven met Kerstmis 2011 verzenden. Hij beklemtoonde dat niet hij, maar het hele college besloten had tot de revindicatie en de geëiste bedragen voor de "ingepikte"grond. Het was volgens hem absoluut niet de bedoeling om met het project geld op te halen. Het project dient de rechtsgelijkheid, opdat niet de ene bewoner grond van de gemeente gratis krijgt en de ander er voor moet betalen. Hij toonde begrip voor de schrik bij de burgers. De reacties op het project en de respons daarop heeft hij echter volkomen onderschat, zo gaf hij toe. Wij hebben het niet goed opgepakt. Maar hij gaat het anders aanpakken. Er liggen twee offertes van bureaus die gespecialiseerd zijn in dit soort klussen. Zodra het college een keuze gemaakt heeft en de raad toestemming heeft gegeven, zal het gekozen bureau alle aangeschrevenen uitnodigen voor een gesprek.

Niet ingelicht

De wethouder ontkende dat hij in november vanuit Hilversum via zijn amtenaren ingelicht was over het feit dat de revindicatiekaarten bij de stuitingsbrieven niet klopten. (De bron die de melding aan Wijdemeren deed herhaalde na afloop van de vergadering tegenover ons dat hij zijn Wijdemeerse collega ingelicht had met bewijsmateriaal en dat deze dat feit op 25 november al aan zijn projectleider in Wijdemeren gemeld heeft.) Ook wist de wethouder niets van een opmerking die hij volgens Martin Vuyk (VVD) in een gesprek met een gedupeerde bewoner gemaakt zou hebben: "Waarom procedeert u? Het is toch goedkoper om de grond van de gemeente te huren?" Wethouder Van Waveren sloot zijn betoog af met: "Ik ben verantwoordelijk." Het besluit dat daar eventueel bij genomen zou kunnen worden kwam niet.

Na de wethouder gaf een jurist van bureau Kennedy Van der Laan uitleg over revindicatie, eigendom, verjaring, waarmee zij de complexiteit van de materie benadrukte. De publieke tribune was niet echt in de stemming om op dit moment een college verjaring te krijgen van de raadsvrouwe van de gemeente.

Schaamte neergedaald

In tweede termijn was de eerste schaamte wat neergedaald en werd naar oplossingen gezocht. "Opschorten en evalueren":stelde Nanne Roosenschoon (D66) voor. Liesbeth Siderius (Siderius/DB) vroeg of Wijdemeren de landelijke revindicatieverplichting moet volgen. Ralph Valkonet (PvdA) ontkrachtte die vraag. Het is volgens hem geen landelijk beleid, het is een VNG advies dat bovendien, voorzien van goede communicatie met de burger, op een burgervriendelijke manier in overleg uitgevoerd kan worden. Valkonet wees op communicatie met de burger (met vijf uitroeptekens !!!!!). Emile Bakker deed in tweede termijn zijn eerste DB duit in het revindicatiezakje. "Ik heb respect voor de insprekers en voor de wethouder. Waar staan we? Hoe kunnen we dit oplossen?"

Het stof van juni 2013

Theo Reijn (CDA) tapte uit een ander vaatje. "Ik voel geen snars voor stopzetten en evalueren. Misschien komt er deze maand een beslissing over een nieuw bureau, maar de kwestie wordt niet opgepakt. Het stof van onze vragen van juni 2013 waart hier nog rond. De toonzetting in de communicatie met de burger is het probleem. Het moet fatsoenlijk en snel opgelost worden." Martin Vuyk (VVD) stelde voor het hele project terug te draaien en de reeds betaalde koopsommen en huren terug te betalen. En bovenal een diepgaand excuss aan te bieden aan de gedupeerden. Hij vroeg aan de commissie om het onderwerp revindicatie op de agenda van de raad van 6 maart te zetten opdat alle raadsleden er over kunnen oordelen en stemmen. Dat laatste voorstel werd door de wethouder hartelijk omarmd, al zei hij erbij dat hij nu al wist wat er dan zou gebeuren. "Ik begrijp uw bedoeling." (Een motie van Wantrouwen. red. WWK) De commissie besloot unaniem om het onderwerp op de raadsagenda van 6 maart te agenderen.

De insprekers mochten na afloop nog twee minuten inspreken.

  • Margo Schoote wees er op dat zij zich niet met politiek wil bemoeien, maar voor haar recht opkomt. Zij verklaarde nogmaals dat de Wijdemeerse kaarten fout zijn en dat die een mengsel zijn van topografische kaarten , luchtfoto's en kadasterkaarten. Zij betwijfelde of het kadaster echt deze kaarten aan Wijdemeren leverde in de vorm zoals zij haar kaart ontving met het logo van het Kadaster erop.
  • Erik Vollers reageerde op het woord hakbijl dat de advocaat van de gemeente had gebruikt in de context van de verjaring. Ik ben een burger", geen jurist en geen politicus en ik krijg angst van uw juridische hakbijl. Het voorstel om 1 op 1 gesprekken te gaan voeren kan door uitspraken in lopende rechtszaken op losse schroeven gezet worden.
  • Neef 1 van Rijn was zeer verbaasd over de schaamte van het gemeentebestuur. Wijdemeren gebruikt al jaren een lange strook grond van mij langs het fietspad naar Ankeveen. Die wilden ze ooit voor 1 euro van me kopen. Nu vraagt u 159 euro de m2 voor een ander stukje grond van mij. Kan ik dan ook die strook aan u verkopen voor 159 euro de m2?
  • Neef 2 van Rijn woont al 35 jaar aan de Cannenburgerweg. "Ik heb een foto van mijn zus in mijn tuin uit 1952 met hetzelfde hekje als vandaag. En dat is niet verjaard?"

Dossier Revindicatie

04042013 Horstermeer en Coalitie?
25102013 Revindicatieclaim terecht?
04122013 Kadaster is Kadaster
11122013 Vragen over Revindicatie
17122013 Raad op Donderdag
12012014 VVD: Revindicatiemeldpunt
24012014 Revindicatie: Duik in Verleden
30012014 CDA over Revindicatie
04022014 G en E: Weg door Voortuin
05022014 Schaamrood op de Kaken

bron
WWK
foto
Herman Stuijver
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
campagne 2014
reageer
zoek
nieuwsbrief