WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Toelichting van Inovum
Kortenhoef, do 2 juni 2011

Welmoet Gerritsen, van Inovum en verantwoordelijk voor Veenstaete, geeft een toelichting op de problemen van enkele bewoners.

Dossier Oudergaard

ingezonden bericht

Geachte redactie,

Voor degenen die niet bij de commissie Maatschappelijke Zaken op 31 mei aanwezig waren, bijgaand mijn uitleg over de situatie t.a.v. Veenstaete.

Ter aanvulling. Bij het ontstaan van Inovum, is alle aandacht uitgegaan naar de werkelijke realisatie van Veenstaete. Om bewoners tijdig over de komende veranderingen te informeren en hen keuzemogelijkheid te bieden, zijn in maart 2011 met alle bewoners en hun familie gesprekken gevoerd. Ter voorbereiding hebben zij hiervoor uitgebreide informatie ontvangen. Tijdens de gesprekken is geïnventariseerd wat de woonwensen zijn van de bewoners, welke zorg iedere bewoner nodig heeft, etc. Omdat er ook financieel veel verandert voor de ouderen die verhuizen naar een appartement, is hen een gratis adviseur aangeboden om samen de consequenties op een rij te zetten.

Omwille van de snelheid zijn deze gesprekken in maart begonnen. Op dat moment waren nog niet de exacte servicekosten bekend, en is er gewerkt met een richtbedrag. Daardoor hebben drie bewoners de huurprijs van 618 euro doorgekregen. Bij de volgende gesprekken is de huurprijs inclusief de servicekosten correct verwerkt. Dit heeft geleid tot verwarring over het feit of er wel of geen huurtoeslag mogelijk is. De huurprijs is echter zodanig vastgesteld, dat huurtoeslag wel degelijk mogelijk is. De huur voor de kleinste appartementen is, inclusief servicekosten namelijk 645,93.

Wat betreft de berekeningen: in individuele gevallen is waarschijnlijk nog een gemeentelijke regeling van toepassing, zoals bijvoorbeeld een maaltijdvergoeding, of bijdrage uit het participatiefonds. Hierop worden voor deze mensen de berekeningen nog aangepast.

Zie verder bijgaande toelichting van 31 mei 2011.

Welmoet Gerritsen
Manager Extramural Zorg
Inovum


De inspraak van Welmoet Gerritsen tijdens de commissievergadering van eergisteren:

Wijdemeren, 31 mei 2011

Geachte leden van de commissie Maatschappelijke Zaken,

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om een toelichting te geven op de situatie bij Veenstaete, als aanvulling op de brief die u voor aanvang van de raadsvergadering afgelopen week heeft ontvangen.

Mijn naam is Welmoet Gerritsen, als manager bij Inovum onder meer verantwoordelijk voor Veenstaete.

Ik begin bij het rijksbeleid.

De afgelopen jaren is een flink aantal verzorgingshuizen in Nederland verdwenen. De inschatting is dat over 5 jaar de resterende verzorgingshuizen niet meer bestaan. Een gevolg van het ingezette beleid van de Rijksoverheid. De zogenoemde extramuralisering van de zorg, en besparing op de AWBZ. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig wonen en de regie over hun leven houden.
Met Veenstaete heeft Inovum precies het landelijke beleid tot uitvoer gebracht.

Wat biedt Veenstaete straks aan zorg.

In Veenstaete komen 2 verpleegafdelingen voor in totaal 14 bewoners. En: 137 zelfstandige appartementen waar bewoners thuiszorg krijgen. Om een misverstand uit de weg te ruimen: ook mensen met een zwaardere zorgvraag kunnen terecht in Veenstaete.

Hoe zit het met de huurprijzen. Zijn die niet te hoog?

Nee. Om het zelfstandig wonen ook voor minder draagkrachtige mensen mogelijk te maken heeft Inovum bij het vaststellen van de huurprijzen, de toegestane huurprijs van de kleinste appartementen op basis van het landelijke puntenstelsel, vooraf met een 60 euro per maand verlaagd.
Dit hebben wij gedaan om voor ruim 70 appartementen huurtoeslag mogelijk te maken voor minder draagkrachtige mensen. Een appartement als onze modelwoning, kost dan nog ruim 300 euro per maand.

Wat verandert er financieel voor mensen die van Oudergaard en Brugchelen naar Veenstaete verhuizen.

  • Voor de mensen die verhuizen naar de verpleegafdeling, verandert er niets. Zij wonen nu wat wij noemen intramuraal, en zij blijven intramuraal wonen, ook in Veenstaete.
  • Voor de bewoners die in een appartement gaan wonen, verandert er veel. Gas, water en licht betalen, huur, etc.

Juist daarom zijn in maart met alle huidige bewoners en hun familie gesprekken gevoerd om hen te informeren, en te vragen wat hun woonwens is. Ook hebben wij hen toen gratis een financieel adviseur aangeboden om de consequenties op een rij te zetten.

Wat blijkt

Voor de meeste mensen met een klein pensioen is het wonen in een verzorgingshuis financieel gunstiger, dan zelfstandig wonen. Dat geldt niet alleen voor de bewoners van Oudergaard en Brugchelen, maar in zijn algemeenheid voor álle ouderen. En dat terwijl er straks geen verzorgingshuizen meer zijn. Noch u, noch wij, zijn veroorzaker van dit feitelijk landelijke probleem. Wat betekent dit voor de minder draagkrachtigen die naar Veenstaete willen verhuizen? Ons is verteld dat veel families voor moeder of vader gaan bijspringen. Iets dat in de toekomst steeds vaker zal gebeuren.

Maar niet iedereen is in die gelukkige omstandigheid. Van de bewoners die in het oude Oudergaard woonden, is er nu één die geen ondersteuning krijgt uit de omgeving, en die toch graag wil verhuizen naar Veenstaete. Bij Brugchelen gaat het, naar het er nu uitziet, om twee.

Kan Inovum financieel bijspringen?

Menselijk gezien zouden wij alles voor deze ouderen willen doen, want natuurlijk willen wij dat iedereen die dat wil kan meeverhuizen. En waar hebben we het financieel eigenlijk over? Met slechts zo’n 7.500 euro per jaar, kunnen deze drie mensen toch meeverhuizen naar Veenstaete.

Maar Inovum kan en mag, buiten de regelgeving om, geen individuen subsidiëren. En ook het verder verlagen van de huur is geen oplossing, omdat dan ook de huurtoeslag naar beneden gaat.

Wij delen dus uw zorgen, maar zijn er nog niet uit.

Naar het er nu uitziet kan Inovum maar één ding doen en dat is mét deze bewoners op zoek gaan naar een plaats in één van de nu nog resterende verzorgingshuizen in Nederland. Maar we hopen dat het zover niet hoeft te komen.

We hebben nog een maand en willen met u de mogelijkheden verder onderzoeken. Een particulier initiatief of stichting zou bijvoorbeeld een uitkomst kunnen bieden voor deze paar ouderen van Oudergaard en Brugchelen, om toch te kunnen verhuizen naar het nieuwe Veenstaete.

Met u hoop ik op een positieve afloop.

Welmoet Gerritsen
Lokatiemanager Veenstaete


De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
ing. bericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
Het Weer
zonnig
20 gr.
windkr. 1