WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Bezuiniging Bibliotheek
Loosdrecht, di 21 september 2010

In de commissie Maatschappelijke Zaken werd vanavond gesproken over de bibliotheek in Loosdrecht en bezuinigingen daarop.

Meetbare doelen

De bibliotheek zal per jaar € 50.000 moeten bezuinigen. De bezuinigingen op de bibliotheek zullen vooral Ankeveen en Kortenhoef raken. In die kernen zal de bibliobus niet langer komen, waarmee € 30.000 per jaar wordt bespaard. Tienduizend euro gaat de bibliotheek zelf ophalen door verhoging van inkomsten en € 10.000 wordt bespaard op de aanschaf van boeken. In 2013 wordt beoordeeld of de bibliotheek voldoet aan een aantal meetbare doelen. Is dat niet het geval, dan wordt de subsidie alsnog met € 150.000 gekort, zoals het vorige college wilde.

Er werd ingesproken door Dick Stel, bestuurslid van de Stichting De Bibliotheek, waaronder de Loosdrechtse bibliotheek ook valt. Hij gaf aan dat de bezuiniging van 50.000 euro erg zwaar is, maar dat het exploiteren van de bibliotheek toch mogelijk blijft zonder te zakken onder een aanvaardbaar kwaliteitsniveau en de certificering daarmee te verliezen.

Onevenredig

De commissieleden waren niet allemaal even blij met het voorstel. Liesbeth Siderius (VVD) wees erop dat niet in alle kernen meer bibliotheekvoorzieningen zullen zijn. Zij vond dat de bezuiniging van dertigduizend euro op de bibliobussen in Ankeveen en Kortenhoef onevenredig was. Ook Edwin Bult (GL) wees erop dat Ankeveen en Kortenhoef geen voorziening meer zullen hebben. Kees Haverkamp (CDA) en Theo Andriessen (PvdA) sloten zich hierbij aan. Hannie Humme (D66) en Miep van Hattem (DB) waren blij met het voorstel om de bibliotheek zo in stand te houden. Zij droegen oplossingen aan om op een andere manier boeken in Ankeveen en Kortenhoef te distribueren. Via de basisscholen, een steunpunt of een busje dat de boeken thuis brengt.

Het geld is op

Wethouder Joost Boermans wees erop dat het vorige college ook al de bibliobus wilde stoppen en veel meer wilde bezuinigen op de bibliotheek. Hij was dan ook blij dat het college de bibliotheek met dit voorstel in stand kan houden. Maar daarmee is het geld op en zal er creatief moeten worden nagedacht over eventuele aanvullende maatregelen, waarbij ook het ledental van de bibliotheek scherp in de gaten moet worden gehouden.

De commissie was niet geheel overtuigd door het voorstel en wil het op de raadsagenda terug zien.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
RSS feed van de WWK.  Volg de WWK op Twitter
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
18 gr.
windkr. 2