WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Certificaat voor Bibliotheek
Loosdrecht, za 3 juli 2010

Samen met het gemeentebestuur maakt de bibliotheek in Loosdrecht plannen om met minder geld toch open te kunnen blijven.

persbericht

De Bibliotheek in Wijdemeren is terug van nooit weggeweest!

Bezuiniging

Met de vorming van een nieuw gemeentebestuur in Wijdemeren is de aangekondigde bezuiniging van € 150.000 voor de komende twee jaar teruggebracht naar een bedrag van € 50.000 per jaar.


Wethouder Joost Boermans en directeur Marian Buvelôt van de bibliotheek in Loosdrecht houden het certificaatschildje tegen de gevel.

Dat is nog steeds een groot bedrag maar het betekent wel dat de bibliotheek van Wijdemeren in Loosdrecht open kan blijven! Over de invulling van de bezuiniging is De Bibliotheek in goed overleg met wethouder Joost Boermans. Gezamenlijk wordt naar oplossingen gezocht. Echter niet in de “kaasschaafmethode” maar er wordt geprobeerd om De Bibliotheek op onderdelen opnieuw uit te vinden en grotere bekendheid te geven onder de inwoners van Wijdemeren.
De komende maanden zullen de criteria opgesteld worden waaraan de bibliotheek moet voldoen. De discussie over de bibliotheek zal na de zomer in de Raad van Wijdemeren gevoerd worden.

Wethouder Joost Boermans zegt hierover: “Ik ben blij dat het overleg met de bibliotheek prettig en effectief verloopt. We boeken vooruitgang en zoeken oplossingen. In september zal er een voorstel liggen over ‘de nieuwe bibliotheek van Wijdemeren’ en waar ze aan getoetst wordt. We willen realistisch zijn, maar vragen ook van de bibliotheek om uitdagend en specifiek te zijn met haar doelstellingen. Ik merk dat die bereidheid er zeker is. Overigens, ik realiseer me dat de bezuinigingen niet zonder gevolgen kunnen plaatsvinden, hoe creatief en bereidwillig de bibliotheek ook is. Er moeten dus keuzes gemaakt worden met vermoedelijk pijnlijke gevolgen.”

Marian Buvelôt, directeur van De Bibliotheek: “De bibliotheek wil graag inzichtelijk maken wat we zoal doen. De bibliotheek van Wijdemeren is meer dan boeken lenen, en dat willen we iedereen graag kenbaar maken. Met de gemeente werken we aan realistische plannen voor beide partijen. Om de beslissers van onze toekomst te betrekken organiseren we  binnenkort een informatieve bijeenkomst in de bibliotheek aan de Tjalk in Loosdrecht. Hiervoor zal de gehele Raad worden uitgenodigd.“

Raadsbijeenkomst bibliotheek

De bibliotheek en de wethouder vinden het belangrijk om de commissie- en raadsleden te informeren over het werk van de bibliotheek en de gedachten die er zoal zijn om tot een gedragen voorstel te komen. Na de zomervakantie wordt er daarom een informatieavond georganiseerd voor de commissie- en raadsleden.

Certificering

Ander goed nieuws is dat De Bibliotheek onlangs is gecertificeerd.
De certificering is toegekend door de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken. Dit betekent dat De Bibliotheek met vestigingen in Eemnes, Muiden, Weesp en Wijdemeren voldoet aan minimumeiseisen die gesteld worden aan een bibliotheek. De Bibliotheek kan derhalve als volwaardig partner functioneren in het netwerk van openbare bibliotheken. Afgelopen week zijn door de directeur van de Stichting Certificering Openbare Bibliotheken de certificaten uitgereikt aan de wethouders van de betreffende gemeenten.
Voor Wijdemeren is het certificaat in ontvangst genomen door wethouder Joost Boermans. Een gevelplaatje waaruit blijkt dat de vestiging in Loosdrecht gecertificeerd is werd op 30 juni officieel bevestigd aan het bibliotheekgebouw.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
persbericht
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt, regen
25 gr.
windkr. 2