WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Veiligheidshuis klieft Raad
Wijdemeren, vr 2 juli 2010

De raad moest gisteren stemmen over het voorstel om mee te doen met de inrichting van een regionaal veiligheidshuis. Het werd kantje boord.

Veiligheidshuis

In Nederland zijn er tal van organisaties die zich bezighouden met overlast, criminaliteit, (huiselijk) geweld, jeugd, maatschappelijk werk, etc. etc. Het blijkt dat die organisaties niet of onvoldoende samenwerken en hun kennis delen. Om dat probleem op te lossen wordt nu voorgesteld om boven al die organisaties een soort overkoepelende organisatie, het veiligheidshuis, te plaatsen, die de samenwerking moet bevorderen. De korpsbeheerder (burgemeester Ernst Bakker van Hilversum) heeft een voorstel gedaan om de kosten en het bestuur over de gewestelijke gemeenten te verdelen. Voor Wijdemeren (incl. Loosdrecht) komt dat op bijna € 10.000 per jaar.

Flinke twijfels

Burgemeester Martijn Smit verklaarde dat hij flinke twijfels heeft bij de voorgestelde aanpak. Desondanks pleitte hij er krachtig voor om mee te doen in de gezamenlijke regeling, al was het maar om niet uit de boot te vallen.

René Voigt (DB) zag niets in de aanpak met het veiligheidshuis. Volgens hem kost het alleen maar geld, maar lost het niets op. Zijn fractie was dan ook tegen het voorstel. De PvdA en het CDA waren zeer voor de aanpak met het veiligheidshuis. Felix Flameling (GL) twijfelde, maar was uiteindelijk toch voor. De VVD wilde harde afspraken om over twee jaar het succes of het falen van het veiligheidshuis vast te kunnen stellen. Dat werd door burgemeester Smit toegezegd, waarna ook de VVD mee ging.

De stemming

Het werd even spannend toen er gestemd moest worden. Nanne Roosenschoon (D66) was wegens ziekte afwezig. DB zit nog steeds met een vacante zetel. Er zijn 19 zetels. DB heeft recht op 9 zetels, maar bezet er 8. de overige partijen bezetten er samen 10, maar door de ziekte van Nanne Roosenschoon waren er daarvan maar 9 aanwezig. En dan de onrust. Het was duidelijk dat er binnen de DB fractie enige onvrede bestond over het DB standpunt.
Bij de stemming bleek de fractiediscipline binnen DB sterker dan het individu. Ieder DB lid stemde tegen. Het voorstel werd aangenomen met 9 tegen 8 stemmen.

bron
WWK
foto
---
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
33 gr.
windkr. 2