WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
VVD stelt Statenvragen
Republiek Horstermeer, vr 14 mei 2010

De provincie schitterde door afwezigheid vorige week donderdag bij de bewonersbijeenkomst in het NERA gebouw. Behalve Lars Wieringa van de VVD!


Lars Wieringa (Foto: Noord-Holland)

Het hol van de republikeinse leeuw

Lars Wieringa, statenlid voor de VVD en raadsgriffier in Bussum, was de enige afgevaardigde van de provincie die de moeite had genomen om naar het NERA gebouw te komen en te luisteren naar de bevindingen van prof. Bart Schultz. Hij waagde zich daarmee in het hol van de leeuw en hield zich daar dapper staande. Van AGV en Natuurmonumenten had niemand de moeite genomen (of de durf gehad) om te komen luisteren naar de voor het plas-dras plan ontluisterende conclusies van prof. Schultz en de geconstateerde schade aan woningen en bedrijfspanden. Althans, misschien was er wel iemand van die organisaties, maar, op een verzoek van voorzitter Marianne Zwagerman om zich te laten horen, bleef het stil uit die hoek.

Lars Wieringa stelde in reactie op wat hij in het Nera gebouw hoorde de onderstaande vragen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland:

Begin citaat

De VVD heeft er kennis van genomen dat de nieuw verantwoordelijk gedeputeerde Meerhof onlangs een overleg heeft gehad met de bewoners in de Horstermeerpolder. Tevens is de VVD uitgenodigd voor, en aanwezig geweest bij, een bijeenkomst het NERA-gebouw in de Horstermeerpolder waar prof. dr. ir. Bart Schultz zijn eindconcept van zijn ‘Bevindingen betreffende water en waterbeheer in en rond de Horstermeer’ heeft gepresenteerd. Ook werd daar door B&E Bouwmanagement een ‘Bouwkundig deskundigen rapport’ gepresenteerd.

De inhoud van de presentaties, de bevindingen en het rapport geeft de VVD aanleiding om statenvragen te stellen.

Vragen

  1. Heeft GS kennisgenomen van het eindconcept 'Bevindingen betreffende water en waterbeheer in en rond de Horstermeer' (hierna te noemen bevindingen) van prof. dr. ir. Bart Schultz?
  2. Heeft GS kennisgenomen van het 'Bouwkundig deskundigen rapport' (hierna te noemen rapport) van B&E Bouwmanagement?
  3. Kan GS bevestigen dat zij de bevindingen (zie vraag 1) en het rapport (zie vraag 2) nauwgezet gaat bestuderen en waar nodig betrekken bij de planontwikkeling van de Horstermeerpolder?
  4. Kan GS een uitgebreide inhoudelijke reactie geven op de bevindingen en het rapport? Zo ja, welke is dat? De VVD overweegt te verzoeken om de bevindingen en het rapport te agenderen voor bespreking in de Statencommissie WAMEN.
  5. Omwille van de voortgang en de behoefte aan duidelijkheid voor alle betrokkenen, verzoekt de VVD de antwoorden op de vragen zo spoedig te formuleren opdat agendering van zowel de bevindingen, als het rapport, als de antwoorden van GS op deze vragen nog mogelijk zal zijn vóór het zomerreces. Kan GS bevestigen dat zij de antwoorden tijdig kan toezenden?
  6. Wil GS bevestigen dat zij de partijen die betrokken zijn bij de planvorming in de Horstermeerpolder (uiteraard met inbegrip de Bewonersvereniging Horstermeerpolder) zal informeren over de antwoorden op deze statenvragen?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na binnenkomst, beantwoorden.

Einde citaat

De complete vragen, inclusief de uitgebreide inleiding, vindt u hier.

Iedereen is verantwoordelijk


Gedeputeerde Rinske Kruisinga (CDA) verantwoordelijk voor "Water".
(Foto: Prov. NH)

Op de website van de provincie Noord-Holland staat dat de in Nederhorst den Berg woonachtige gedeputeerde Rinske Kruisinga (CDA) als eerste onderdeel van haar portefeuille "Water" heeft. Ook zij was niet in het NERA gebouw, terwijl dat voor haar om de hoek is. Gedeputeerde Rob Meerhof (PvdA) gaat over het Groene Hart. En Bart Heller (GL) tenslotte, gaat over Natuur. Zo zijn zij dus met zijn drieën verantwoordelijk voor de Horstermeer lijkt het..... En dus is niemand echt verantwoordelijk. Want zo werkt dat.

Dossier Horstermeer

bron
Prov. NH
foto
Prov. NH
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
15 gr.
windkr. 2