WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Ludiek is over. Harde actie!
Republiek Horstermeer, do 6 mei 2010

De republiek Horstermeer presenteerde vandaag het rapport van Prof. Bart Schultz. Ludieke acties maken plaats voor harde actie en claims bij AGV.

Mudvol

Vanavond verzamelden de Horstermeerders zich weer in het NERA gebouw. dat inmiddels min of meer het zenuwcentrum is geworden van de leiding van de actievoerende burgers. Massaal waren ze toegestroomd. De Horstermeerders die zich zorgen maken over hun polder. De Horstermeerders die vergeefs om gehoor vragen bij de provincie, bij het Waterschap AGV en bij Natuurmonumenten voor de vernatting, voor het illegaal verhoogde waterpeil en voor de schade aan hun huizen. De zaal zat mudvol.


Marianne Zwagerman
(Geautoriseerde foto. No Twitter complaints.)

Marianne Zwagerman zat de vergadering voor. Naast haar zaten president Henk Stuijver van de republiek, de heer Engel van bouwadviesbureau B en E en Prof. Bart Schultz. Bart Schultz heeft de afgelopen maanden zeer hard gewerkt aan zijn rapport over de Horstermeer.

Harde actie

Vanmorgen werd de eerste harde protestactie uitgevoerd. In een deel van de Horstermeer is door AGV het waterpeil verhoogd met dammen en overlopen. Die peilverhoging is niet conform het keur van de polder en is derhalve illegaal volgens de bewoners. Vanochtend trok een delegatie de polder in met een dragline van Jan Zwagerman om een dam van AGV (enkele tonnen zwaar) uit de sloot te trekken en op de kant te zetten. De eerste stap om weer te voldoen aan de keur (= de polderwet over het peil).

Meten is weten

Vanavond opende Bart Schultz de avond met een opzienbarende presentatie over zijn rapport. Hij verzamelde de afgelopen tijd tal van cijfers, met name over onderwerpen die niet onderzocht waren, maar wel onderzocht hadden moeten worden. Bijvoorbeeld de kwel, de waterbalans in de polder, de waterberging. Over de ongeautoriseerde verhoging van het peil door AGV had hij een keihard oordeel. Hij rekende voor dat waterberging niet het probleem is dat AGV en de provincie er van maken. Die instanties gaan uit van het zwaarste scenario. Volgens Bart Schultz is dat onzin. "Daarmee creëer je zelf eerstje eigen probleem, dat je vervolgens moet oplossen." Schultz voorspelde claims van de bewoners in de richting van de provincie als die het besluit over de polder doorzet.

Vier van de vijf panden

De heer Engel van Bouwmanagementbureau B en E heeft vijf panden onderzocht. Vier van die panden bleken onherstelbare schade te hebben opgelopen. De meeste huizen zijn op het zand gebouwd. Dat zand spoelt door de peilwisselingen langzaam weg. Omdat niemand verwachtte dat er schade zou ontstaan zijn er helaas geen nulmetingen met foto's gemaakt. Volgens Engel is aan schade wel te zien of die schade vers is of niet. Hij raadde iedereen aan om in ieder geval nu al vast foto's te maken.

Provincie gaat door

Marianne Zwagerman kondigde aan dat de provincie en AGV waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Van AGV was niemand op komen dagen. Van de provincie was een VVD statenlid gekomen. Hij verklaarde dat de provincie op de rem zou trappen als er dingen mis dreigen te gaan. Op de vraag van Marianne Zwagerman of hij dan nu op de rem wilde trappen gaf hij geen antwoord. Hij riep de Horstermeerders op om ook naar de provincie te luisteren en zich niet voor de mening van de provincie af te sluiten. Die oproep had hij net zo goed niet kunnen doen.

Gemeente gaat handhaven

Marianne Zwagerman wilde daarop van de gemeente weten of die achter de actievoerders staat. De kersverse wethouder Jaap van Waveren trad naar voren. Hij verklaarde vandaag al veel tijd in de polder te hebben doorgebracht. Voor hem is het duidelijk dat noch AGV, noch de provincie naar de burger luisteren. Hij gaf vandaag opdracht om uit te zoeken of AGV in strijd handelt met het bestemmingsplan. Mocht dat het geval zijn, dan zal de gemeente Wijdemeren handhaven.

Natuurmonumenten: rechtszaak tegen AGV?

Afsluitend kwamen nog enkele opmerkelijke onderwerpen aan de orde. Henk Stuijver stelde voor om de waterschapsheffing niet te betalen aan AGV, maar over te maken op een door een notaris beheerde bankrekening. Intussen wordt AGV door de bewoners gesommeerd om zich aan de polderkeur te houden en om voor 1 juni te beginnen met het verwijderen van dammen en het schonen van dichtgegroeide sloten. Voorts vroeg Henk Stuijver aan de zaal of men deel wil nemen aan een collectieve actie om bij AGV schade aan woningen te claimen. De zaal reageerde hier zeer positief op. Er kwam ook aan de orde dat AGV ooit tegenover de bewoners verklaard heeft dat men het peil niet kon verlagen, omdat in dat geval Natuurmonumenten daar een probleem van zou maken en een rechtszaak zou beginnen. En dat terwijl alleen AGV over het waterpeil gaat.

Video

Op RTVNH staat een reportage over het verwijderen van de dam vanmorgen.

Dossier Horstermeer

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
13 gr.
windkr. 4