WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Luchtvaartverordening
Loosdrecht, do 6 mei 2010

Van 3 mei tot en met 11 juni kunt u bezwaar maken, c.q. een zienswijze indienen over een verordening die met vliegveld Hilversum te maken heeft.

ingezonden brief

Regionale Luchthavens en ontwerp Luchtvaartverordening ter inzage

03 mei 2010 - Nieuwsartikel

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 6 april 2010 de ontwerptekst van de nota Regionale Luchthavens en de ontwerp-Luchtvaartverordening Noord-Holland vastgesteld.

Op grond van de bepalingen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt dit ontwerp van 3 mei tot en met 11 juni ter inzage.

Op 1 november 2009 is de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) in werking getreden. De provincie krijgt hiermee nieuwe taken en bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om bij verordening luchthavenbesluiten of luchthavenregelingen vast te stellen.

In de Provinciale beleidsnota Regionale Luchthavens zijn de randvoorwaarden aangegeven voor de nieuwe provinciale taken ten aanzien van de luchthavens van regionale betekenis. De nota is tevens de basis voor de beoordeling van vergunningaanvragen en biedt alle betrokkenen duidelijkheid over het provinciale beleid voor de regionale luchthavens in de komende jaren.

De ontwerptekst van de nota Regionale Luchthavens en de ontwerp-Luchtvaartverordening Noord-Holland kunt u hieronder downloaden. U kunt het ook inzien op het Provinciekantoor, Houtplein 33, Haarlem. U kunt daarvoor een afspraak maken via G.J.M.M Brueren, tel. 023 514 39 84.

Gedurende de inspraaktermijn kan een zienswijze kenbaar gemaakt worden bij:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
t.a.v. de heer G.J.M.J. Brueren
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de nota Regionale Luchthavens en de Luchtvaartverordening Noord-Holland. Naar verwachting zal uiteindelijke vaststelling in het najaar van 2010 plaatsvinden. U kunt nadere inlichtingen over de inhoud en de procedure verkrijgen bij de heer G.J.M.J. Brueren, tel. 023 514 3984.

Zie voor de officiele voorstellen:
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Regionale-Luchthavens-en-ontwerp-Luchtvaartverordening-ter-inzage.htm

Wim van Oudheusden
Loosdrecht

P.S. Intussen is volgens zeggen een rapport van To70 in opdracht van Wijdemeren in wording met een oplossing voor het nieuwe banenstelsel. Over het komende NLR rapport van de Provincie schreef de Gooi & Eemlander onlangs al.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
13 gr.
windkr. 4