WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Niets mis mee
Kortenhoef, vr 30 juli 2010

René Voigt, de fractievoorzitter van DB wijst erop dat lid zijn van de raad en in het bestuur van een actiegroep zitten geen probleem is.

Update 30-8-2010, 23.16: René Voigt reageerde voor de tweede keer. Zijn reactie staat onderaan dit bericht. We sluiten hiermee de discussie.

ingezonden brief

Wat proberen de redactie van de WWK en anderen nou precies aan te tonen? Dat er gerommeld is door Emile Bakker en Mario Wouters? Dat ze zijn beëdigd als raadslid resp. fractie-assistent terwijl ze volgens de KvK op dat moment nog bestuurslid waren van WADW? Dat ze formeel niet beëdigd hadden mogen worden? Allemaal onzin!!!

Feitelijk waren ze allebei geen bestuurslid van WADW meer. Maar belangrijker is wat er in de wet staat. In de Gemeentwet staan de zgn. onverenigbare betrekkingen. Dat zijn functies die een raadslid niet mag uitoefenen tegelijk met het raadslidmaatschap. Bestuurslid van een vereniging in de gemeente komt niet in dat rijtje voor. Ze hadden dus gewoon bestuurslid mogen blijven. Dat werd echter (terecht) door beide heren niet verstandig gevonden en om die reden zijn ze gestopt als bestuurslid van WADW.

René Voigt,
fractievoorzitter DorpsBelangen
Kortenhoef

Naschrift redactie:

René Voigt vraagt wat de WWK probeert aan te tonen. Het antwoord is "niets". Lid van het bestuur van een actiegroep zijn en tegelijk lid van de raad, dat mag inderdaad. Sterker nog, zoals Ella Blom ook al schreef, de raad is het beste platform om je politieke doelen na te streven. Niets mis mee, mits die nevenfuncties maar gemeld worden, toegestaan zijn en geen strijdigheid met het raadslidmaatschap opleveren.

De discussie in de WWK en op andere plekken spitst zich toe op de formele mededeling in de raad door Liesbeth Siderius dat onderzocht was en geconcludeerd dat Emile Bakker geen bestuurslid van WADW was. Volgens het register van de KvK (de enige plek waar dat soort dingen vastgelegd worden en openbaar controleerbaar zijn) was wat Liesbeth Siderius verklaarde onjuist, waarmee strikt genomen de basis voor de beëdiging wegviel. Al zijn wij het met Voigt eens dat die conclusie wel heel erg ver gaat.

Het is aan de raad om daar eventueel een oordeel over te vellen.

Redactie WWK

ingezonden brief

De mededeling in de raadsvergadering over het bestuurslidmaatschap van Emile Bakker van WADW was dan misschien formeel volgens de KvK-papieren onjuist, waar het om gaat is dat het een niet terzake doende mededeling was.
De conclusie van de redactie WWK dat door de onjuiste mededeling strikt genomen de basis voor de beëdiging wegviel slaat helemaal nergens op.

René Voigt
Kortenhoef

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
zonnig
21 gr.
windkr. 3