WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Onjuiste Beeldvorming
Kortenhoef, vr 16 juli 2010

Douwe van Essen reageert op de column die Cor Koster schreef over stereotypen in de Wijdemeerse politiek. Hij is het oneens met een verband dat Koster legt.

Update 17-7-2010, 22.57: Cor Koster reageerde op de ingezonden brief van Douwe van Essen.

De discussie is hiermee gesloten.

ingezonden brief

Beste Cor,

Hét gevaar van het gebruik van stereotypen, hoe leuk soms ook, is evident. Op het eerste gezicht zo heldere typeringen drukken een zo zwaar stempel op iets of iemand, dat de onschuldige lezer er onvoorwaardelijk in gaat geloven. Juist in politieke campagnes is het daarom zo populair. Iedereen herinnert zich de voorlaatste verkiezingen waarin het CDA Wouter Bos ervan beschuldigde een draaikont te zijn. Heerlijk simpel. Daarmee werd hij hét slachtoffer van het gebruik van stereotypen. Alle andere kwalificaties deden er niet meer toe. Hij was gebrandmerkt. Knap gedaan van het CDA zeggen degenen die aanhanger zijn van het credo "Het doel heiligt de middelen". Of dat een erg christelijke opvatting is laat ik hier maar in het midden.

Meestal verschuilen degenen, die zich van deze taktieken bedienen, zich achter de kreet: in oorlog, liefde en politiek is alles geoorloofd. En ook schrijvers doen daar aan mee en noemen hun stukkies daarom columns, want dan kun je je meer permitteren. Dat je je daarmee op een hellend vlak begeeft nemen velen op de koop toe. En daarmee kom ik op een mijns inziens opmerkelijke passage in jouw observatie. Dat je de jongste wethouder, Joost Boermans, neerzet als "charmant" is prima, dat je zijn inzet en enthousiasme wat op de hak neemt... moet kunnen. Maar wat blijft hangen is jouw insinuatie, bedoeld of onbedoeld, dat deze wethouder misschien wel dubieuze websites zou bezoeken als de toegang daartoe niet geblokkeerd zou zijn. Natuurlijk hoef je jouw column niet op die manier te lezen, maar in de context van je verhaal over stereotypen illustreert dit eens te meer mijn eerdere stelling, dat sterke versimpeling van kwalificaties heel makkelijk kan leiden tot dit soort uitwassen. Hoe verleidelijk ook, je had die tekst over het bezichtigen van dubieuze websites niet in die context mogen gebruiken.

Douwe van Essen,
Kortenhoef

ingezonden brief

Beste Douwe,

Je hebt het helemaal verkeerd gelezen. Of - en dat kan natuurlijk ook - ik heb het helemaal verkeerd verteld. De vermelding van die dubieuze website die geblokkeerd was. Dat heeft niets met het internetgedrag van Joost Boermans te maken. Daarover weet ik immers niets. Het was een plaagstootje richting gemeente, die kennelijk vindt dat ambtenaren geen videowebsites mogen bezoeken. YouTube is inmiddels  wereldwijd geaccepteerd en een belangrijke bron van informatie, maar ambtenaren mogen er geen gebruik van maken. Het wordt ze daarmee ook onmogelijk gemaakt om gewoon kennis te nemen van relevante videos die op de WWK of elders geplaatst worden. Waarom? Kennelijk om ze te weerhouden van het bezoek aan "minder geschikte" websites gedurende hun werktijd.

Het sloeg dus absoluut niet op Junior, maar op degenen die vinden dat ze censuur moeten uitoefenen op de ambtenaren van de gemeente Wijdemeren. Een volstrekt verwerpelijke paternalistische houding. Echt niet meer van deze tijd!

Cor Koster
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
25 gr.
windkr. 4