WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Harmonisatie: Beren op de Weg
Wijdemeren, wo 25 augustus 2010

Gisteravond werd het accommodatiebeleid behandeld door de commissie Maatschappelijke Zaken. Er komen nog hete debatten, zo is te verwachten.


Commissievoorzitter Theo Reijn

Ab Krook (DB)

Standaardregels

Het accommodatiebeleid is een hernieuwde poging van dit DB-VVD-D66 college om orde te scheppen in de kosten die de gemeente maakt om het verenigingsleven te steunen. Standaardregels die gelden voor alle verenigingen in heel Wijdemeren moeten de basis vormen voor het bedrag dat de gemeente bijlegt bij het geld dat de vereniging zelf ophaalt uit lidmaatschappen en sponsoring. Ofwel, harmonisering. Gelijke verenigingen, gelijke kappen.

500% huurverhoging


Jan van den Broeck: Graaien bij verenigingen.

Inspreker Jan van den Broeck, bestuurlid van 't Akkoord, opende. Hij liet geen spaan heel van het collegevoorstel om te harmoniseren. Hij rekende voor dat zijn verenging nu € 5.000 per jaar aan huur betaalt, maar dat dat bedrag in 2016 zal zijn opgelopen tot €25.000 per jaar. "Wat gebeurt er met de investeringen die verenigingen zelf hebben gedaan, soms wel een ton? Er is niet geluisterd! U bent geld aan het graaien bij de Wijdemeerse verengingen!" sprak een duidelijk geëmotioneerde en kwade Jan van den Broeck, tot voor kort raadslid voor het CDA.

Zelf een rommeltje van gemaakt

In de commissie kreeg hij niet al te veel bijval. Ab Krook (DB) beaamde dat de harmonisering een complexe zaak is. Hij legde de schuld voor de verschillen in de financiering van de verenigingen bij de raad, die in het verleden de wildgroei zou hebben laten ontstaan. Ook zette hij vraagtekens bij multifunctioneel gebruik. Een mooie term volgens Krook, maar vaak niet uitvoerbaar. Krook voorzag juridische gevechten met verenigingen en vroeg wat de juridische ondersteuning van de gemeente zal gaan kosten. Hij vreesde dat er verenigingen kopje onder zullen gaan en moeten stoppen. In dat kader vroeg hij of er een hardheidclausule wordt ingesteld.

Herindelingserfenis

Felix Flameling (GL) opende met een correctie van Ab Krook. Niet de besluiten van de raad van Wijdemeren hebben de ingewikkelde situatie van de financiering doen ontstaan, maar de problemen zijn een erfenis van de herindeling. Voor die tijd hadden de drie gemeenten eigen (verschillend) beleid en zijn er langlopende contracten afgesloten. Het is die erfenis die Wijdemeren tot op de dag van vandaag parten speelt. Hij was redelijk positief over het collegevoorstel, al vond hij een overgangsperiode tot 2016 veel te lang.

Kees Haverkamp (CDA) hield zijn kruit droog en sprak zich niet uit over steun aan het collegevoorstel. Hij pleitte ervoor om eerst alle kerngegevens van alle contracten te completeren, voor er besluiten genomen worden.

Blij met voorstel

Pascal Falkmann (VVD) stond vierkant achter het collegevoorstel. Hij was blij dat er nu beleid ligt waarmee de harminisatie ter hand wordt genomen. Hij hoopte dat de dertigduizend euro, die is uitgetrokken voor de invoering van de harminisatie voldoende zal blijken te zijn.

Hannie Humme (D66) sloot zich aan bij Falkmann, al stelde zij de retorische vraag of de raad er bij voorbaat al mee kan leven dat sommige verenigingen het loodje zullen leggen. Een hardheidsclausule wil zij van regels voorzien om rechtsongelijkheid te voorkomen. Het college, bij monde van wethouder Gert Zagt wil dat nu juist niet, omdat dat het principe van een hardheidsclausule aantast.

Dit kan zo niet

Ben Steenvoorden (PvdA) was als enige zeer negatief over het collegevoorstel. Hij pleitte ervoor om eerst met de verenigingen te gaan overleggen en dan pas besluiten te nemen. "Dit kan zo niet!" :was zijn oordeel.

Uw eigen opdracht aan het college


V.l.n.r.: Joop Ditmarsch (griffier), Theo Reijn (voorzitter), Gert Zagt (wethouder DB), Joost Boermans (wethouder D66).

Wethouder Gert Zagt gaf bij zijn beantwoording fijntjes aan dat het de raad zelf was, nog in de oude samenstelling, die in 2008 in meerderheid had besloten wat het geharmoniseerde accommodatiebeleid moest gaan oprbrengen. Begin dit jaar was de oude raad al tot de conclusie gekomen dat het besluit uit 2008 niet haalbaar was en werd de taakstelling verzacht. Die taakstelling van de raad is voor dit college leidend. Met het collegevoorstel zal eindelijk in 2016, vijftien jaar na de herindeling, de financiering van verenigingen door de gemeente gelijkgetrokken zijn in alle kernen. Zagt benadrukte dat de harmonisering zeer geleidelijk gaat en doorloopt tot in 2016, waarmee een lange gewenningsperiode is ingebouwd. Of er verenigingen de harmonisatie niet zullen overleven kon hij nu nog niet zeggen, wel wees hij op de instelling van een hardheidsclausule, die in bijzondere gevallen ingezet kan worden.


Intern overleg tijdens een schorsing.

Naar de raad

Uiteindelijk besloot de commissie om het collegevoorstel op te nemen op de aganda van de eerstvolgende raad voor besluitvorming. Een hamerstuk zal het niet worden werd enigszins lachend vastgesteld.

bron
WWK
foto
Douwe v. Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
20 gr.
windkr. 4