WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Huren Geharmoniseerd
Wijdemeren, wo 12 augustus 2010

Na acht jaar tobben met de huur van gemeentelijke gebouwen en terreinen wordt die nu gelijkgetrokken in de drie voormalige kernen.

Commissie Van den Broeck

Na de herindeling op 1 januari 2002 bleek dat de drie gemeenten totaal verschillend beleid voerden inzake de verhuur en subsidiëring van gemeentelijke gebouwen en terreinen. Gelijktrekken van dat beleid deed pijn in 's-Graveland en Nederhorst, terwijl Loosdrechtse verenigingen meer zouden krijgen. Dat kon niet in één klap. Jan van den Broeck leidde ooit een commissie met zijn naam om buiten de openbaarheid een oplossing voor die harmonisatie te bedenken.

Dat lukte maar zeer gedeeltelijk. Er bleef her en der bijv. nog allerlei directe en indirecte subsidie over (onderhoud door de gemeente bijvoorbeeld). Veel werd er over gesproken, maar het bleef een weerbarstige materie, die ook de vorige raad niet uit de wereld hielp. Met onderstaand voorstel hoopt het college de harmonisatie eindelijk tot een goed einde te brengen.

persbericht

Huurtarieven voor gemeentelijke accommodaties geharmoniseerd

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met nieuw accommodatiebeleid. Belangrijk punt daarin is dat de tarieven voor het huren van gemeentelijke accommodaties gelijkgetrokken worden.

Einde aan ongelijkheid

Tot op heden is er geen eenduidig accommodatiebeleid in de gemeente. Een gevolg daarvan is, dat diverse verenigingen verschillende huurtarieven betalen voor het gebruik van gemeentelijke eigendommen, zoals gebouwen of speelvelden. Aan die ongelijkheid kan met het nu voorgestelde accomodatiebeleid een einde komen.

Twee varianten

  1. Een maatschappelijke of gesubsidieerde organisatie kan een gemeentelijk eigendom huren voor een huurprijs van € 35 per m2 per jaar. De regeling wordt in 2016 van kracht, tot die tijd geldt een overgangsregeling.
  2. Een maatschappelijke of gesubsidieerde organisatie kan er, onder voorwaarden, ook voor kiezen om 1/3 van de totale investering te betalen. De gemeente betaalt dan ook 1/3 deel. Het resterende 1/3 deel wordt door de gemeente beschikbaar gesteld, maar moet door de organisatie binnen 25 jaar rentevrij worden terugbetaald.

Andere organisaties

Kinderopvanginstellingen gaan het kostendekkend tarief van €100 betalen, voor commerciële organisaties gaat de gemeente een marktconform huurtarief hanteren van €100 of meer. 

Voetbalvelden

Het onderhoud van alle voetbalvelden kan worden geprivatiseerd. Daarmee nemen de personele lasten voor de gemeente af. De voetbalverenigingen ontvangen dan een onderhoudsbijdrage die gebaseerd is op landelijke gemiddelden. Met de verenigingen moet worden overlegd over de uitwerking hiervan.

Hogere kosten

De nieuwe huurtarieven betekenen voor diverse verenigingen hogere huurkosten en/of een lagere bijdrage voor het onderhoud van velden. De overgangsregeling biedt verenigingen de mogelijkheid  om hogere inkomsten te genereren, bijvoorbeeld door multifunctioneel gebruik en onderhuur van ruimten en speelvelden.

De accommodatienota wordt op 24 augustus in de commissie maatschappelijke zaken besproken, op 19 september volgt behandeling in de gemeenteraad.
De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
22 gr.
windkr. 4