WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Niet boos, maar teleurgesteld
Kortenhoef, wo 25 augustus 2010

Jan van den Broeck laat ons weten niet geëmotioneerd of kwaad, maar wel bang voor de toekomst en uiterst teleurgesteld te zijn in een paar fracties.

ingezonden brief

Geachte redactie,

U schetst een verkeerd beeld over mijn verweer en betoog over het ophanden zijnde accommodatie beleid welke werd behandeld tijdens de afgelopen commissie MZ. Dit verweer deed ik namens de Stichting ’t Akkoord aan de Kwakel in Kortenhoef

Ik was niet geëmotioneerd en niet kwaad. Ik heb onze ervaring en realiteit verwoord . Onze grote angst voor de toekomst uitgesproken indien de tarieven in het voorstel aangenomen zouden worden. Vijfhonderd procent verhoging is voor geen enkele vereniging op te brengen. Wel ben ik uiterst teleurgesteld in de fracties van de VVD, D66 en GL. Zij vinden het verantwoord en prima dat met dergelijke huurverhoging er verenigingen zijn welke zich straks wellicht op zullen moeten heffen.

De VVD heeft tot voor kort de Dobber al verkwanseld en van die club heb ik op het gebied van de sociale infrastructuur en verenigingsleven nog nooit een hoge pet op gehad. Dus daar zat de verassing niet. Onze insteek was dat Wethouder Zagt eerst met de huurders maar eens om de tafel zou gaan voor overleg.

Eerst praten en dan met een breed gedragen voorstel naar de commissie en raad. Nee, wethouder Zagt wil eerst een raadsbesluit en dan pas gaan praten. U kent de reactie van raadslid Zagt nog uit de vorige raadsperiode, waarbij het ging over het overleg bij de kleedaccommodaties van de sv s-Graveland. Zijn eigen woorden: "College u had eerst moeten overleggen met de sv s-Graveland en dan naar de commissie moeten komen." Wat doet wethouder Zagt nu zelf?

Juist, alles behalve overleggen. In ieder geval niet vooraf overleggen, maar straks als het raadsbesluit er ligt en er geen weg terug meer is. Wat kan een mens veranderen als je op het pluche zit. Mijn enige hoop is dat de fractie van Dorpsbelangen hun wethouder terug kan fluiten en hem tot vooroverleg bewegen. Pas dan kan deze fractie laten zien wat “Dorpsbelangen” nu echt zijn.

Als deze tarieven doorgang gaan vinden is het voor vele verenigingen over een aantal jaren einde oefening. Dat wat zorgvuldig opgebouwd willen we voor vechten en moeten we behouden. Nogmaals niet geëmotioneerd of kwaad, wel bang voor de toekomst en dus uiterst teleurgesteld in de reacties van een aantal fracties de commissie MZ.

Maar ik heb nog een sprankje hoop!!

Jan van den Broeck
Kortenhoef

Naschrift redactie:

Naar nu blijkt was de emotie die wij bespeurden bij Jan van den Broeck geen kwaadheid, zoals wij schreven, maar, in zijn eigen woorden, "angst voor de toekomst en teleurstelling in een aantal fracties van politieke partijen". Onze excuses voor het feit dat wij hem kwaadheid toeschreven, terwijl hij niet kwaad, maar teleurgesteld was.

Rik Jungmann

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
20 gr.
windkr. 4