WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
NM blijft in Gebreke
Horstermeer, ma 16 augustus 2010

President Henk Stuyver van de republiek Horstermeerpolder stelt dat Natuurmonumenten in gebreke blijft bij het herstellen van het waterpeil en bij het maaien.


President Henk Stuyver leest de onafhankelijkheidsproclamatie
van de Republiek Horstermeer voor.

Dossier Horstermeer

ingezonden brief

Natuurmonumenten en de Horstermeerpolder

Verantwoordelijkheid

De laatste tijd verschijnen er nogal wat publicaties van Natuurmonumenten, over de verantwoordelijkheid, de gang van zaken rond de peilverhoging en de dammen in sloten, rond het Nera-gebouw. Belangrijk is dat Natuurmonumenten zegt hiervoor niet verantwoordelijk te zijn. Dit is heel vreemd. In de wet van het waterschap, “de keur”, wordt uitdrukkelijk gesteld dat, de beheerder van het onroerend goed, ongeacht wat zijn voorganger heeft gedaan, verantwoordelijk is voor het in stand houden van het peilbesluit, vanaf het moment dat het onroerend goed in gebruik is. Dus volgens “de keur” is Natuurmonumenten verantwoordelijk.

Handhaving

M.b.t. de handhaving is het waterschap verantwoordelijk. Uit inmiddels gevoerde besprekingen blijkt dat, de schouwmeesters, de overtredingen door Natuurmonumenten, aan de verantwoordelijken in het Waterschap hebben gerapporteerd. Echter is er jarenlang niets met deze meldingen gebeurt.
Hieruit moet worden geconcludeerd dat, het waterschap medeverantwoordelijk is. Recentelijk is aan Natuurmonumenten opdracht gegeven om over te gaan tot het schonen van de sloten en het maaien van brandnetels, berenklauwen en distels alsmede de verlanding en opgezette peilen ongedaan te maken..

Uitvoering

Ieder die heeft aanschouwd, hoe Natuurmonumenten zijn taak heeft uitgevoerd vraagt zich af waarom het op deze wijze is gebeurd; Sloten zijn voor een klein gedeelte geschoond en na het maaien zijn hele plukken blijven staan. Kennelijk weet men bij Natuurmonumenten niet goed wat er van hen verwacht wordt of hoe de taak moet worden uitgevoerd. Namens de Republiek Horstermeerpolder kan ik hierbij aanbieden om, op kosten van Natuurmonumenten, het terug brengen van het gebied in de oorspronkelijke staat, te begeleiden cq. te herstellen. De struiken en bomen in het gebied dienen verwijderd te worden. Hierdoor voldoet het gebied weer aan de voorwaarden van het bestemmingsplan dat luidt:“Natuurwetenschappelijk en Landelijk waardevol AGRARISCH gebied”.

Nera-gebouw

Het Nera-gebouw zal dan weer in volle glorie zichtbaar worden en mogelijk op één of andere wijze dienstbaar worden gemaakt aan de gemeenschap in de Horstermeerpolder en/of Wijdemeren.

H.W. Stuyver AA
President Republiek Horstermeepolder

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
ing. brief
foto
Rik Jungmann
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
bewolkt
20 gr.
windkr. 2