WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Nog zes weken stank
Loosdrecht, di 3 augustus 2010

De aangespoelde waterplanten aan de Horndijk in de Loenderveensche Plas worden niet verwijderd. Waternet laat ze op natuurlijke wijze afsterven.

Het college had Waternet per brief op 28 juli verzocht om de rottende planten te verwijderen.

Update 4-8-2010, 11.50: RTVNH zond gisteren een nieuwsitem uit over de waterpest (stank) en over de cabomba.

persbericht

Waternet kiest voor natuurlijke oplossing waterplanten

De aangespoelde waterplanten aan de Horndijk in de Loenderveensche Plas worden niet verwijderd. Waternet heeft besloten deze 15 ha waterplanten op natuurlijke wijze te laten afsterven.

Dit duurt naar verwachting zes weken. Het voortijdig opruimen van de planten duurt volgens Waternet te lang, leidt tot nog meer stank en is erg kostbaar. Waternet zal in contact treden met direct omwonenden om uitleg te geven.

Opruimen

Door het warme weer van de laatste weken is een deel van de waterplanten in de Loenderveensche Plas extreem hard gegroeid, waarna ze zijn afgebroken en richting de Horndijk zijn gespoeld. Het opruimen van de waterplanten was een serieuze optie voor Waternet. Opruimen duurt echter minimaal drie weken, waarbij vrachtwagens bijna 400 keer over de dijk moeten rijden. Dit geeft verkeers- en geluidsoverlast. Bovendien moeten de waterplanten nog minimaal twee dagen op de oever drogen voordat ze afgevoerd worden, wat zal leiden tot nog meer stank. Tot slot is opruimen erg kostbaar. Daarom kiest Waternet ervoor om de natuur zelf haar werk te laten doen en zal de situatie over ongeveer zes weken hersteld zijn.

Schoner water

Afgezien van de hinder die omwonenden ondervinden is Waternet erg blij met deze en andere 18 nieuwe soorten waterplanten in de Loenderveensche Plas. Ze zijn een teken dat de waterkwaliteit in de plas weer uitstekend is. Tot 2004 was dat anders; het water was troebel en zat het vol met blauwalgen. Door verschillende maatregelen zijn de waterplanten weer teruggekomen en is mede daardoor het water weer helder. Een goede balans van de waterplanten is echter belangrijk. In een groot deel van de plas is die balans er ook, alleen in een klein stuk nog niet en dat merken we nu. De natuur zorgt zelf spoedig voor een goed evenwicht.

Direct omwonenden

Naar verwachting zijn de geuren over zes weken verdwenen. Dit najaar nodigt Waternet de omwonenden uit voor een excursie op de plas, waarbij de werkzaamheden van Waternet voor het herstel van de natuur en waterkwaliteit worden getoond.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.
bron
persbericht
foto
---
auteur
persbericht
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief
half bewolkt
21 gr.
windkr. 3