Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Kunst: reactie ll

Kortenhoef, 30 december 2002. Op het besluit van het college om alle kunst uit de drie voormalige gemeenten samen te voegen en te verhuizen naar het Knorr kantoor komen reacties binnen.

De heer Robby Israel, die indertijd de woordvoerder was voor BLOK in het project "Kijk op de Wijk", is het niet eens met het besluit van het college. Hij reageert, evenals Douwe van Essen eerder, negatief op het besluit. Hij schreef het volgende:

L.S.

Het lijkt mij duidelijk dat indien de statuten van de Stichting Kunstbezit voorzien dat de collectie binnen de grenzen van de (voormalige) gemeente 's-Graveland dient te blijven, de collectie niet naar een andere gemeente kan verhuizen zonder statutenwijziging.

Tegen een statutenwijziging kan iedere belanghebbende bij de bevoegde rechter bezwaar indienen. Als inwoner van de voormalige gemeente 's-Graveland heb ik - en met mij alle inwoners van deze voormalige gemeente - er belang bij, dat de collectie niet kan verhuizen. 

Mag ik langs deze weg belangstellenden oproepen die bereid zouden zijn samen met mij de nodige procedures te voeren mij dit per e-mail kenbaar te maken?

Met dank en met vriendelijke groet,
Robby Israel
Kortenhoef

email: prosaldo@wxs.nl


Reacties

Het Wijdemeerse weer: Grijs, droog, 5 graden
Meer weer? Klik hier. 
Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Plassennet
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...