Vorig bericht

Home

Volgend bericht


Cultuurgoed weg!?!

Kortenhoef, 27 december 2002. Voormalig CDA-fractievoorzitter Douwe van Essen van 's-Graveland, is geschrokken van de verhuizing van de kunstcollectie naar het Knorr-gebouw. Hij zond daarom onderstaande ingezonden brief naar de Gooi- en Eemlander en de Wijdemeerse Webkrant.

’s-Gravelands cultuurgoed naar Hilversum

Een knallende kop op de voorpagina van de regionale katern van De Gooi- en Eemlander van afgelopen dinsdag bevestigde mijn bangste gevoelens. Het ’s-Gravelandse kunstbezit wordt overgenomen door de gemeente Wijdemeren en ondergebracht in Hilversum. Dus niet in Loosdrecht, zoals de verslaggever ons wil doen geloven.

Als je dan bedenkt dat de gemeente Wijdemeren met name is ontstaan door het zich afzetten tegen samenvoeging met Hilversum, dan slaat je de schrik om het hart! En met recht, zoals blijkt.

Jarenlang heeft vooral het VVD-raadslid Wim Hafkamp strijd gevoerd om de rijke ‘s-Gravelandse kunstcollectie te beschermen tegen mogelijke uitverkoop door een nieuwe, heringedeelde, gemeente in financiële nood. Co de Kloet (Dorpsbelangen) kreeg in dit verband destijds nog heel Loosdrecht en Nederhorst over zich heen nadat hij de inwoners in de krant voor ‘kunstklootzakken’ had uitgemaakt. Diezelfde Co de Kloet is nu als lid van het nieuwe college van B&W mede verantwoordelijk voor deze ‘coup’.

En dat college heeft nog meer in petto:

  • De subsidie van de Stichting Kunstbezit ’s-Graveland wordt sterk verwaterd door het bedrag nu ook voor de collecties van Nederhorst en Loosdrecht te bestemmen. De gemeente verkeert in financiële problemen en kort dus op subsidies, waaronder die van de Stichting. Zou Hafkamp dan toch gelijk krijgen? De gemeente begeeft zich hiermee in ieder geval op een hellend vlak.
  • Wethouder Siemons, die geforceerd voorzitter van de Stichting moet worden, vindt het maar vreemd dat de statuten van de Stichting expliciet vermelden dat de kunstcollectie binnen de gemeentegrenzen van de voormalige gemeente ’s-Graveland moet blijven. Dat mag zij vinden, maar dat geeft het college van B&W nog steeds niet het recht een democratisch genomen besluit ter zijde te schuiven, laat staan zelfs geen voorstel tot wijziging van de statuten te doen. Het uitvoerige collegebesluit maakt daar althans geen melding van.
  • Oud-burgemeester Kozijn wordt vriendelijk, maar wel dringend, verzocht om ‘vrijwillig’ af te treden als voorzitter van de Stichting en plaats te maken voor wethouder Siemons. Als dat eenmaal achter de rug is krijgt hij als beloning nog wel een bedankbriefje van het college...

Ik zou zeggen: “De dame en heren van het college worden bedankt!”.

Douwe van Essen, Kortenhoef.


Reacties

Auteur: Rik Jungmann Foto's: - Bron: Douwe van Essen
Vorig bericht

Home

Volgend bericht

...