WIJDEMEERSE WEBKRANT
Geheimhouding Aanscherpen
Wijdemeren, di 20 februari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Burgemeester Freek Ossel onderzocht de eventuele schending van de geheimhouding door wethouder Theo Reijn, waarover O-Lib vragen stelde.

Op 25 januari werd in de commissie Bestuur en Middelen (B&M) gesproken over de onverwachte overschrijding van € 80.000 voor de bouw van het DSO mini-theater aan de Regenboogschool in Kortenhoef. Met de ontwikkelaar van dat theater (Interveni/Pejolam) werd afgesproken dat hij € 50.000 van die overschrijding voor zijn rekening zou nemen en de gemeente Wijdemeren de resterende € 30.000. Wethouder Theo Reijn bleek die uitgave al afgesproken te hebben zonder toestemming van de gemeenteraad. Daarover ontstond veel rumoer in de week van 22 januari.


Weth. Theo Reijn (CDA)

Burg. Freek Ossel

Fractievz. Robby Israel O-Lib

Op 25 januari werd de commissie gehouden waar de meningsverschillen over die reeds door Theo Reijn (CDA) uitgegeven € 30.000 hoog opliepen. Na afloop van het openbare debat werd een besloten deel van de commissievergadering gehouden waar werd besloten om later, in de raad, met terugwerkende kracht de zegen te geven aan die uitgave.

Reijn belde de krant

Na afloop van dat besloten geheime deel van de vergadering belde wethouder Theo Reijn Ronald Frisart van de Gooi en Eemlander om die de uitslag van dat besloten deel mede te delen. Ook zond Theo Reijn een email naar Herman Stuijver en de WWK waarin hij verklaarde dat de omstreden uitgave in de raad alsnog gesanctioneerd zou worden.

Met deze acties doorbrak de wethouder de opgelegde geheimhouding. En dat is een strafbare handeling die vervolgd kan worden door justitie. die actie van de wethouder schoot Robby Israel, de fractievoorzitter van O-Lib in het verkeerde keelgat. Hij stelde daarover schriftelijke vragen aan het college c.q. burgemeester Freek Ossel, waarin hij aandrong op nader onderzoek naar eventueel strafbaar handelen.

Uitgebreide brief

Burgemeester Freek Ossel rondde het onderzoek af en schreef daarover gisteren een uitgebreide brief aan de raad. In die brief zegt hij dat hij heeft overwogen om justitie in te schakelen, maar dat hij daar uiteindelijk vanaf zag. Hij vindt dat er inderdaad te gemakkelijk is omgesprongen met het begrip geheimhouding. Dat verwijt hij wethouder Theo Reijn en ook in mindere mate commissievoorzitter Herman Veldhuisen die in het besloten deel van de vergadering beter de vinger aan de pols had moeten houden of hier nog wel geheimhouding vereist was. Ook had de voorzitter helderder aan het eind van het besloten deel moet concluderen wat er, vallend onder de geheimhouding, besloten was.

Meer lekken

Burgemeester Ossel sprak ook met Ronald Frisart van de Gooi en Eemlander. Daaruit kwam de indruk dat ook andere bronnen gelekt hebben uit de vertrouwelijke vergadering. Uiteraard wilde Ronald Frisart zijn bron(nen) niet prijsgeven. Dat deel bleef dan ook in nevelen gehuld.

Over de manier waarop O-Lib fractievoorzitterRobby Israel deze kwestie aan de orde stelde is burgemeester Freek Ossel ook niet te spreken. Hij vindt dat het aankaarten van een dergelijke schending van geheimhouding niet moet gebeuren door middel van openbare schriftelijke vragen aan het college.

Burgemeester Ossel wijt een deel van het probleem aan de onbekendheid van de raadsleden en de commissievorzitters met wetgeving (o.a. WOB art. 10) rond geheimhouding. Hij wil dan ook in de nieuwe raad extra aandacht schenken aan dit soort zaken als integriteit en geheimhouding.

Wel schuldig, geen sanctie

De conclusie is dan ook dat er inderdaad sprake was van schending van de geheimhouding door wethouder Theo Reijn, maar dat de omstandigheden waaronder dat gebeurde en de aard van de inhoud van de gelekte informatie zodanig was dat er volgens hem geen justitiële stappen gezet hoefden te worden.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief