WIJDEMEERSE WEBKRANT
Vragen O-Lib Geheimhouding
Wijdemeren, ma 29 januari 2018 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Fractievoorzitter Robby Israel van O-Lib stelt het college vragen over het contact dat wethouder Theo Reijn met de Gooi en Eemlander had.

Vorige week donderdagavond werd gesproken over de problemen met en de overschrijding van de kosten van de bouw van het Cultureel Centrum Kortenhoef (CCK). Dat debat liep hoog op. Het eind van dat debat werd achter gesloten deuren gevoerd. Op dat laatste deel was geheimhouding gelegd.

Telefonisch contact

Omdat de spanning in het openbare deel van het debat hoog was opgelopen nam wethouder Theo Reijn na het geheime deel van het debat telefonsich contact op met de journalist van de Gooi en Eemlander om hem te vertellen dat de hoog opgelopen emoties bekoeld waren en dat hij in de raad van volgende week donderdag een voorstel zal indienen om goedkeuring van de raad te krijgen om het gemeentelijke deel van de extra kostenpost voor het CCK, te weten € 30.000, uit te geven om de bouw van het CCK door te kunnen laten gaan.

Geheimhouding geschonden?

Fractievoorzitter Robby Israel van O-Lib vindt dat de wethouder met dat telefoontje (en de mail aan de WWK en het WW) de geheimhoudingsplicht heeft geschonden en stelt daar over onderstaande vragen aan het college. (Voor de volledigheid hebben wij het gewraakte stuk tekst uit de krant en de email aan de WWK (en het WW) letterlijk onder de vragen gepubliceerd.

De vragen van O-Lib:

ingezonden bericht

De fractie O-Lib heeft de volgende vragen die zo spoedig mogelijk beantwoord dienen te worden. Indien dit niet voor de vergadering van de gemeenteraad op 8 februari a.s. geschiedt, dan willen wij deze vragen inbrengen in het vragenhalfuur.

  1. De Gooi- en Eemlander van 27 januari stelt dat wethouder Reijn op donderdag 25 januari jl rond middernacht - dus onmiddellijk aansluitend aan het besloten deel van de commissie Bestuur en Middelen - de betreffende journalist heeft gebeld en mededelingen deed uit het besloten deel van de commissie.
  2. Is het onder 1. gestelde juist  ?
  3. Zo ja, heeft wethouder Reijn hiermee de vertrouwelijkheid van de besloten commissie en daarmee zijn geheimhoudingsplicht geschonden?
  4. Zo ja, is dit een strafrechtelijk relevant feit?
  5. Zo ja, gaat het college hiervan aangifte doen?
  6. Indien niet, mag dan vanaf nu iedereen zelf beslissen of zij/hij geheimhouding schendt?

Met vriendelijke groet,

Robby Israel
voorzitter fractie O-Lib

Het gewraakte stuk tekst van Ronald Frisart uit de Gooi en Eemlander:


Achter dichte deuren toch vredespijp over theatertje Kortenhoef
(kop van het hele artikel)

En toen gingen de deuren dicht. ’Heel bijzonder’ noemt Reijn hoe het toen omsloeg. Kort voor middernacht liet hij deze krant weten dat geheime financiële gegevens nog maar kort waren besproken. ,,Het ging vooral over de vraag: hoe komen we hier met z’n allen uit?’’ Naar verluidt na interventie van wethouder Betske van Henten (ook CDA) toonde Reijn zich bereid de kwestie snel in het college te bespreken. Aan deze krant vertelde hij dat het college de gemeenteraad op 8 februari zal voorstellen 30.000 euro gemeentegeld extra uit te trekken voor Cultureel Centrum Kortenhoef. Feitelijk is dat de erkenning dat het niet aan het college is maar aan de raad om over dat geld te beschikken.


De email van de wethouder aan de WWK en het WW:


Heren,

Ik heb zojuist Ronald Frisart gebeld over het eindresultaat van vanavond. Gelet op het tijdstip en de ruimte die jullie hebben tot het tijdstip van publiceren, doe ik het voor jullie per mail.

Er is met alle partijen in goede harmonie naar een oplossing gezocht om het CCK toch te gaan bouwen. Daarbij zijn ook de belangen afweging betrokken die het college heeft gemaakt. Besloten is dat het college in de raadsvergadering van 8 februari de raad verzoekt een extra krediet van € 30.000,- voor de bouw aan het CCK beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,

Theo Reijn


Tekst in WWK:

Bovenstaande email leidde in de WWK tot onderstaande slottekst van het artikel over het hoog oplopende debat over het CCK:


Besloten deel

Uit de besloten commissievergadering begrepen wij (zonder enige verdere details) dat de emoties bekoeld waren en er constructief gezocht werd naar een oplossing van het probleem. Zo zal er in de komende raad alsnog 30.000 euro gevoteerd worden ter dekking van het gemeentelijke deel in de overschrijding van 80.000 euro.


Conclusie WWK

De mededelingen die wethouder Theo Reijn in de email aan ons deed waren ons inziens niet zodanig onthullend dat daarmee gesproken kan worden van het verbreken van de geheimhouding. Bij ons gingen geen alarmbellen rinkelen.

Hij deed twee mededelingen:

  1. De sfeer was weer verbeterd en de emoties wat bekoeld
  2. De wethouder gaat een voorstel indienen bij de raad van donderdag om de € 30.000 gedekt te krijgen.

De opmerking over de sfeer is ons inziens niet relevant.

De opmerking dat hij vandaag of morgen een raadsvoorstel gaat indienen is iets wat een wethouder altijd mag mededelen. De hoogte van het bedrag was na afgelopen week geen geheim meer.

Uit het krantenartikel maken wij op dat de beide CDA wethouders na afloop van het geheime debat het besluit namen om een raadsvoorstel voor 30.000 euro te maken. In de mail spreekt hij van het "eindresultaat" van het debat. In de krant staat iets meer dan in de mail, n.l. dat wethouder Betske van Henten een interventie pleegde.

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. bericht
foto
---
auteur
RJ/O-Lib
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief