WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Curatele voor Burgemeesters
Nederhorst den Berg, ma 17 juli 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

Cor Koster moest even geduld hebben, maar hij heeft de na-vakantie primeur. Burgemeesters als bestuurders van een samenwerking is een slecht idee.

ingezonden brief

Stel burgemeesters onder curatele
(versie 1, 29-6-2017)

Wijdemeren neemt deel aan een fors aantal regionale samenwerkingsregelingen: GAD, veiligheidsregio (brandweer), BSWW (belastingsamenwerking) e.d. Ook het Waterschap kun je daartoe rekenen. Kenmerkend is dat de raden van de betrokken gemeenten er weinig of niets over te zeggen hebben en er meestal ook weinig belangstelling voor hebben.

De organisaties, die opgetuigd worden op basis van die regelingen, hebben een aparte bestuursstructuur, vaak met een bestuur dat bestaat uit wethouders en/of burgemeesters. Ze hebben een aparte ambtelijke staf. Vergaderingen zijn niet openbaar. Met name de organisaties waar burgemeesters het bestuur vormen, maken er soms een beetje een puinhoop van. Ik geef vier voorbeelden.

Grote financiële risico's

Een kleine drie jaar geleden kwam de Veiligheidsregio (zeg maar de brandweer) met het plan om op Crailo een grootschalig oefencentrum op te zetten. Raadsleden Martin Vuyk (VVD) en Dik van Enk (CDA) maakten een analyse van het plan en concludeerden dat de negen aangesloten gemeenten grote financiële risico's liepen, o.a. omdat het businessplan geheel onder de maat was. Door deze oplettende raadsleden ging het plan niet door, ook al hadden alle burgemeesters in het bestuur al 'ja' gezegd.

Tweede voorbeeld, diezelfde Veiligheidsregio met diezelfde burgemeesters presenteerde in juni dit jaar de jaarstukken over 2016 waarin allerlei onduidelijkheden en fouten zaten, aangetoond door o.a. raadslid Gert Zagt (DLP). Een ander raadslid in Wijdemeren wond er ook geen doekjes om: "Dit is prut, dit is geen besturen!"

BSWW

Derde voorbeeld: de belastingsamenwerking tussen Wijdemeren, Stichtse Vecht en Weesp, waarbij de drie burgemeesters het bestuur vormen. Inmiddels weten we dat daar grote problemen zijn. De kosten rijzen de pan uit. In de ooit opgestelde begroting waren niet alle te maken kosten (zowel structureel als incidenteel) opgenomen, een zakelijke misser. Er moeten honderduizenden euro's extra ingestopt worden, op te brengen door de afzonderlijke gemeenten die daar zelf niets over te zeggen hadden en er zelfs niet goed over geïnformeerd werden. Let wel, door hun eigen burgemeester.

Vuilnis

We hebben nu wéér een voorbeeld van de incompetentie van burgemeesters, het vierde dat ik noem: de GAD, die tegenwoordig Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst heet, wil dat we een vierde kliko in onze tuin neerzetten vanwege de PMD scheiding. Het plan heeft de instemming van het bestuur, bestaande uit — u raadt 't — de burgemeesters in de regio. Raadslid Martin Vuyk (VVD, nu O-Lib) in Wijdemeren toonde aan op basis van wetenschappelijke gegevens dat de manier van afvalscheiding die de GAD gekozen heeft (bronscheiding), minder oplevert en duurder is dan een andere (nascheiding). De burgemeesters hebben wederom niet op zitten letten.

Burgemeesters kunnen het niet

Kortom, de burgemeesters maken er een beetje een zooitje van.
Ik vermoed dat dit mede komt doordat iedereen slechts partiële verantwoordelijkheid voelt. Iedereen lijkt te denken: het betreft mijn gemeente maar voor een klein deeltje, dus als de anderen niets zeggen, gaat het wel goed. Burgemeesters richten zich immers bijna per definitie op hun eigen gemeente, niet op de regio. Maar ik denk eigenlijk dat de voornaamste reden gewoon incompetentie is.

Burgemeesters worden nooit benoemd vanwege hun zakelijk inzicht. Laten zij dan ook geen zakelijke beslissingen nemen. Mijn voorstel: stel ze onder curatele. Laat elke burgemeester begeleid worden door een competent raadslid dat een oogje kan houden op wat een burgemeester doet in het bestuur van een gemeenschappelijk regeling. Dat scheelt ons, burgers in de regio, miljoenen. En het helpt een beetje dat vermaledijde  democratisch gat te dichten.

Cor Koster
Nederhorst den Berg

De plaatsing van een bericht gebeurt conform de regels en condities die de WWK daarvoor hanteert.

 

 

 

bron
ing. brief
foto
---
auteur
ing. brief
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief