WIJDEMEERSE WEBKRANT
.
Scheiding en PMD Kliko's
Wijdemeren, do 8 juni 2017 Afdrukken RSS feed van de WWK. Volg de WWK op Twitter Mail a Friend

De GAD bezocht gisteravond Wijdemeren om het PMD beleid toe te lichten. Martin Vuyk (VI) presenteerde een sterk pleidooi voor nascheiding.

Op bezoek waren Daniël Walkot, manager van de GAD en Inger van Gelderen beleidsadviseur van de GAD. In de raadszaal zaten een flink aantal raadsleden, drie vertegenwoordigers van de pers en een drietal toehoorders, De bijeenkomst werd voorgezeten door René Voigt (DB).

Eerst even enkele begrippen uit de afvalverwerkingswereld.

  • bronscheiding, het scheiden van de soorten afval bij de burger thuis en die afvalstromen apart ophalen en verwerken.
  • nascheiding, het ophalen van al het afval in 1 zak of kliko (zoals bijv. in Amsterdam) en in een scheidingsinstallatie scheiden in de gewenste afvalstromen.
  • diftar, gedifferentiëerd tarief, met een chip in de kliko wordt bij de wagen vastgesteld van wie die kliko is. In sommige gemeenten moeten de inwoners vervolgens betalen per keer dat hun kliko geleegd wordt, in andere gemeenten wordt de kliko gewogen aan de wagen en betaalt de burger voor de hoeveelheid afval (het gewicht) die opgehaald wordt. (Zie ook het kader in het vorige bericht.)

Inger van Gelderen (GAD)

Martin Vuyk (VI)

De GAD heeft al jaren geleden gekozen voor bronscheiding. Dat begon met de grijsbak, de groenbak, later de blauwe papierbak en scheiding op centrale punten in de wijk van groen, bruin en wit glas en textiel. Daar komt nu de oranje bak voor PMD (plasic, metaal en drinkkartons) bij. Athans op die plekken waar dat kan, omdat mensen de ruimte hebben voor vier kliko's. Niet dus bij hoogbouw.

In één plaatje hoe het is en waar het naar toe moet. Als alle herbruikbare materialen gescheiden worden van het restafval, dan houden we nog maar 30% restafval over die in de verbrandingsoven verdwijnt. De overige 70% wordt hergebruikt. Dat is waar de GAD naar streeft, of eigenlijk nog iets meer dan die 70%, zelfs 75%.Foto: GAD

Oranje erbij, grijs kleiner

Inger van Gelderen (GAD) presenteerde de ontwikkelingen en dat wat de GAD voor ons in de komende tijd gaat veranderen. Uit het bovenstaande plaatje is te lezen dat de grijze kliko veel kleiner kan worden en minder vaak opgehaald als al het PMD (verpakkingen) in een eigen oranje kliko wordt bewaard. Dat is dus wat er gaat gebeuren op die plaatsen waar dat kan. De GAD wisselt uw grijze kliko om voor een kleinere en levert een oranje kliko (met chip) bij u af voor het PMD afval. De grijze wordt minder vaak geleegd. De centrale plekken, bijv. bij de winkels, waar nu PMD ondergronds gestort kan worden, zullen verdwijnen. Het hele project moet budgetneutraal geschieden, dat wil zeggen dat de kosten voor de ophaal en verwerking niet hoger mogen worden dan die van 2015. Het project moet zichzelf terugverdienen. Om de ophaal zo efficiënt mogelijk te maken gaat de GAD geheel over van achter- naar zijlading, hetgeen twee medewerkers achter op de auto scheelt.

Volgend najaar wordt er gesproken met de inwoners van Wijdemeren om te overleggen over de beste oplossing in uw buurt, bij uw huis. In het najaar van 2018 zullen de oranje kliko's aan huis bezorgd worden en de grijze kliko omgewisseld. Daniël Walkot (GAD) sprak de verwachting uit dat er veel meer PMD afval opgehaald zal worden als de oranje kliko ingeburgerd is en men gewend is om die kliko te gebruiken.

Martin Vuyk

Na de presentatie van de GAD gaf Martin Vuyk (fractie VI voorheen VVD) ook een zeer gedegen presentatie. In zijn presentatie zette hij grote vraagtekens bij bronscheiding. Hij pleitte sterk voor nascheiding. Nadrukkelijk stelde hij dat hij niet tegen scheiding is. Integendeel, op het punt van scheiding is hij het eens met de GAD. Maar de manier waarop de GAD dat doet, door voor bronscheiding te kiezen, is volgens hem veel te duur (kosten van de hele PMD operatie ca. 24 miljoen euro). Uit wetenschappelijk onderzoek van prof. Raymond Gradus en prof. Elbert Dijkgraaf komt naar voren dat nascheidng een veel hogere scheidingsgraad oplevert met kwalitatief betere opbrengst en dat tegen lagere kosten. (In het TV programma Kassa lichtte prof Gradus de voordelen van nascheiding toe.Kijk vanaf 10 min.)


De voorkeur van Martin Vuyk.
PMD en Restafval nascheiden in plaats van bronscheiden.

De conclusie van Martin Vuyk was dan ook dat de GAD de verkeerde keuze gemaakt heeft door met PMD voort te gaan op het, jaren geleden ingeslagen, pad van bronscheiding. Met de scheiding zoals we die nu kennen is hij het volkomen eens, maar de hoge kosten voor het PMD project acht hij onverantwoord. In zijn presentatie suggereerde hij dat het algemeen bestuur van de GAD, bestaand uit alle burgemeesters van de regiogemeenten, mogelijk zonder al te veel kennis en zonder goede wetenschappelijke onderbouwing, instemden met de vierde PMD-kliko met alle kosten en gevolgen van dien. Vuyk had de GAD gevraagd om de businesscase onder het PMD project, maar had daar slechts gedeeltelijk een antwoord op ontvangen.

Discussie

Vlak voor het eind van de presentatie van Martin Vuyk kwam fractievoorzitter Joost Boermans de zaal binnen. Hij was opgehouden door zijn werk bij Meerlanden, de afvalverwerker in de Haarlemmermeer. Op de conclusie van Martin Vuyk reageerde hij direct. Boermans stelde dat het onderzoek van professor Raymond Gradus, waar Martin Vuyk aan refereerde, inmiddels achterhaald was omdat er fouten in het onderzoek zaten, waardoor de uitkomst in het voordeel van nascheiding niet gold. Hij voegde daar aan toe dat ook de beide professoren hadden toegegeven dat de uitkomst van hun onderzoek onjuist was.

Uit de lucht gegrepen?

Deze laatste conclusie vroeg om een eventuele bevestiging door professor Gradus. Wij vroegen hem dan ook gisteravond per email of hij kon bevestigen dat er een systeemfout in zijn onderzoek zit, of dat die uitspraak uit de lucht was gegrepen. Vanmorgen kwam direct zijn antwoord dat luidde: "Dit bericht is inderdaad uit de lucht gegrepen. Sta volledig achter het onderzoek dat ik (samen met Elbert Dijkgraaf) gedaan hebt: http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/nascheiding-van-plastic-is-beter-voor-milieu-en-economie-dan-bronscheiding Desgewenst wil ik u het onderliggende onderzoek, dat in wetenschappelijke tijdschriften is gepubliceerd, sturen."

Geen invloed

In de discussie met de zaal stelde Robby Israel (VI) kritisch dat hij "grote problemen heeft met de GAD. Hij wees erop dat hij als raadslid geen enkele invloed heeft op de GAD. (gemeenschappelijke regeling). Uit de GAD presentatie maakte hij op dat de GAD voor de bedrijfsvoering de meest efficiënte keuze maakt, maar niet voor de burger. Hij wees erop dat de vuilverbranding in Alkmaar huisvuil uit Engeland importeert, omdat er anders te weinig energie wordt geproduceerd. "Waar zijn we mee bezig?"

Geen diftar in Wijdemeren

Cor Koster vroeg wat de GAD met de "Big Brother" chips in de kliko's gaat doen. Het antwoord was: "Er zal in Wijdemeren geen diftar toegepast worden door de GAD. De keuze voor diftar moet door de gemeente genomen worden. De chips in de kliko's worden gebruikt om de vullingsgraad per straat of wijk bij te houden en zo de routering van de auto's te kunnen optimaliseren." Bij dit antwoord betwijfelden wij of de ene GAD-gemeente wel diftar kan invoeren en de andere niet. Dat zal toch de hele regio wel of geen diftar worden als het zover komt.

Stan Poels (PvdA/GL) is een groot voorstander van het hergebruik van materialen in de afvalstroom. Toch signaleert hij in zijn omgeving weerstand tegen de komst van nog een kliko. Wethouder Jan-Jaap de Kloet verklaarde zeer blij te zijn met het besluit dat de GAD genomen heeft, om ook de scheiding van PMD, die nu met de zak gebeurt, te verbeteren met de oranje kliko.

Goede sfeer

Gedurende de avond was de sfeer overigens prima. Er werd over en weer goed geluisterd en gereageerd. De GAD medewerkers verklaarden de ontwikkelingen in afval-land op de voet te volgen en sloten niet uit dat ook de GAD op zeker moment de koers gaat aanpassen aan nieuwe inzichten.

Er zal naar verwachting geen drastische aanpassing komen in het PMD project, ook al omdat er een Europese aanbesteding aan vooraf is gegaan. Martin Vuyk (VI) zal zijn presentatie naar de raadsleden in de andere regiogemeenten sturen om te proberen ze op andere gedachten te brengen over bron-en nascheiding.

bron
WWK
foto
Douwe van Essen
auteur
Rik Jungmann
editor
Rik Jungmann
verder
terug
home
reageer
zoek
nieuwsbrief